ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 56/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC KẾT HỢP CÔNG TÁC KIỂM TRA XÉT CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VÀ TIẾN HÀNH CẢITẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Đến cuối tháng 11-1984 các quậnhuyện đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm tra đăng ký kinh doanh đối với các hộkinh doanh thương nghiệp, ăn uống và một số ngành dịch vụ, đồng thời đang tiếnhành kiểm tra đăng ký kinh doanh các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trên cơsở đó nắm lại tình hình cơ bản trong từng ngành kinh tế kỹ thuật, chuẩn bịtriển khai các phương án đã được Thường vụ Thành ủy và Thường trực UBND Thànhphố duyệt cũng như lập phương án quy hoạch cải tạo và tổ chức lại sản xuất củanhững ngành kinh tế kỹ thuật còn lại.

Đối với những ngành đã kiểm traxong tình hình và phát hiện những diễn biến phức tạp, các quận, huyện cần xemxét và chỉ đạo cụ thể. Trong nhiều ngành, nhất là ăn uống, số hộ kinh doanhkhông có giấy phép chiếm gần một nửa tổng số hộ đang kinh doanh, nhưng cókhoảng một nửa số này đã nộp thuế hoặc có giấy phép nhận chuyển đơn lên quậnhuyện để xét. Một số hộ trước đây tránh né cải tạo, dồn sạp, trốn đăng ký kinhdoanh, trốn thuế v.v…

Để làm tốt công tác kiểm trađăng ký kinh doanh xét cấp giấy phép, và quản lý thị trường, Ủy ban nhân dânthành phố chỉ thị :

1. Cần nhận thức việc thực hiệnđúng điều lệ đăng ký kinh doanh là một mặt của công tác cải tạo: do đó cần nắmlại tình hình cơ bản trong từng ngành hàng, từng ngành kinh tế kỹ thuật, tạođiều kiện nắm tiền, nắm hàng, nắm chắc các hoạt động sản xuất kinh doanh củatừng hộ cá thể, làm cơ sở cho việc triển khai công tác cải tạo đối với từngngành.

2. Trong việc kiểm tra xét cấpgiấy phép và xử lý các vụ vi phạm cần phải thực hiện đúng các nội dung sau đây :

a) Nắm chắc các quy định của Nhànước về các chính sách, các loại hình cải tạo, các biện pháp, bước đi và thờigian hoàn thành việc cải tạo, tổ chức lại từng ngành kinh tế kỹ thuật, đồngthời phải với ý thức tận dụng mọi khả năng vật chất kỹ thuật, tiền vốn, mọi lựclượng lao động còn có thể sử dụng được, bố trí sắp xếp thỏa đáng và có phươnghướng cụ thể điều hòa lao động từ nơi thừa sang nơi thiếu, từ thương nghiệp, ănuống chuyển sang dịch vụ và sản xuất nhất là trong những ngành nghề còn có điềukiện phát triển theo quy hoạch của ngành và của địa bàn.

b) Trong quá trình xử lý cầnphân biệt :

Về thương nghiệp – ăn uống :

- Những hộ đã có giấy phép nếukinh doanh thuộc loại mặt hàng Nhà nước còn cho phép hoạt động thì để họ tiếptục kinh doanh nhưng phải tăng cường công tác 5 quản. Những hộ trong diện hợptác kinh doanh cần điều chỉnh lại theo khả năng thực tế của chủ hộ và cấp giấymới. Khi đã vào hợp tác kinh doanh, phải chấp hành đúng các thủ tục đăng ký nhưquy định tạm thời của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Đối với những hộ đã thu thuếnhưng chưa có giấy phép : Từ nay trở đi những hộ không có giấy phép của UBNDquận huyện thì không được kinh doanh và cơ quan thuế các cấp không được thuthuế đối với những người kinh doanh không hợp pháp, không kể quy mô lớn hay nhỏ.

Những hộ đã thu thuế từ tháng6-1984 về trước thì xử lý như sau :

+ Nếu thuộc diện hợp tác kinhdoanh (những ngành đã được thành phố chỉ đạo) thì các ngành lên danh sách và bốtrí sắp xếp theo quy hoạch hợp tác kinh doanh của ngành ; cấp cho chủ hộ mộtgiấy biên nhận ghi rõ mặt hàng, quy mô và mức thuế đang thu.

+ Với những hộ kinh doanh có quymô nhỏ không thuộc loại mặt hàng Nhà nước cấm tư nhân kinh doanh thì xét cấpgiấy phép kinh doanh và hướng dẫn phường xã chịu trách nhiệm quy hoạch sắp xếp,ổn định địa điểm kinh doanh và thực hiện công tác 5 quản, tổ chức quản lý theongành hàng (tổ ngành hàng, đại lý v.v…).

+ Với những hộ kinh doanh nhữngmặt hàng loại Nhà nước cấm tư nhân kinh doanh thì xem xét từng ngành, từng hộ,tạm thời cấp giấy phép kinh doanh có thời hạn 3 tháng hoặc 6 tháng và vận động,hướng dẫn từng bước cho họ chuyển ngành nghề. Những người có tay nghề giỏi, làmăn đúng đắn thì có thể sử dụng làm ăn công trong mạng lưới thương nghiệp xã hộichủ nghĩa, kể cả làm đại lý bán lẻ cho từng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Về dịch vụ : nói chung những cơsở có tay nghề, làm ăn chân chính đều cho phép hành nghề.

- Những cơ sở đã có giấy phép doLiên hiệp xã hoặc ngành kinh tế kỹ thuật quản lý thì ngành và Liên hiệp xã quyhoạch sắp xếp lại để quản lý kỹ thuật, chất lượng dịc vụ và ổn định giá cả theosự chỉ đạo về giá của thành phố.

- Những cơ sở dịch vụ chưa cóngành quản lý, chưa có giấy phép mà chỉ mới đóng thuế, hoặc mới ra hành nghề,chưa xin phép thì phường xã xem xét, báo cáo với quận huyện : Nếu có tay nghề,làm ăn chân chính, đảm bảo chất lượng dịch vụ thì cấp giấy phép cho hoạt động,đưa vào quy hoạch cải tạo, tổ chức lại theo chủ trương của thành phố.

Với một số hộ nguyên là tư sảnthương nghiệp đã được ở lại thành phố, có tay nghề muốn sống bằng lao động chânchính, còn vốn, có thiết bị máy móc, cũng được xét cấp giấy phép hành nghề đưavào các hình thức cải tạo phù hợp.

Về sản xuất tư nhân, cá thể :

- Theo phương án quy hoạch củatừng ngành kinh tế kỹ thuật và theo chánh sách đối với từng đối tượng, Liênhiệp xã kết hợp với ngành kinh tế kỹ thuật cải tạo, sắp xếp lại theo hướng sửdụng hết năng lực thiết bị máy móc, lao động kỹ thuật, mặt bằng, vốn liếng củacác cơ sở, bố trí lại sản xuất cho phù hợp, bảo đảm các yêu cầu: không xáo trộnkhu dân cư, môi trường, quản lý được sản xuất, chất lượng sản phẩm, các địnhmức của nha nước, tạo điều kiện để thương nghiệp xã hội chủ nghĩa nắm được hàng.

- Cũng như trong khu vực dịchvụ, trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trừ những ngành không cho phép cơ sởtư nhân và cá thể tồn tại như xe đạp, dệt hồ nhuộm, in, nước mắm, thuốc lá,rượu, giấy, cao su, thủy tinh, sản xuất thuốc chữa bệnh…, những cơ sở sản xuấtđã có giấy phép đều được tiếp tục cho hành nghề theo các yêu cầu nêu trên.

- Những cơ sở mới ra hoạt độngchưa có giấy phép. Xét xử lý theo những nguyên tắc sau đây :

+ Cho phép đăng ký kinh doanhtheo phương án quy hoạch của ngành kinh tế kỹ thuật đối với những hộ xét làm ănchân chính, bảo đảm chất lượng sản phẩm, hoạt động theo điều lệ đăng ký kinhdoanh và thu thuế đúng mức.

- Nghiêm trị bọn làm hàng giả,hàng xấu không đảm bảo chất lượng theo các quy định của Nhà nước, bọn ăn cắpvật tư của Nhà nước dù đã có giấp phép hành nghề cũng cấm kinh doanh, phạt thuếvà truy tố trước pháp luật nếu là trường hợp nghiêm trọng.

3. Về nội dung giấy phép đăng kýkinh doanh :

Để tiếp tục tiến hành công tácquản lý tốt về mặt Nhà nước đối với các hộ sản xuất kinh doanh và dịch vụ, cầnphân theo hai bước sau đây :

a) Những hộ trong ngành nghềthuộc diện hợp tác kinh doanh, hợp doanh hoặc tổ chức hợp tác xã theo phương ánquy hoạch đã được duyệt, đều được sắp xếp lại theo từng loại hình và hoàn thànhtrong thời hạn quy định.

b) Đối với những hộ còn đanghoạt động cá thể thì phải thể hiện các điều khỏan của điều lệ đăng ký kinhdoanh trong giấy phép hành nghề và phải được Ủy ban Nhân dân phường theo dõikiểm tra để đưa hoạt động của các hộ này vào nề nếp của công tác 5 quản.

c) Việc ghi chép nội dung giấyphép hành nghề phải được Hội đồng đăng ký kinh doanh quận huyện xét và chấpthuận.

4. Về thuế :

Các hộ kinh doanh tư nhân, cáthể đều phải chấp hành đúng các chế độ thuế công thương nghiệp đã được Ủy banNhân dân thành phố cụ thể hoá pháp lịnh thuế công thương nghiệp theo từng ngànhnghề.

Cán bộ thuế chỉ được phép thucác loại thuế quy định cho từng ngành nghề đã được thông báo.

Các Sở, Ngành, thành viên củaHội đồng đăng ký kinh doanh đều có trách nhiệm kiểm tra các giấy phép hànhnghề, các mức thuế đã thu và có chỉ đạo cụ thể việc chấp hành quy định của Ủyban Nhân dân thành phố.

5. Thời hạn xét cấp giấy phép :

Hiện nay các hộ tư nhân đangtranh thủ ra kinh doanh vào dịp Tết, do đó công tác kiểm tra trên từng đại bàn,nhất là các địa bàn trọng điểm, phải được tiến hành thường xuyên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh