ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 50/CT-UB

TP.Hồ chí minh, ngày 30 tháng 10 năm 1985

CHỈ THỊ

VỀNHỮNG BIỆN PHÁP CẤP BÁCH ĐỂ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI LƯU THÔNG TRÊN ĐỊABÀN THÀNH PHỐ

Trong quá trình triển khai thựchiện các quyết định cụ thể của Hội đồng Bộ trưởng và các Bộ về giá, lương,tiền, ở thành phố có nhiều biến động trong sản xuất, phân phối lưu thông và đờisống; Lợi dụng tình hình này, kẻ địch, bọn đầu cơ tích trữ, buôn gian bán lậuchống phá ta quyết liệt. Nhằm ổn định sản xuất và lưu thông hàng hóa trong tìnhhình hiện nay, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng và BanThường vụ Thành ủy (cuộc họp ngày 12-10-1985), Ủy ban Nhân dân Thành phố đề ranhững biện pháp cấp bách sau đây:

I. VỀ SẢN XUẤT:

Yêu cầu bức thiết là phải bảođảm cho sản xuất không bị đình trệ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mứckế hoạch năm 1985 của thành phố. Vì vậy:

1. Với giá vật tư mà Nhà nước đãban hành, các đơn vị sản xuất của thành phố cứ tiếp nhận, thanh toán và nhanhchóng đưa số vật tư này vào sản xuất.

2. Đối với vật tư do thành phốtự nhập khẩu, nhanh chóng cấp phát cho các xí nghiệp, tạm thời thanh toán theogiá tạm tính để đưa vào sản xuất.

3. Sản phẩm sản xuất từ nhữngnguyên liệu trước ngày 01-10-1985 và những sản phẩm sản xuất từ những nguyênliệu tiếp nhận sau ngày 01-10-1985 trong lúc chưa có giá mới bán buôn xínghiệp, bán buôn công nghiệp thì xí nghiệp giao hàng cho ngành thương nghiệptạm thanh toán theo giá lẻ hiện nay trừ chiết khấu thương nghiệp và phải hạchtoán riêng đối với từng loại.

4. Hạch toán giá thành: Phảihạch toán đủ, sát và đúng, cắt bỏ những chi phí bất hợp lý trong giá thành.Từng Sở phải tổng hợp giá thành các mặt hàng do Sở mình phụ trách để trìnhThường trực Ủy ban xem xét, quyết định.

Đối với vật tư tồn kho qua kiểmkê ngày 01-10-1985, sẽ tính theo giá mới. Số chênh lệch giá sẽ nộp vào ngânsách. Sở Tài chánh chịu trách nhiệm tính toán để cấp lại vốn lưu động bổ sungcho các xí nghiệp thiếu vốn.

II. VỀ PHÂN PHỐI LƯU THÔNG:

1. Đối với thương nghiệp xã hộichủ nghĩa, vấn đề bức xúc hiện nay là đẩy mạnh thu mua nắm hàng lương thực,nông sản thực phẩm và hàng công nghệ, đồng thời có biện pháp phân phối thíchhợp đến tay người tiêu dùng, vận dụng giá cả hợp lý nhằm nhanh chóng ổn địnhthị trường, bảo đảm cho đời sống cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động.

Những mặt hàng do Bộ Nội thươngcung cấp thì Sở Thương nghiệp phải tích cực tranh thủ tiếp nhận (kể cả nhữngmặt hàng mà Bộ Nội thương giao kế hoạch nhận của các xí nghiệp Trung ương đóngtại Thành phố).

Những mặt hàng ngoài kế hoạchcủa các xí nghiệp trên địa bàn thành phố, Sở Thương nghiệp phải tích cực khaithác bổ sung nguồn hàng cho thành phố, hết sức chú trọng thu mua hàng TTCN.

Những mặt hàng do các tỉnh cungcấp, thì Sở Thương nghiệp, Công ty lương thực thành phố phải tranh thủ tiếpnhận đầy đủ các mặt hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời thương nghiệp quốcdoanh, thương nghiệp hợp tác xã thành phố và quận huyện tích cực khai thácnguồn hàng nông sản thực phẩm (rau, cá, trứng) thông qua liên doanh hợp táckinh tế để bảo đảm cho nhu cầu thành phố. Giá mua và giá bán các mặt hàng này,nhất là mặt hàng tươi sống phải linh hoạt và có sự thống nhất với UBND Tỉnh,Huyện, bảo đảm vừa mua được hàng vừa đấu tranh kéo dần giá thị trường xuống.

Về cụ thể, Sở Thương nghiệp cùngvới Ủy ban vật giá thành phố định giá mua thống nhất trên từng địa phương vàđịnh giá bán thống nhất trên toàn thành phố cho sát đúng trong từng thời điểm.Thông báo công khai giá bán từng mặt hàng cho nhân dân thành phố biết và giáodục hướng dẫn mọi người tham gia vào việc quản lý giá cả, thị trường, chống bọnđầu cơ, mua gom, làm ăn phi pháp, chống tiêu cực trong cán bộ nhân viên thươngnghiệp quốc doanh và hợp tác xã. Những mặt hàng đầu vị, khan hiếm hiện nay nhưbột ngọt, vải cao cấp, điện máy… của các Công ty xuất nhập khẩu thành phố,quận, huyện, trước khi dùng làm quỹ hàng hóa đối lưu thì Tổng công ty xuất nhậpkhẩu thành phố phải ưu tiên cân đối cho Sở Thương nghiệp bảo đảm đủ lượng hàngphục vụ cho thị trường thành phố.

2. Về phương thức thanh toán :Công ty ngành hàng ngoài việc thanh toán bằng chuyển khoản, trong tình hìnhhiện nay được vận dụng các phương thức thanh toán như sau:

Các đơn vị sản xuất của thànhphố và trung ương trên địa bàn thành phố nói chung là thanh toán bằng chuyểnkhoản. Với một số hàng cụ thể, xí nghiệp yêu cầu cần một phần tiền mặt thì Giámđốc Sở và Giám đốc Ngân hàng thành phố giải quyết từng trường hợp nhằm bảo đảmsản xuất không bị ngưng trệ.

Những mặt hàng do Tổng công tyxuất nhập khẩu thành phố giao cho Sở Thương nghiệp thì tạm tính theo giá hiệnhành trừ chiết khấu thương nghiệp,

Những mặt hàng thiết yếu như:thịt, cá, rau, trứng, đậu… trong hoặc ngoài kế hoạch do các tỉnh chở hàng đếnthành phố hoặc các tỉnh đề nghị hỗ trợ một phần tiền mặt để chỉ trả cho nôngdân thì được phép chi trả một phần bằng tiền mặt.

Trường hợp chủ hàng nhứt địnhđòi tiền mặt thì Giám đốc Sở thương nghiệp được phép quyết định nhằm bảo đảmhàng hóa cho thị trường thành phố.

3. Về kinh doanh thương nghiệp:

Thương nghiệp quốc doanh, thươngnghiệp hợp tác xã phải bảo đảm kinh doanh bình thường. Trong lúc bọn địch, bọnxấu đang dùng nhiều thủ đoạn tung tin kích động, đầu cơ, mua gom, nâng giá,ghìm hàng v.v… thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phải vận dụng nhiều phương thứcphân phối thích hợp nhằm đưa hàng đến tay người tiêu dùng, đưa hàng đến từngkhu phố để bán cho đồng bào thông qua màng lưới hợp tác xã mua bán phường xã,đưa hàng đến tay cán bộ, công nhân viên thông qua căn tin, sổ mua hàng cơ quan,theo định lượng quy định trong từng thời gian. Trong tình hình hiện nay, UBNDquận, huyện, phường, xã, Ban quản lý HTX thành phố và quận huyện phải tăngcường chỉ đạo hợp tác mua bán phường xã.

Trước mắt, Sở Thương nghiệpnghiên cứu ổn định nhu cầu hàng tháng về thực phẩm chủ yếu cho mỗi cán bộ, côngnhân viên chức và hộ dân, có kế hoạch rót hàng đủ nhu cầu đã quy định, thôngbáo công khai và có kế hoạch phối hợp cùng các đoàn thể, các ngành liên quankiểm tra việc thực hiện.

Mặt khác, Sở Thương nghiệp cũngcăn cứ vào nguồn hàng, lực lượng hàng hóa đang có và có thể thu hút về, tínhtoán việc đưa hàng hóa bán bình thường trên thị trường nhằm đấu tranh chiếmlĩnh thị trường, ổn định dần giá cả.

Phải chấm dứt tình trạng đại lýdùng hàng thương nghiệp quốc doanh, hợp tác xã để nâng giá, trục lợi. Những đạilý vi phạm phải xử lý kiên quyết từ phạt tiền nặng đến truy tố ra toàn, thấpnhất là thu hồi giấy phép, không cho kinh doanh, thu lại số tiền lời bất chính.

Định mức tồn quỹ của các hợp tácxã mua bán phường xã hiện nay chưa hợp lý. Phải căn cứ vào doanh số, khả nănghoạt động và yêu cầu kinh doanh của các hợp tác xã mua bán phường xã để phânloại: nhỏ, vừa, lớn. Từ đó, UBND quận, huyện, Ban quản lý HTX thành phố, quận,huyện và Ngân hàng quận huyện tiến hành định mức tồn quỹ. Các hợp tác xã muabán quận, huyện, phường, xã phải nghiêm chỉnh chấp hàng định mức, vi phạm phảibị xử lý.

Đối với 8 mặt hàng thiết yếu đếnđời sống hàng ngày của cán bộ, công nhân viên và nhân dân lao động (gạo, thịt,cá, rau, nước chấm, chất đốt, bột ngọt, đường) nhứt thiết phải bán đúng giá quyđịnh của thành phố như hiện nay.

III. VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

1. Giá cước vận tải hàng hóa tạmgiữ nguyên như hiện nay. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các côngty, xí nghiệp vận tải thủy bộ chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật giá, khẩn trươngthực hiện đầy đủ các kế hoạch, hợp đồng vận chuyển hàng hóa góp phần bảo đảmhàng hóa phục vụ nhu cầu của thành phố hiện nay.

2. Giá cước vận tải hàng hóa tạmchưa thay đổi, trong khi giá nhiên liệu Trung ương cung cấp được điều chỉnh,giá nhiên liệu của thành phố tự nhập lại cao hơn giá nhiên liệu của Trung ương.Vì vậy, Sở Giao thông vận tải phải nhanh chóng hạch toán giá thành cụ thể trêncơ sở tăng năng suất lao động, tăng vòng quay, tính đúng định mức khấu hao tàisản cố định, tính đúng định mức kinh tế kỹ thuật, đấu tránh loại trừ những chiphí bất hợp lý, tiêu cực trong ngành và bàn bạc trao đổi với ngành chức năng(như kế hoạch, tài chánh, ngân hàng, vật giá) trình Thường trực UBND thành phốphương án giải quyết thỏa đáng về vốn, về mức bù cho ngành. Đối với nhữngtrường hợp làm nhiệm vụ vận tải hàng cho Trung ương, cho các tỉnh thì hạch toánvà thanh toán theo giá cước mới do Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Giao thông vận tảiquy định.

3. Giá vé ôtô buýt ở thành phốtạm thực hiện với mức 0,10đ/km/hành khách. Giảm giá 50% cho học sinh cấp I, cấpII. Các cơ quan, đơn vị bảo đảm vé tháng cho cán bộ công nhân viên đi làm việcbằng xe buýt và trừ vào lương của từng cán bộ công nhân viên với mức 3% trênlương mới cơ bản.

IV. VỀ LƯƠNG:

Thực hiện việc chuyển lương mớitheo văn bản hướng dẫn thống nhất của thành phố (có văn bản riêng) phấn đấuxong vào cuối thàng 11-1985. Tiếp tục ứng khoảng phân nửa lương mới cho cán bộcông nhân viên chức trong kỳ lương đầu tháng 11-1985.

Đối với người ăn theo của cán bộcông nhân viên : tạm thời, mỗi người ăn theo được trợ cấp một số tiền tương ứngvới 10kg gạo theo giá bảo đảm kinh doanh. Ăn theo mấy người thì được hưởng bấynhiêu, không hạn chế tối đa 4 người, không tính bắt đầu từ người ăn theo thứ batrở đi.

Thu tiền điện tiêu dùng đối vớicán bộ công nhân viên tháng 10-1985 áp dụng theo định mức điện và giá điệntrong định mức như trước đây. Số tiền vượt định mức cán bộ công nhân viên phảitrả theo giá 1,2đ/kwh (tiền mới).

V. TÍNH GIÁ THÀNH, GIẢI QUYẾT VỐN VÀ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH:

Các ngành, các đơn vị xí nghiệpphải nhanh chóng tính toán, xác định lại giá thành sản phẩm trên cơ sở tínhtoán đầy đủ, sát và đúng chí phí hợp lý, tăng năng suất lao động, loại bỏ nhữngchi phí bất hợp lý, xác định lại những định mức kinh tế kỹ thuật, tính đúng mứckhấu hao tài sản cố định, vật tư nhiên liệu từ nhiều nguồn, nhiều giá, lươngmới của cán bộ công nhân viên chức…

Các ngành chức năng phải giúpcác đơn vị sản xuất, kinh doanh tính đúng và đủ giá thành sản phẩm. Mỗi giáthành sản phẩm đều phải được Ban chỉ đạo giá thành phố, Ủy ban Nhân dân thànhphố duyệt.

Sở Tài chánh phải tính toán, bổdung vốn lưu động cho các đơn vị, xí nghiệp bảo đảm sản xuất không bị ngưng trệvì thiếu vốn hoạt động; cân đối lại ngân sách, xác định mức bù lỗ cần thiết hợplý, kiến nghị với UBND thành phố những biện pháp để cân đối ngân sách.

Ngân hàng thành phố phải quántriệt tinh thần chỉ đạo trên để bảo đảm kịp thời tiền mặt, tín dụng cho các xínghiệp sản xuất, các đơn vị kinh doanh nội địa, cũng như xuất nhập khẩu, cóbiện pháp tích cực cân đối tiền lẻ cho thị trường thành phố.

VI. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40/CT-UB tăng cường công tác quản lý thị trường lấy việc xác định giá sát đúngvà thực hiện kỷ luật giá làm trọng tâm, đồng thời đấu tranh chống đầu cơ buônlậu, làm hàng giả, mua bán hàng giả, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lýnghiêm khắc các hiện tượng tùy tiện nâng giá, đặc biệt là giá dịch vụ, ăn uốngcông cộng và các mặt hàng thiết yếu đến đời sống quần chúng. Phát động quầnchúng tham gia quản lý thị trường, quản lý giá cả.

Căn cứ những biện pháp cấp báchnói trên, các ngành các cấp phải khẩn trương tổ chức thực hiện; phải tập chươngtrình hành động từ nay đến cuối năm 1985.

Trong quá trình thực hiện nếugặp khó khăn, trở ngại gì, yêu cầu các ngành các cấp kịp thời báo cáo để UBNDthành phố chỉ đạo giải quyết.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải