ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 55/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XỬ LÝ VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ KHO BÃI

Đến nay công tác kiểm tra vậttư, thiết bị, kho bãi theo quyết định 148-CP ngày 9-6-1977 của Hội đồng Chínhphủ và chỉ thị số 41/CT-UB ngày 22-7-1977 của Ủy ban nhân dân Thành phố tiếnhành tại các đơn vị đã phát hiện một số vấn đề cần xử lý gấp để kịp thời thugom, bảo quản vật tư, thiết bị, điều động vào phục vụ sản xuất và xây dựng.

Trong khi chờ đợi sự hướng dẫncủa Đoàn Kiểm tra vật tư của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị choBan Kiểm tra vật tư Thành phố cùng với các ngành, các cấp thực hiện những quyđịnh sau đây :

1.- Huy động ngay những vật tư,thiết bị trái ngành nghề nằm ở trong kho của các ngành, các cấp, các kho vật tưthuộc tất cả các nguồn đang chốt giữ quản lý, chưa khui mở xử lý để đưa vàophục vụ sản xuất và xây dựng.

Trong việc điều động, phân phốivật tư, thiết bị cho sản xuất và xây dựng, cần đảm bảo đúng nguyên tắc quản lýtập trung thống nhất vật tư, thiết bị ; tôn trọng đúng chức năng của ngành doNhà nước quy định và được Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ.

2.- Quá trình điều động, phânphối cần theo đúng mấy quy định cụ thể như sau :

a) Những đơn vị tiếp nhận vậttư, thiết bị phải có nhu cầu thực sự, có chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Đối vớivật tư, thiết bị kỹ thuật, chỉ được phép đưa vào tồn kho dự trữ theo định mứchợp lý.

b) Vật tư, thiết bị chuyên dùngthuộc ngành nào, giao cho ngành ấy tiếp nhận, quản lý ; vật tư thông dụng giaocho Công ty Vật tư tổng hợp tiếp nhận quản lý. Đối với vật tư, thiết bị chuyêndùng chưa có ngành nào tiếp nhận, Công ty Vật tư tổng hợp có trách nhiệm tiếpnhận bảo quản để cung ứng theo nhu cầu của kế hoạch Nhà nước sau này.

c) Đối với các kho vật tư, thiếtbị thuộc loại vắng chủ, tư sản cải tạo … mà các ngành đang chốt giữ, Ban Kiểmtra vật tư Thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ban cải tạo Thành phố vàcác cơ quan có liên quan đề ra phương án xử lý, trình Ủy ban nhân dân Thành phốquyết định. Cần chú ý loại kho trên đây, hai năm qua cụ thể không được bảo quảnchu đáo, nhiều loại vật tư đã kém phẩm chất, cần khẩn trương đề nghị với Ủy bannhân dân Thành phố xử lý sớm.

d) Đối với các kho vật tư, thiếtbị thuộc diện tín chấp, thế chấp, ban Kiểm tra vật tư Thành phố cần kịp thờibáo cáo với Ban Xử lý các ngân hàng tư nhân dưới chế độ cũ của Chính phủ đểgiải quyết.

3.- Việc thu gom vật tư, thiếtbị, tài sản trong thành phố là một nhiệm vụ rất lớn, cần được tổ chức thực hiệnkhẩn trương và chu đáo :

a) Đối với các thiết bị dâychuyền sản xuất chưa lắp đặt, còn để trong kho, đối với các cơ sở xí nghiệpđang ngừng sản xuất, các loại xe, máy, … cần được khôi phục, lắp đặt và đưa vàosản xuất. Ban Kiểm tra vật tư Thành phố phối hợp với các ngành, các cấp đề ranhững phương án sử dụng cụ thể và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.Trong trường hợp chưa khôi phục được sản xuất, phải tổ chức bảo quản cẩn thận,nghiêm cấm việc tùy tiện tháo gỡ phụ tùng, xé lẻ các dây chuyền sản xuất đồngbộ, tháo gỡ máy di chuyển đi nơi khác hoặc dồn vào một chỗ để lấy nhà làm khohoặc làm việc khác.

b) Đối với vật tư, thiết bị lẻ,phụ tùng… đang rải rác, Ban Kiểm tra vật tư giao cho các ngành phải thu gom lại; các loại chuyên dùng giao cho các ngành chịu trách nhiệm quản lý ; loại thôngdụng do Công ty Vật tư tổng hợp chịu trách nhiệm. Ngành nào thu gom những thứkhông còn khả năng khôi phục, ngành đó có trách nhiệm phải làm thủ tục thanh lýhoặc làm phế liệu. Những vướng mắc trong xử lý, Ban Kiểm tra vật tư cần bàn bạcvới các bên hữu quan, nếu cần, báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

c) Đối với những tư liệu sinhhoạt và phục vụ công tác được phát hiện qua kiểm tra cũng phải tổ chức thu gom; Sở Tài chánh phải dành một lực lượng thích đáng để kiểm tra việc thu gom vàquản lý thường xuyên, nhất là những thứ qúy, đắt tiền như : tủ lạnh, máy lạnh,ti vi, máy thu thanh, quạt, máh tính, máy chữ, xe máy, sa lông loại tốt… Cần tổchức đăng ký theo dõi chặt chẽ cả số tài sản sẵn có ở các cơ quan, khu tập thể,gia đình cán bộ mượn, đồng thời có kế hoạch tân trang, bảo quản để có điều kiệntrang bị cho các cơ sở khách sạn, cơ sở du lịch và có lực lượng dự trữ chonhững năm sau. Các cơ quan, xí nghiệp không được tùy tiện nhượng bán cho cánbộ, công nhân viên không theo sự hướng dẫn của Sở Tài chánh Thành phố.

4.- Về kho hàng, bến bãi trongkhi chờ xử lý toàn diện, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ quyết định cụ thể từngkho trong những trường hợp cần thiết.

Trên đây là mấy vấn đề cấp bách,cần thực hiện và cần tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành ở Trung ương để giảiquyết các vấn đề khác như giá cả, thanh toán, vốn…, Trong quá trình thực hiệnsẽ được sự hướng dẫn thêm của Đoàn Kiểm tra vật tư của Chính phủ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn