ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 55/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO TIẾT KIỆM, GÓP VỐN ĐỂ THU MUA LƯƠNG THỰC

Vừa qua, các quận huyện đã phátđộng phong trào nhân dân đóng góp tiền tiết kiệm để Nhà nước mua lương thực vàbán lại cho nhân dân với giá đảm bảo kinh doanh. Số vốn tiền mặt nhân dân đónggóp trong đợt vận động trước đây đã lên đến hàng trăm triệu đồng, góp một phầnđáng kể cho hoạt động kinh doanh lương thực, ổn định thị trường và giá cả lươngthực tại thành phố ta. Số vốn trên được sử dụng có hiệu quả trong công táclương thực của thành phố, phục vụ thiết thực đời sống của nhân dân, song số vốntrên chưa đủ cho yêu cầu của kinh doanh lương thực trong tình hình thành phốđang phấn đấu nắm trọn các khâu bán buôn và bán lẻ lương thực trên thị trường.Ngoài ra yêu cầu vốn tiền mặt cho công tác khác đang tăng lên, do phải đáp ứngcho sản xuất kinh doanh, cho công tác xuất khẩu và nội thương trong thời giantrước và sau Tết.

Để phát huy kết quả và kinhnghiệm tốt của đợt vận tiền mặt trước dây, nhằm giải quyết yêu cầu cấp báchkhẩn trương về vốn tiền mặt trong tình hình hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phốchủ trương :

1. Bắt đầu từ ngày 28-12-1984tất cả các quận huyện đồng loạt phát động (đợt II) phong trào nhân dân thựchành tiết kiệm vốn thu mua lương thực trên toàn thành phố. Số tiền tiết kiệm đểthu mua lương thực đợt II được tính lãi suầt 2% mỗi tháng.

2. Chi nhánh ngân hàng Nhà nướcthành phố (Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa thành phố) có trách nhiệm phối hợpchặt chẽ với các quận huyện, tổ chức mạnh lưới thu nhận tiền gởi và chi trảthuận tiện phục vụ tốt cho người gởi tiền tiết kiệm, tổ chức quản lý tiền gởi,hạch toán đầy đủ, làm thủ tục tính lãi và trả lãi sòng phẳng, nhanh chóng,chính xác cho người gởi tiền.

Ủy ban Nhân dân thành phố hoannghênh bà con có tiền nhãn rỗi đóng góp vào quỹ tiết kiệm mua lương thực thành phốcàng nhiều càng tốt không định mức tối đa và tối thiểu.

3. Công ty kinh doanh lương thựcthành phố được sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm này (qua Ngân hàng thành phố)để thu mua lương thực và cùng các quận huyện có kế hoạch tiếp nhận lương thựccủa Trung ương và các tỉnh tốt, cải tiến cách phân phối kịp thời cho nhân dân,trước mặt bảo đảm bán đủ cho mỗi nhân khẩu 9kg lương thực/tháng, đồng thời phấnđấu trong một thời gian ngắn nhứt bán thêm một lực lượng lương thực hàng thángcho mỗi nhân khẩu, đảm bảo đủ lương thực cho mỗi người dân thành phố để xoá hẳnthị trường lương thực.

4. Quỹ tiết kiệm xã hội chủnghĩa chịu trách nhiệm và tiền lãi phải trả cho người gởi tiền. Công ty kinhdoanh lương thực thành phố nỗ lực làm tốt kinh doanh lương thực bảo đảm đủ gạobán cho nhân dân tàhnh phố và có hiệu quả kinh tế.

5. Ủy ban Nhân dân quận huyện,phường xã cần phối hợp chặt chẽ với các cấp đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, dưới sựlãnh đạo của các cấp ủy Đảng, huy động các ngành chánh quyền, tổ chức thật tốtcuộc vận động (đợt II) nhằm đạt chỉ tiêu huy động tiền mua lương thực đợt nàytừ 800 triệu đồng trở lên, phấn đấu hoàn thành yêu cầu nâng chỉ tiêu tổng số dưtiền gởi tiết kiệm trên toàn thành phố lên 800 triệu đồng và được tạm phân bổcho các quận huyện như sau :

Quận 1

100 triệu

Phú Nhuận

40 triệu

3

80 triệu

Tân Bình

80 triệu

4

50 triệu

Gò Vấp

50 triệu

5

150 triệu

Nhà Bè

15 triệu

6

100 triệu

Bình Chánh

15 triệu

8

50 triệu

Thủ Đức

30 triệu

10

60 triệu

Hóc Môn

25 triệu

11

80 triệu

Củ Chi

10 triệu

Bình Thạnh

60 triệu

Duyên Hải

2 triệu

6. Các quận huyện thành lập ngayBan chỉ đạo vận động tiết kiệm mua lương thực gồm các thành phần sau :

- Ủy ban Nhân dân Trưởng ban

- Của hàng kinh doanh lương thực

- Hội Liên hiệp phụ nữ

- Ngân hàng - Quỹ tiết kiệm XHCN

- Mặt trận Tổ quốc

- Công đoàn

- Đoàn Thanh niên Công sản HồChí Minh

- Liên hiệp xả TTCN.

7. Nhận được chỉ thị này, cácđồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện có trách nhiệm tổ chức chỉ đạothực hiện với quyết tâm cao và khẩn trương chủ trương này của Thành ủy - Ủy banNhân dân thành phố, bảo đảm đạt kết quả tốt. Các quận huyện cần quan tâm tổchức tốt công tác tuyên truyền, giải thích, phổ biến sâu rộng chủ trương nàytrong mọi tầng lớp nhân dân, đến từng hộ cho nhân dân thông suốt chủ trương vàtích cực đóng góp, không nên gò ép. Hàng tuần, các quận huyện họp kiểm điểm,đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động và gởi báocáo cụ thể về Ủy ban Nhân dân thành phố.

Đối với những hộ đã gởi tiềntiết kiệm trước đây (không được hưởng lãi suất 2% /tháng thì cần tích cực vậnđộng nhân dân giữ nguyên như cũ, không nên để biến động, có ảnh hưởng không tốtđến nguồn vốn đang được sử dụng để phục vụ đời sống của nhân dân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh