ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 51/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CẢI TIẾN THÔNG TIN BÁO GIÁ

Ngày 21.4.1982, Ủy ban nhân dân thànhphố ra quyết định số 299/QĐ-UB về việc tổ chức mạng lưới báo cáo tình hình giáthị trường, đã giao trách nhiệm cho Ủy ban vật giá thành phố cùng Cục thống kêthành phố tổ chức huấn luyện, kiểm tra hoạt động của đội ngũ nhân viên báo giá.

Trong thời gian qua, để phục vụcho yêu cầu chỉ đạo của ngành và địa phương, một số đơn vị đã thành lập bộ phậntheo dõi giá và báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố như Ban quản lý thị trườngthành phố, Sở Thương nghiệp, các quận (huyện)…

Nhìn chung, các báo cáo giá củacác đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân thành phố rất kịp thời với chất lượng ngàycàng được nâng cao, mang nhiều nội dung phong phú, thể hiện sự quan tâm củalãnh đạo và sự cố gắng của các cán bộ trực tiếp theo dõi giá thị trường.

Tuy nhiên, do việc tổ chức, địabàn hoạt động, diện mặt hàng, phương pháp và thời điểm báo cáo khác nhau nên sốliệu thông tin của các đơn vị có lúc không thống nhất với nhau. Tình hình trênđã gây khó khăn trong việc phân tích, đánh giá diễn biến thị trương và giá cả,dẫn đến hạn chế việc chỉ đạo kịp thời sát hợp đối với công tác quản lý thịtrường, ổn định giá cả.

Quy chế tạm thời về quản lý giácủa Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 29/8/1984 đã nhấn mạnh :

 “…Thông tin báo giá kịp thời là điều rất quantrọng tạo điều kiện cho việc tổ chức quản lý giá, đấu tranh kìm giữ giá thịtrường và kéo giá xuống ở mức hợp lý. Do đó phải chấn chỉnh ngay hệ thống thôngtin báo giá”.

Thi hành nghiêm chỉnh quy chếtạm thời về quản lý giá nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở,ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

1. Nhanh chóng cải tiến nội dung công tác thông tin và củng cố mạnglưới nhân viên báo giá :

Việc nắm và báo cáo chính xác,kịp thời, đầy đủ và có ý kiến đề xuất về tình hình diễn biến giá cả thị trườngxã hội (thị trường tự do và thị trường có tổ chức), là một trong những biệnpháp quan trọng để tạo điều kiện cho lãnh đạo các cấp, các ngành chỉ đạo việcquản lý giá cơ sở. Phát hiện những bất hợp lý hoặc những vận dụng sai lệchtrong quá trình chỉ đạo giá, qua đó có những biện pháp giải quyết kịp thời vàthỏa đáng để giá cả phát huy tác dụng, thúc đẩy sản xuất phát triển và hỗ trợtích cực cho công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, ổn định đời sống.

Ủy ban vật giá và Cục Thống kêthành phố có trách nhiệm phối hợp cùng Ban quản lý thị trường thành phố, Sởthương nghiệp (phòng cải tạo) trong việc xây dựng và củng cố đội ngũ nhân viênbáo giá để bố trí mạng lưới thích hợp nhằm nâng cao chất lượng thông tin báogiá.

a) Về địa bàn hoạt động :

Để bảo đảm yêu cầu thông tin báogiá, nay nâng số chợ cần theo dõi giá từ 17 đến 25 chợ, không thay đổi tínhchất của chợ cần theo dõi để đảm bảo qui mô và mức độ chi phối của chợ, đối vớithị trường thành phố như phụ lục đính kèm.

b) Về mạng lưới báo giá :

Trên cơ sở mở rộng địa bàn theodõi giá như trên, các mạng lưới báo giá hiện cần có hệ thống nhứt lại, tuyểnchọn thêm và phân công hợp lý, đủ sừc thực hiện tốt chế độ báo cáo ngày, tuần,kỳ và tháng.

Cần tăng cường biên chế một nhânviên nắm giá và lượng hành hóa hàng ngày có các chợ có doanh số hàng năm trên500 triệu đồng. Nhân viên này nằm trong Ban quản lý chợ và kiêm nhiệm luôn việchướnh dẫn giá niêm yết đã được phân công, phân cấp cho Ban quản lý chợ. Mạnglưới báo cáo giá này do Cục Thống kê và Ủy ban Vật giá thành phố quản lý nhânsự, nghiệp vụ giá và chế độ báo cáo thỉnh thị (biên chế thuộc Cục thống kê).

c) Về tình hình hoạt động :

Cần tăng thêm phụ cấp cho cácnhân viên nắm giá cả thị trường để, giảm bớt khó khăn về đời sống trong khi làmnhiệm vụ.

Trên cơ sở củng cố mạng lưới đápứng các yêu cầu trên, Ủy ban Vật giá thành phố chịu trách nhiệm chủ trì cùngvới Cục Thống kê thành phố dự trù kinh phí hoạt động hàng tháng cho mạng lưới.Trước mắt thực hiện mức kinh phí dự trù theo phụ lục đính kèm.

2. Tập trungviệc phát hành các bản tin giá cả hàng ngày, tuần, kỳ,tháng vào cơ quan Ủy ban vật gí thành phố.

Các ngành, các Ủy ban Nhân dânquận, huyện có trách nhiệm :

+ Phản ảnh kịp thời những tintức có liên quan đến diễn biến thị trường như chủ trương của ngành, và địaphương đối với công tác quản lý thị trường, ổn địng giá cả, những thủ đoạn pháhoại của kẻ địch, đồng thời phân tích, những nguyên nhân tác động đến giá cả ởđịa phương.

+ Cung cấp những dự kiện cầnthiết theo yêu cầu của Ủy ban Vật giá thành phố để phục vụ cho việc phân tíchđánh giá tình hình giá cả thị trường được kịp thời và chính xác.

Vào lúc 16 giờ chiều mỗi ngày,Ủy ban vật giá thành phố phải phát hành xong báo cáo ngay gởi đến Văn phòng Ủyban Nhân dân thành phố để nơi đây kịp thời chuyển cho các đồng chí lãnh đạo Ủyban Nhân dân thành phố và Văn phòng Thành ủy. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhândân Quận, Huyện, có nhu cầu nắm kịp thời tình hình diễn biến giá cả thị trườngđể phục vụ cho công tác chỉ đạo, cần liện hệ với Ủy ban Vật giá thành phố đểlập dự trù số bản tin phát hành và cử người đên nhận trực tiếp.

3. Cục Thống kê thành phố với sự phối hợp của Ủy ban Vật giá thành phốcó trách nhiệm :

a) Tinh toán và công bố chỉ sốgiá cả hàng tháng trên thị trường xã hội (thị trường có tổ chức và không có tổchức).

b) Hướng dẫn nghiệp vụ cho mộtsố Quận, Huyện điểm về công tác tổng hợp số liệu, tính toán chỉ số giá lẻ thịtrường không có tổ chức hàng tháng nhằm giúp cho cấp ủy, Ủy ban Nhân dân Quận,Huyện phân tích công tác bình ổn thị trường trên địa bàn mình, kịp thời dập tắtnhững tin kích động, xuyên tạc chủ trương của Nhà nước và chủ động có nhữngbiện pháp tích cực ổn định giá cả thị trường.

c) Soạn thảo biểu mẫu danh mụchàng hoá, chế độ báo cáo nhằm đảm bảo đạt cả yêu cầu phục vụ chỉ đạo hàng ngàyvà tổng hợp chỉ số giá bán lẻ trên thị trường.

4. Công tác thông tin báo giá phải bảo đảm phục vụ tốt cho yêu cầu cảitạo trên địa bàn thành phố và khu vực

a) Ủy ban Vật giá thành phố vàCục Thống kê thành phố cần thống nhất biểu mẫu báo cáo giá mua và bán buôn củamột số mặt hàng chủ yếu tại các chợ đầu mối bán buôn để thông báo kịp thời cholãnh đạo các cấp cần sử dụng.

b) Ủy ban Vật giá thành phố cầnchỉ đạo tổ vật giá ở một số quận, huyện có trọng điểm buôn bán vật tư, phếliệu, theo dõi nắm diễn biến giá cả thị trường của một số mặt hàng phế liệu chủyếu như : nhôm phế liệu, nhựa vụn, mảnh chai bể…

Cần tăng cường phối hợp với Trạmliên lạc Văn phòng Ủy ban Vật giá Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việctập hợp tình hình giá cả thị trường trong khu vực hàng ngày, hàng tuần, hàngtháng. Qua đó nhận định phân tích nguyên nhân của tình hình thay đổi gia và xuhướng của giá thị trường trên toàn khu vực có tác động đến thị trường và giá ởthành phố.

5. Để có đủ khả năng quản lý, chỉ đạo công tác thông tin báo giá vànâng cao chất lượng của mạng lưới thông tin báo giá, Ủy ban Vật giá cùng CụcThống kê thành phố cần tăng cường bộ phận chuyên trách công tác tổng hợp tìnhhình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên báo giá.

Ủy ban Vật giá thành phố cótrách nhiệm hướng dẫn các ngành, các quận huyện thi hành tốt chỉ thị này đồngthời theo dõi đôn đốc, kiểm tra và báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố vểtình hình thực hiện chủ trương cải tiến công tác báo giá.

Các cơ quan khác như Ủy ban Kếhoạch, Sở Tài chánh, Ban Quản lý thị trường, Sở Thương nghiệp (phòng cải tạo),v.v… căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình cố gắng tạo điều kiện cho Ủy ban Vậtgiá và Cục Thống kê thành phố, các ngành và các Ủy ban Nhân dân các quận, huyệnthực hiện tốt chỉ thị này.

Trong quá trình thi hành, cácngành, các cấp báo cáo kịp thời khó khăn, tồn tại để Ủy ban Nhân dân thành phốnghiên cứu giải quyết.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh