THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 78-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾT KIỆMXĂNG DẦU

Để thực hiện triệt để tiết kiệm xăng dầu trongtình hình mới hiện nay, đồng thời để bảo đảm tập trung xăng dầu phục vụ sản xuấtvà chiến đấu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp trong cả nước thihành nghiêm chỉnh các biện pháp sau đây:

I. ĐỐI VỚI NGÀNH VẬN TẢI

1. Bộ Giao thông vận tải phải có ngay kếhoạch điều hòa các luồng vận tải để tận dụng đường sắt, đường biển, đường sôngđến mức cao nhất, bảo đảm vận chuyển bằng đường sắt và đường thủy cho các ngànhvà các địa phương, hạn chế vận chuyển đường dài bằng ôtô.

Đình chỉ các chuyến ôtô chạy suốt bắc nam của tấtcả các ngành và các địa phương (kể cả xe chở khách và xe chở hàng) trừ nhữngtrường hợp đặc biệt phải được phép của Bộ Giao thông vận tải.

2. Khẩn trương tổ chức vận chuyển hai chiềutrên các tuyến đường chính; bắt buộc các xe ôtô vận tải chạy không tải phải nhậnhàng hóa, mọi xe vận tải đều phải có sổ hành trình và có đồng hồ đo cây số để dễquản lý và kiểm tra.

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và đề nghịChính phủ ban hành chế độ thưởng khuyến khích công nhân lái xe chở hàng hai chiềuvà phạt những người không chịu chở hàng hai chiều.

3. Các Bộ Nội thương, Ngoại thương, Vậttư và các Bộ khác có hàng cần phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lập các khohàng tại những địa điểm thuận tiện và có người phụ trách việc giao nhận cácchuyến xe chở hàng hai chiều.

4. Phải tận dụng số toa xe chở khách vàtoa chở hàng hiện có để tăng vận chuyển lên các tỉnh biên giới và chở hàng trêntuyến bắc – nam.

5. Sử dụng hợp lý các phương tiện chởkhách trên các tuyến đường dài và trong các thành phố, nhất là thành phố Hồ ChíMinh nhằm phục vụ công nhân, viên chức đi làm việc và ngăn chặn bọn đầu cơ lợidụng đi buôn lậu.

6. Bộ Giao thông vận tải phổ biến cho cácngành, các cấp những biện pháp và kinh nghiệm sử dụng xe vận tải hợp lý và tiếtkiệm xăng dầu.

II. ĐỐI VỚI NGÀNH ĐIỆN

1. Hạn chế đến mức thấp nhất việc dùngxăng dầu chạy máy điện ở những nơi có điện lưới, chỉ sử dụng điện điêden khi điệnlưới không đủ hoặc phải tập trung chống hạn. Ở nơi không có điện lưới chỉ đượcdùng xăng dầu cho máy điện phục vụ sản xuất, không dùng cho sinh hoạt.

2. Nói chung không dùng dầu phun vào cáclò nhiệt điện chạy than, trường hợp đặc biệt cần dùng dầu thì Bộ Điện và thanphải báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ xét và quyết định.

3. Các nhà máy điện chạy dầu ma dút phảithực hiện nghiêm chỉnh các định mức tiêu hao nhiên liệu đã được duyệt và phải cốgắng phấn đấu giảm dần dưới định mức.

4. Ngành điện phải thi hành ngay các biệnpháp quản lý nghiêm ngặt để tiết kiệm điện, giảm tỷ lệ điện tiêu dùng cho sinhhoạt ở các thành phố, thị xã, nhất là các thành phố miền Nam. Bộ Điện và thanphải tổ chức kiểm tra và có biện pháp cắt những đường dây dùng điện trái phép;tạm thời cắt điện dùng cho sinh hoạt ở nông thôn và hạn chế dùng điện ở các thịtrấn.

III. ĐỐI VỚI NGÀNH HẢI SẢN

1. Chỉ cấp xăng dầu cho những tàu thuyềnđánh bắt cá theo kế hoạch Nhà nước và giao nộp hoặc bán sản phẩm cho Nhà nước vớimức tương ứng.

2. Dành ưu tiêu xăng dầu cho các tàu thuyềnđánh bắt hải sản xuất khẩu.

3. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Vật tư vàBộ Hải sản phối hợp để xác định cụ thể các định mức dùng xăng dầu hợp lý trongngành hải sản theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí.

IV. ĐỐI VỚI XE ÔTÔ CON

1. Các cơ quan Nhà nước và đoàn thể phảichấp hành nghiêm chỉnh chế độ dùng xe con đã quy định trong Chỉ thị số 293-TTgngày 05/9/1975.

Nghiêm cấm dùng xe con không đúng chế độ, tiêuchuẩn, nhất là ở các thành phố miền Nam.

2. Cơ quan vật tư không cấp phát xăng dầucho các loại xe cũ thu được của Mỹ, ngụy tiêu hao xăng dầu trên 20 lít /100km.Các cơ quan có các loại xe này cần giao lại Bộ Vật tư quản lý.

3. Tất cả các cơ quan có xe con đều phảilập sổ hành trình như đối với xe vận tải để quản lý chặt chẽ xăng dầu.

V. ĐỐI VỚI XE GẮN MÁY, XEMÔTÔ

a) Chỉ cho phép những đối tượng sau đây được sửdụng xe gắn máy, môtô và được cấp phiếu mua xăng dầu để dùng trong công tác:

- Cán bộ phụ trách các vụ, viện, cục các trườngđại học và trung học chuyên nghiệp, các bệnh viện, các liên hiệp xí nghiệp hoặccông ty và những chuyên viên có trình độ tương đương.

- Các cán bộ khoa học kỹ thuật như bác sĩ, kỹ sưvà những giáo viên có trình độ tương đương.

- Công nhân, nhân viên trong biên chế Nhà nước ởxa nơi làm việc trên 10 kilômét; trên những tuyến đường không có phương tiện vậntải công cộng. Cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng (quân đội, côngan) được sử dụng theo nhu cầu công tác.

Bộ Nội vụ xét và cấp lại giấy sử dụng xe gắnmáy, môtô cho những đối tượng kể trên. Bộ Vật tư cấp phiếu mua xăng cho các đốitượng kể trên căn cứ vào danh sách kê khai của các ngành và địa phương do Thủtrưởng các Bộ, Tổng cục và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố duyệt.

b) Những người không thuộc những đối tượng kểtrên mà có xe gắn máy, môtô thì không được cấp giấy phép sử dụng và không cấpphiếu mua xăng dầu. Nếu người nào sử dụng xe trái phép hoặc mua xăng dầu của bọnăn cắp, buôn lậu, thì sẽ bị tịch thu phương tiện.

Bộ Nội vụ, Bộ Vật tư và Bộ Giao thông vận tải tổchức kiểm tra chặt chẽ việc thi hành các biện pháp nói trên trên các tuyến đườngvà trong khi cấp phát xăng dầu.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng