CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89-CT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 1986

CHỈ THỊ

QUYĐỊNH BỔ SUNG ĐỊNH MỨC NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH ĐỐI VỚI NHỮNG LOẠI HÀNG HOÁ NHÀNƯỚC KHÔNG KHUYẾN KHÍCH NHẬP KHẨU THEO CHỈ THỊ SỐ 202-HĐBT NGÀY 10-7-1985 CỦAHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ngày 10 tháng 7 năm1985, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 202-HĐBT về việc chấn chỉnhcông tác kiểm tra, kiểm soát của ngành Hải quan ở các sân bay, hải cảng; kèmtheo Chỉ thị đó có danh mục những hàng hoá phi mậu dịch được miễn thuế nhậpkhẩu do công dân Việt Nam đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài mang vềhoặc gửi về nước cho gia đình. Qua một thời gian chỉ đạo thi hành Chỉ thị nóitrên, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quy định bổ sung một số điểm về chính sáchđối với những loại hàng hoá Nhà nước không khuyến khích nhập khẩu.

Mục I mới dưới đây thay cho mụcI cũ quy định trong danh mục kèm theo Chỉ thị số 202-HĐBT ngày 10-7-1985 củaHội đồng Bộ trưởng:

I. Đối với những hàng hoá Nhànước không khuyến khích nhập khẩu thì những người đi công tác, học tập, laođộng ở nước ngoài được mang về hoặc gửi về một lượng hàng theo định mức quyđịnh; nếu vượt định mức đó thì phần vượt mức phải bán cho Nhà nước theo giá muathấp hơn giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp từ 10% đến 20%.

1. Định mức quy định cho nhữngngười đi nước ngoài dài hạn trên một năm trở lên, sau một nhiệm kỳ công táchoặc hết thời hạn công tác, học tập hay lao động, được mang về hoặc gửi về nước:

- Xe máy loại 125 phân khối trởlên: một chiếc hoặc 2 chiếc loại dưới 125 phân khối.

- Viđéô cátsét: một bộ hoànchỉnh,

- Súng săn: một chiếc (phải cógiấy phép của công an),

- Súng hơi: một chiếc.

2. Định mức quy định cho nhữngngười đi công tác, học tập, lao động ngắn hạn (từ một năm trở xuống), tínhchung cả năm dù đi một chuyến hay nhiều chuyến, mỗi người được mang về hoặc gửivề nước:

- Xe máy loại dưới 125 phân khối:một chiếc.

- Các thứ khác, mỗi thứ mộtchiếc theo quy định tại điểm 1 trên đây.

3. Đối với thuốc lá và rượu thìmỗi một lần nhập cảnh, những người đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài(dài hạn hay ngắn hạn) đều được trực tiếp mang về:

- Thuốc lá nước ngoài:

Thuốc lá điếu: 50 bao (mỗi bao20 điếu),

Xì gà: 100 điếu,

Thuốc lá rơì: Một kilôgam.

- Rượu mạnh (trên 40 độ): 5 chai(loại 0,75 lít).

Đối với những loại hàng quy địnhtại điểm 1 và điểm 2 trên đây, những người đi công tác, lao động, học tập ởnước ngoài có thể trực tiếp mang về nước hoặc ký gửi về nước bằng đường biển,đường hàng không, đường bưu điện để dùng hoặc làm quà biếu cho gia đình.

Đối với những loại hàng quy địnhtại điểm 3 trên đây thì những người có hàng trực tiếp mang về nước khi nhậpcảnh, không được ký gửi bằng các con đường nói trên.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêucầu đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan soát lại và bổ sung, sửa đổi cácvăn bản giải thích và hướng dẫn thi hành của Tổng cục cho phù hợp với nhữngđiều quy định cụ thể trên; các đồng chí thủ trưởng các Bộ, các ngành, các cấpthông báo những điểm bổ sung trong Chỉ thị này cho các đối tượng có liên quan trongnước và ngoài nước biết để thi hành thống nhất.

Tố Hữu

(Đã ký)