ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 58/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DƯỢC LIỆU NĂM 1979 - 1980

Năm 1978, công tác dược liệu củathành phố đã đạt những kết quả quan trọng. Phần lớn bệnh viện và các phòng ytế, phòng khám khu vực, trạm y tế đã trồng và sử dụng nhiều dược phẩm lấy từdược liệu trong nước. Các xí nghiệp dược phẩm, các phòng bào chế ở các bệnhviện đã thí nghiệm và đưa vào sản xuất nhiều mặt hàng Đông Nam dược có giá trịkinh tế và trị liệu. Phong trào trồng thuốc Nam đang được phát triển rộng rãi ởmột số quận, huyện, phường, xã. Ý thức sử dụng thuốc Nam dần dần hình thànhtrong nhân dân.

Tuy nhiên còn một số quận,huyện, ban, ngành, đoàn thể chưa thấy được vị trí và tầm quan trọng của côngtác dược liệu; diện tích trồng dược liệu chưa hợp lý; công tác thu mua chưađược mở rộng, phong trào kế hoạch nhỏ, việc thu nhặt, nuôi trồng dược liệu chưađược triển khai rộng trong nhà trường, khu phố, hộ gia đình,…

Thực hiện nghị quyết số 200-CPngày 21-8-1978 của Hội đồng Chính phủ về việc “phát triển dược liệu trongnước”, nghị quyết 266-CP ngày 19-10-1978 của Hội đồng Chính phủ về việc “pháttriển y học dân tộc cổ truyền kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại nhằm xây dựngnền y học Việt Nam” và Nghị quyết 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về côngtác kinh tế kế hoạch năm 1979, nhất là trong tình hình hiện nay, công tác nuôi,trồng, chế biến và sử dụng dược liệu trong nước càng có ý nghĩa hết sức to lớn.

Ủy ban nhân dân thành phố yêucầu các quận, huyện, ban, ngành, sở đoàn thể đẩy mạnh công tác dược liệu năm1979 -1980 nhằm đạt các yêu cầu sau đây:

1) Tuyên truyền cho mọi ngườithấy được vị trí và tác dụng quan trọng của các nguồn dược liệu trong nước đểsản xuất thuốc phòng bệnh, chữa bệnh và thuốc bổ cho nhân dân. Trên cơ sở đó,các xín nghiệp dược phẩm, các bệnh viện, các phòng y tế, phòng khám khu vực,trạmy tế,… xem xông tác nuôi trồng, chế biến và sử dụng dược liệu trong nướclàm công tác mũi nhọn của mình để dần dần thay thế những dược phẩm đã nhập khẩu.

2) Vận động trồng 35 cây thuốctrị bệnh thông thường trong nhân dân, những hộ gia đình, tập đoàn sản xuất nôngnghiệp, trường học ý tế cơ quan,.. phục vụ cho việc điều trị tại chỗ, đồng thờicó kế hoạch trồng quy mô lớn một số cây cung cấp cho các xí nghiệp dược phẩmnhư sâm đại hành, xuyên tâm liên, bạc hà, sen, nghệ, gừng,…

3) Cải tiến công tác tổ chức vàgiá cả nhằm mở rộng mạng lưới thu mua những dược liệu sẵn có như tô mộc, hà thủô, vàng đắng, vỏ quýt, vỏ măng cụt, v.v..vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất dược phẩmvà một phần cho xuất khẩu, vừa tăng thêm thu nhập cho cán bộ, gia đình.

Những biện pháp tổ chức thựchiện:

1) Ngành y tế cùng ngành nôngnghiệp phối hợp với các ban ngành hữu quan như giáo dục, tài chánh, kế hoạch,..và các đoàn thể phụ nữ, nộng hội, liên hiệp công đoàn thành phố họp bàn kếhoạch thực hiện thu nhặt, nuôi trồng dược liệu quy mô nhỏ (hộ gia đình, trườnghọc) và quy mô lớn trong các tập đoàn sản xuất, các nông trường,.. đảm bảo kếhoạch trồng 200ha được liệu trong năm 1979 (có phụ lục danh mục kèm theo).

2) Củng cố và mở rộng các cơ sởgây giống tại các vườn thuốc của trạm duợc liệu quận Tân Bình, quận 8, quận 11,huyện Củ Chi, huyện Thủ đức, huyện Bình Chánh.

Giúp đỡ một số vườn của tư nhânsẵn có để tạo thêm nguồn giống.

3) Sở Nông nghịep hướng dẫn cáchsử dụng nguồn phân hữu cơ sẵn có và kỹ thuật trồng trọt để đạt năng suất cao,đồng thời cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu cho việc trồng với quy mô lớn.

4) Sở Y tế tổ chức lại mạng lướithu mua và chế biến dược liệu tận cơ sở, ký hợp đồng thu mua với các tập đoànsản xuất, hợp tác xã và hộ gia đình có trồng cây thuốc.

5) Trong dịp kỷ niệm ngày sinhcủa Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-1979, tổ chức đợt trồng cây thuốc Nam để nhớ ơnBác, làm đà cho đợt vận động trồng cây vào mùa mưa năm nay.

6) Uỷ ban Vật giá thành phố cóchánh sách giá hợp lý nhằm khuyến khích thu nhặt, nuôi trồng và tạo điều kiệndễ dàng cho việc thu mua dược liệu.

7) Ủy ban nhân dân các quận,huyện phải tăng cường chỉ đạo công tác thu nhặt, nuôi trồng dược liệu, có chỉtiêu, kế hoạch cụ thể thực hiện chỉ tiêu kế hoạch thành phố.

Trong tình hình nước ta còn gặpnhiều khó khăn, việc phát huy tinh thần nỗ lực chủ quan, sử dụng cao nhất nhữngnguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước để tự giải quyết một phần khó khăntrong việc bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, tiết kiệm ngoại tệ, tăng nguồn xuấtkhẩu, v.v. càng có nhiều ý nghĩa chính trị và kinh tế. Các ban, ngành, đoàn thểvà quận, huyện phải nghiêm chỉnh thực hiện nội dung chỉ thị này.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh