ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 56/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XỬ TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN

Thực hiện chủ trương tiết kiệmđiện của Trung ương và chỉ thị 885/CT của Thành phố, thời gian vừa qua việc sử dụng điện trong nhân dân và cơquan, xí nghiệp đã có nhiều tiến bộ : điện ánh sáng sinh hoạt giảm 11,7% ; tỷtrọng điện sinh hoạt, từ 60% trong tổng số điện thương phẩm, đã giảm xuống còn44% đến 45%.

Các nhà máy, xí nghiệp đã chấphành chế độ nghỉ luân phiên hàng tuần và sản xuất vào ngày chủ nhựt 75% làm chocông suất ngày chủ nhựt nâng lên 44% và gần bằng công xuất ngày thường. Một sốxí nghiệp lớn đã tránh sản xuất vào cao điểm tối.

90% cơ quan, xí nghiệp và đơn vịquân đội đăng ký dùng điện và thanh toán kịp thời hàng tháng.

Tuy đã được những tiến bộ nóitrên, nhưng trước yêu cầu triệt để tiết kiệm điện và thanh toán sòng phẳng, kịpthời tiền điện để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, đòihỏi chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa, nhưng việc sử dụng điện còn rất lãngphí :

- Nhiều đơn vị quân đội, cơquan, xí nghiệp vẫn còn sử dụng máy lạnh (máy điều hoà nhiệt độ).

- Các cư xá còn sử dụng bếpđiện, có nơi dùng quá công suất gây cháy máy biến điện.

- Nhiều xí nghiệp còn sản xuấttrong ngày nghỉ qui định để nghỉ vào chủ nhựt.

- Nhiều đơn vị quân đội và cáccông an phường, phường đội không chịu ký hợp đồng dùng điện, ngoặc thẳng vàođường dây để dùng, không thanh toán tiền điện sòng phẳng, kịp thời, thiếu giúpđỡ công nhân viên điện lực đi ghi chỉ số điện và thu tiền hàng tháng, v.v…

Để thực hiện nghiêm chỉnh chỉthị 252/TTg ngày 15-6-1977 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư 26/ĐT của Bộ Điệnvà than và tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 885/CT của Thành phố về tiết kiệmđiện, chống ăn cắp điện và thanh toán tiền điện sòng phẳng, kịp thời, Ủy bannhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị cho Ủy ban nhân dân các cấp, cho các thủtrưởng các ngành, thủ trưởng các đơn vị quân đội, cơ quan, xí nghiệp nghiêmchỉnh thực hiện các quy định sau đây :

1.- Kiểm tra nghiêm ngặt việcdùng điện trong đơn vị, cơ quan, xí nghiệp và nhân dân, chống lãng phí điện,cấm dùng máy lạnh, bếp điện cho sinh hoạt, mỗi đơn vị quân đội, cơ quan, vănphòng xí nghiệp đều phải tiết kiệm 10% so với mức bình quân sử dụng 3 thángtrước (tháng 6, 7, 8 năm 1977), nơi nào dùng quá quy định ngành điện sẽ cắtđiện để trừ phần sử dụng quá mức vào tháng sau.

2.- Nghiêm cấm các đơn vị quânđội, công an hoặc cán bộ, nhân dân tự ý ngoặc điện của Nhà nước để dùng vànghiêm cấm các trường hợp mua bán lại điện, mua chuộc hối lộ cán bộ, công nhânngành điện… nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, ngừng cấp điện, phạt tiền từ 1 đến 3 lầnso với số điện dùng trong 1 năm hoặc truy tố trước toà án xử phạt theo luậtpháp hiện hành.

3.- Các xí nghiệp nào chưa nghỉphiên theo quy định (tránh nghỉ vào chủ nhựt) phải bố trí nghỉ đúng theo thôngbáo của Sở Quản lý phân phối điện Thành phố. Nếu còn vi phạm sẽ bị phê bình,cảnh cáo hoặc ngừng cấp điện để bù vào số điện đã sử dụng vi phạm.

4.- Các xí nghiệp 2 ca phải sảnxuất tránh giờ cao điểm tối từ 18 giờ đến 22 giờ, xí nghiệp 3 ca phải giảm côngsuất có thể giảm trong giờ cao điểm tối. Nếu vi phạm sẽ xử phạt như điều 3 củachỉ thị này.

5.- MỗI nhà máy, xí nghiệp phảitự xây dựng định mức Kwh điện cho 1 sản phẩm của cơ sở mình và được Sở Quản lýphân phối điện Thành phố thống nhất để làm cơ sở lập kế hoạch và phân phối điệnhằng năm sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ chủ quản và Bộ Điện và thanduyệt.

6.- Sở Quản lý phân phối điện cónhiệm vụ nắm lại các máy đi-ê-den của các đơn vị quân đội, cơ quan, xí nghiệpđể có kế hoạch huy động khi cần thiết.

7.- Đơn vị quân đội, cơ quan nàochưa đăng ký hoặc chưa ký hợp đồng sử dụng điện phải ký hợp đồng sử dụng điệnngay và thanh toán theo hình thức “nhờ thu không chờ chấp nhận”.

Nếu không ký hợp đồng hoặc khôngthanh toán thì ngành điện sẽ ngưng cung cấp điện đến khi ký hợp đồng hoặc thanhtoán xong tiền điện.

8.- Các đơn vị quân đội, cơquan, xí nghiệp, cán bộ, công nhân viên Nhà nước cần giúp đỡ cán bộ, công nhânviên ngành điện trong việc kiểm tra sử dụng điện, chống ăn cắp điện, biên chỉsố tiêu thụ điện và thu tiền điện.

9.- Các ngành công an, viện kiểmsát và toà án tham gia và giải quyết kịp thời các trường hợp vi phạm mà địaphương hoặc ngành điện yêu cầu xử lý.

10.- Các ngành báo chí, phátthanh, truyền hình cần thường xuyên vận động tuyên truyền tiết kiệm điện, sửdụng và thanh toán tiền điện đúng quy định của Nhà nước.

Triệt để tiết kiệm điện, sử dụnghợp lý nguồn năng lượng điện và thanh toán tiền điện đúng chế độ hợp đồng kinhtế của Nhà nước là một yêu cầu rất cấp thiết để xây dựng và phát triển ngànhđiện lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Vì vậy Ủy ban nhândân các cấp, các đơn vị quân đội, cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp cần nhận thứccho đúng và nghiêm chỉnh chấp hành.

Chỉ thị này thi hành kể từ ngày1 tháng 11 năm 1977.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn