ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 62/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC DIỆT CHUỘT TOÀN THÀNH

Thời gian qua, phong trào nhândân thành phố tham gia công tác vệ sinh phòng dịch đã đạt được những kết quảđáng kể, một số lớn bệnh dịch giảm đi rõ rệt như: dịch tả, thương hàn giảm hơn90%, sốt bại liệt giảm hơn 80%...

Tuy nhiên, khác với mọi năm,dịch hạch năm nay xảy ra sớm hơn và ở nhiều thể bệnh nguy hiểm như thể phổi,thể nhiễm trùng huyết… gây tỷ lệ tử vong cao, tạo thêm nhiều điểm dịch mới cótầm lan rộng và kéo dài mà nguyên nhân chính là do số lượng chuột phát triểnquá nhiều và chỉ số bọ chét trên một con chuột rất cao. Có trường hợp một conchuột chứa 60, 150 con bọ chét (chỉ số cho phép là một con chuột có một con bọchét, vượt số này thì con bọ chét mang mầm bệnh nhảy sang cắn người).

Ngoài việc lan truyền dịch hạch,chuột còn mang các mầm bệnh nguy hiểm khác như sốt vàng da, sốt bụi rậm…, chuộtcòn gây tác hại lớn cho kho tàng lương thực, phá hoại hoa màu, mùa màng làm ảnhhưởng lớn đến sản xuất luơng thực, bảo vệ kho hàng, của cải của Nhà nước cũngnhư của tư nhân.

Tình hình đã đến mức cần thiếtphải có những biện pháp tích cực nhứt để diệt chuột trong toàn thành phố.

Thời gian qua, Sở y tế đã phốihợp với các ban ngành đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp tiến hành diệt chuột bằnghóa chất phosphure kẽm ở 27 tổ dân phố, 16 phường, toàn bộ Quận 4(ngày23-8-77). Qua tổ chức, thực hiện và rút kinh nghiệm diệt chuột ở các thí điểmtrên cho ta kết luận: Thành phố có khả năng tiến hành diệt chuột toàn thànhbằng hóa chất phosphure kẽm kết hợp với các biện pháp dân gian như săn đuổi,đào hang, làm bẫy v.v…

Đây là một công tác mang tínhchất quần chúng rộng rãi cần động viên mọi ngành, mọi cấp, mọi người tham giatích cực để đợt diệt chuột toàn thành lần đầu tiên tiến hành vào tháng 11-1977đạt kết quả tốt, làm cơ sở cho các đợt tiếp theo (6 tháng 1 lần) cho tới khikhống chế được bệnh dịch hạch và giới hạn sự thiệt hại về kinh tế do chuột gâyra.

Để chỉ đạo mọi công việc diệtchuột, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập các Ban chỉ đạo diệtchuột ở cấp Thành, Quận, Huyện, Phường Xã. Thành phần Ban chỉ đạo gồm:

1- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dânthành phố, Quận, Huyện, Phường xã : Trưởng ban.

2- Đại diện ngành Công an: phóBan chỉ đạo, phụ trách an ninh và an toàn khi diệt chuột như: quản lý hóa chất,giám sát việc phân phối và pha trộn mồi, thu mồi và xử lý mồi thừa, lập biênbản xử lý các trưởng hợp lạm dụng hay sử dụng hóa chất vào các mục đích xấu.

3- Đại diện ngành y tế: Phó Banchỉ đạo, làm thường trực, phụ trách: chuyên môn, kỹ thuật, huấn luyện v.v…

4- Đại diện Sở Văn hóa thôngtin: Ủy viên: phụ trách công tác tuyên truyền, vận động.

Sở Vệ sinh: Ủy viên, phụ tráchcông tác hốt rác, xử lý xác chuột v.v…

Phụ nữ : Ủy viên : Vận động phụnữ tham gia thực hiện

Thanh niên : Ủy viên : Vận độngphụ nữ tham gia thực hiện

Liên hiệp CĐ : Ủy viên : Vậnđộng phụ nữ tham gia thực hiện

Hội chữ thập đỏ : Ủy viên : Vậnđộng phụ nữ tham gia thực hiện

Sở Giáo dục : Ủy viên : Vận độnghọc sinh tham gia thực hiện.

Riêng đối với các huyện ngoạithành thì phải có một đồng chí đại diện nông hội hay phòng Nông nghiệp làm phóban chỉ đạo.

Lịch tiến hành được ấn định nhưsau :

- Từ lúc có chỉ thị này đến ngày5 tháng 11 năm 1977: phổ biến chỉ thị, lập kế hoạch, lập các ban chỉ đạo cáccấp, tuyên truyền, phát động trong nhân dân, cơ quan, xí nghiệp, công nôngtrường, trường học v.v…, tập huấn kỷ thuật diệt chuột, chuẩn bị vật tư, dụngcụ, phương tiện diệt chuột v.v…

- Ngày 6,7,8 và 9 tháng 11 :tổng vệ sinh toàn thành, tuyên truyền cao điểm, chuẩn bị lần chót các điềukiện, phương tiện v.v…

- Ngày 10, 11. 12 tháng 11 : đặtmồi, thu lượm, xử lý xác chuột, mồi thừa v.v…

- Ngày 16, 17 tháng 11 : thanhkhiết môi trường, rút kinh nghiệm, sơ kết, khen thưởng v.v…

Công tác vệ sinh phòng dịch nóichung và công tác diệt chuột toàn thành lần này nói riêng có tầm quan trọng đặcbiệt đối với Thành phố chúng ta trong việc chăm lo đến sức khỏe, đời sống củanhân dân mà còn để bảo vệ mùa màng, kho tàng của cải tạo điều kiện hoàn thànhkế hoạch.

Nhận được chỉ thị này, đề nghịcác ngành, các cấp có kế hoạch triển khai nhanh chóng, cụ thể theo chức năng,nhiệm vụ đã được ấn định trong chỉ thị này bảo đảm thực hiện đúng thời gian, vàđạt kết quả thật tốt.

Nơi gửi :
- VP. Thành ủy
- Anh 6 Dân
- Ban tuyên huấn TU
- Bộ y tế
- Các quận huyện
- Các Ban ngành sở
- Các đoàn thể: Công, Nông,
Thanh, Phụ
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh