THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 718-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1997

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ NHẰM BẢO ĐẢM TRẬTTỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Sau hai năm thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tựan toàn giao thông đô thị, sau một năm thực hiện Nghị định 39/CP về bảo đảmtrật tự an toàn giao thông đường sắt và Nghị định 40/CP về trật tự an toàn giaothông đường thuỷ nội địa, nhìn chung tình hình trật tự an toàn giao thông trongcả nước đã có những bước chuyển biến tích cực, hạn chế được tai nạn giao thôngnghiêm trọng. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể vàchính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực rất lớn của cấp phường,xã, của các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạtđược, có Bộ, ngành, địa phương cũng còn có những thiếu sót, chưa kiên trì,thường xuyên và liên tục việc phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác này.Do đó, gần đây tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi họp chợ,buôn bán, mở đường ngang trái phép qua đường sắt, đăng đó trên sông, nạn ùn tắcgiao thông ở các thành phố lớn... có chiều hướng gia tăng, số tai nạn giaothông cũng tăng lên.

Để giữ vững và phát huy nhữngkết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộtrưởng các Bộ, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo những công tác sau:

1. Đánh giá, rút kinh nghiệm hainăm thực hiện Nghị định 36/CP và một năm thực hiện các Nghị định 39/CP và 40/CP,khẩn trương xây dựng kế hoạch, thống nhất các biện pháp tổ chức thực hiện cótính khả thi và lâu dài.

2. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữacông tác tuyên truyền, phổ biến trong mọi tầng lớp nhân dân các quy định vềtrật tự an toàn giao thông.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo sớmhoàn chỉnh chương trình, giáo trình giảng dạy cho học sinh ở tất cả các cấpkiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, có thể coi đây là một mônhọc bắt buộc trong chính khoá.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tư pháp đề xuất biện pháp cảitiến trình tự, thủ tục xử lý vi phạm, hình thức thu tiền phạt nhằm giảm phiếnhà cho người bị xử phạt.

5. Các lực lượng thi hành côngvụ trong lĩnh vực giữ gìn trật tự giao thông phải tăng cường xử lý các hành vivi phạm những quy định về trật tự an toàn giao thông, không phân biệt lái xeôtô, người đi xe máy, xe đạp, hay đi bộ.

6. Phải kiên quyết xử lý nghiêmminh hoặc truy tố trước pháp luật những người thi hành công vụ có hành vi tiêucực. Người tố giác đúng hành vi tiêu cực của người thi hành công vụ phải đượcđộng viên khen thưởng kịp thời.

Để phát động phong trào toàn dântham gia công tác an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ quy định tháng 9 hàngnăm là "Tháng an toàn giao thông". Ban Chỉ đạo an toàn giao thôngTrung ương và các địa phương phải có kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức tuyêntruyền nhằm nhắc nhở toàn dân, các ngành, các cấp phải đặc biệt quan tâm đếnbảo đảm trật tự an toàn giao thông với mục đích giảm tai nạn giao thông trongtháng 9 hàng năm, duy trì những kết quả đạt được từ "Tháng an toàn giaothông" trong những tháng tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cácBộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này nhằm bảođảm an toàn giao thông nói chung và giảm thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)