ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 63/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC QUẢN LÝ GIÁ CÔNG MAY ĐO TƯ NHÂN

Tình hình giá công may đo hiệnnay so với thời gian đầu mới giải phóng tăng từ 3 đến 5 lần (quần âu trước từ3đ00 đến 3đ50, sơ mi nam bình quân 2đ00, sơ mi nữ từ 0,80 đến 1đ00). thời điểmtăng như sau:

- Tháng 10/1975 :

+ Quần âu từ 4đ00 đến 5đ00

+ Sơ mi nam từ 2đ50 đến3đ00

+ Sơ mi nữ từ 1đ00 đến1đ50

- Tháng 4/1976 :

+ Quẩn âu nam từ 8đ00 đến10đ00

+ Quần âu nữ 8đ00

+ Sơ mi nam từ 6đ00 đến8đ00

+ Sơ mi nữ 6đ00

- Tháng 9/1976 đến nay :

+ Quần âu nam, nữ từ 12,00đến 15,00 (tư nhân)

+ Quần âu nam, nữ từ 8đ00đến 12đ00 (tổ hợp)

+ Sơ mi nam, nữ từ 12đ00đến 15đ00 ( tư nhân)

Trong khi đó giá công may củathương nghiệp nhà nước là:

+ Quần âu nam :

- Sợi bông 2đ 90

- Sợi tổng hợp 3đ 20

+ Quần âu nữ :

- Sợi bông 2đ 20

- Sợi tổng hợp 2đ 80

+ Sơ mi nam :

- Sợi bông dài tay 2đ 20

- Sợi bông ngắn tay 1đ 80

- Sợi tổng hợp dài tay2đ60

- Sợi tổng hợp ngắn tay2đ20

+ Sơ mi nữ :

- Sợi bông dài tay 1đ80 –1đ 90

- Sợi bông ngắn tay 1đ70 –1đ80

- Sợi tổng hợp dài tay2đ10 – 2đ20

- Sợi tổng hợp ngắn tay2đ00 - 2đ10

Năng suất một công nhân may bìnhquân 4 cái áo hoặc quần một ngày; ở khu vực tư nhân, khả năng may trung bìnhmỗi ngảy 3 áo hay quần. Như vậy rõ ràng năng suất của tư nhân so với thươngnghiệp nhà nước thì thấp nhưng hưởng thụ lại quá cao và đấy là khâu bất hợp lýtrong quá trình hình thành một cái áo hay một cái quần.

Giá công may đo như hiện nay đãảnh hưởng đến đời sống của nhân dân lao động, nhất là đối với cán bộ, công nhânviên nhà nước. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và từng bước cải tạo họ, đưahọ vào con đường phục vụ đúng với chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa đối vớinhững người làm ăn cá thể thỉ trước mắt cần phải đấu tranh với những khoản thubất hợp lý của họ, cụ thể là cần phải đấu tranh quản lý giá cả, từng bước đưagiá xuống một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu cải tạo xã hội chủ nghĩa và xâydựng chủ nghĩa xã hội trong lĩnh vực ngành nghề phục vụ tư nhân.

Căn cứ vào tình hình thực tếhiện nay, chưa thể cùng một lúc đưa giá công may đo xuống mức độ bình thườngnhư trước vì mạng lưới may đo của thương nghiệp nhà nước còn quá mỏng và hệthống may đo tư nhân chưa được cải tạo. Nhưng cũng không vì thế mà để cho họtùy tiện nâng giá; cần phải có biện pháp kéo giá xuống mức hợp lý. Do vậy, đốivới ngành may đo tư nhân, cần thực hiện những nội dung chủ yếu sau :

- Cho tiến hành làm đơn xin cấpgiấy phép hành nghề. Trên cơ sở này nắm lại toàn bộ ngành may đo tư nhân đểchuẩn bị cho bước cải tạo sau này.

- Thông qua việc cấp giấy phéphành nghề mà tập hợp giáo dục và hướng dẫn giá công may đo hạ xuống từ 30 đến40%. Ngành may mặc của thương nghiệp quốc doanh cung cấp những phụ liệu theokhả năng hiện tại như chỉ, nút v.v… cho những người được cấp giấy phép hànhnghề nhằm tạo điều kiện cho họ có thể hoạt động bình thường. Mặt khác, phải dựavào chính quyền phường, xã để quản lý và giáo dục họ, tích cực bồi dưỡng nhữngngười có biểu hiện tiến bộ làm nồng cốt cho cuộc vận động, làm sao chuyển thànhsự tự nguyện của toàn thể những người may đo đồng thanh kiến nghị rút giá xuốngmức hợp lý như mức hướng dẫn trên đây.

Ngành may đo là một nghề phục vụrất cần thiết cho xã hội, nên trước mắt, còn tạm thời duy trì trên cơ sở cánhân nhưng tập hợp lại dưới hình thức tập thể với sự tự nguyện của họ; phảingăn ngừa mặt tiêu cực của họ, nhưng không để họ ngừng hoạt động làm ảnh hưởngđến sinh hoạt của nhân dân.

Để thực hiện phương hướng trên,Quận sẽ là địa bàn chỉ đạo thống nhất và phường là đơn vị thực hiện theo kếhoạch chung của Quận. Từng phường sẽ tiến hành tổ chức giáo dục, hướng dẫn làmđơn xin phép hành nghề và thông qua đó để giám sát việc thực hiện giá công mayđo sau khi các hộ may đo đã tự nguyện xin hạ giá.

Để có cơ sở giữ giá phục vụ nhândân trong dịp tết 1978 sắp tới, các quận cần khẩn trương tổ chức thực hiện đểcó thể triển khai thực hiện chậm nhất vào đầu tháng 11/1977. Căn cứ theo kếhoạch chung của Quận.

Nơi gửi :
-VP Phủ Thủ tướng
-Thường trực Thành ủy
(để báo cáo)
- A.6 Dân, A,5 Xuân
- VP Bộ Nội thương
- Các Quận huyện
- Sở Thương nghiệp
- Tổng hợp (Chị Phận)
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜN TRỰC

Lê Đình Nhơn