BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-CÔNG ĐOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CTLT-BGTVT-CĐGTVT VN

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

CHỈ THỊ LIÊN TỊCH

VỀVIỆC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONGDỊP TẾT QUÝ TỴ NĂM 2013

Trong thời gian vừa qua các cơquan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Côngđoàn đồng cấp khắc phục mọi khó khăn, tạo thêm việc làm, chăm lo đời sống chocông nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thực hiện tốt các hoạt động xã hội vànâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắpđến, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Ban Thường vụ Công đoàn Giao thông vậntải Việt Nam chỉ thị cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cấp công đoàntrong ngành GTVT thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức phong trào thiđua lao động sản xuất trong tất cả các lĩnh vực của ngành, đồng thời thực hiệntốt, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông,phòng chống cháy nổ, chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, CNVCLĐ trong dịp tết QuýTỵ năm 2013; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH,BHYT, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; quan tâm thanh toán, tạm ứng tiềnlương và các khoản tiền thưởng cho CNVCLĐ trước khi về nghỉ Tết.

2. Chủ động phối hợp tổ chức cáchoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng cán bộ, công nhân lao độngđang làm việc trên các công trình trọng điểm và duy trì công tác bảo đảm trậttự ATGT; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách,người có công với cách mạng, với ngành GTVT, gia đình CNLĐ nghèo có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt, tai nạnlao động, tai nạn giao thông. Các Tổng công ty cần có kế hoạch giúp đỡ các đơnvị thành viên đang gặp khó khăn trong SXKD, người lao động có thu nhập thấp, đểCNVCLĐ các đơn vị khó khăn được đón Tết vui vẻ.

3. Đối với các doanh nghiệp có côngnhân lao động ở lại công trường dịp Tết, phải có kế hoạch tổ chức cho CNLĐ đónxuân phù hợp với từng doanh nghiệp, kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thểthao, vui chơi, giải trí. Đối với các doanh nghiệp có CNLĐ về quê dịp Tết, phảitổ chức xe đưa đón trước và sau Tết (nếu có điều kiện), trong đó đặc biệt chú ýbảo đảm an toàn giao thông.

4. Các cơ quan, đơn vị, doanhnghiệp phân công cán bộ trực Tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong những ngàynghỉ Tết, không để sự cố về cháy nổ, tai nạn, mất mát tài sản và nhắc nhởCNVCLĐ đi lại, làm việc trong dịp Tết phải chấp hành nghiêm túc các quy định vềATVSLĐ, ATGT. Các đơn vị vận tải thi đua nâng cao chất lượng phục vụ hànhkhách, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa trước, trong,sau Tết. Kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực (đánh bạc, đốt pháo, đua xe;uống rượu, bia quá mức …); Bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm vàbảo đảm an toàn.

5. Ngay sau những ngày nghỉ Tết,đón xuân mới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức ra quân, tiếptục thực hiện nhiệm vụ sản xuất, công tác năm 2013, cần vận dụng linh hoạt, lựachọn hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Kết quả thực hiệnnhiệm vụ trong dịp Tết nguyên đán, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệpbáo cáo bằng văn bản về Vụ Tổ chức - Cán bộ Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Namtrước ngày 21/2/2013 (tức ngày 12 Tết).

Vụ Tổ chức - Cán bộ Bộ Giao thôngvận tải, Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơnvị, doanh nghiệp thực hiện tốt Chỉ thị này.

TM. BTV CÔNG ĐOÀN GTVTVN
CHỦ TỊCH
Tạ Đăng Mạnh

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Đinh La Thăng

Nơi nhận:
- Tổng Liên đoàn Lao động VN (b/cáo);
- Ban Cán sự đảng Bộ GTVT;
- Đảng ủy Bộ;
- Đoàn TN Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/hiện);
- CĐ cấp trên cơ sở & cơ sở trực thuộc CĐN (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCCB (Bộ GTVT); CĐGTVT VN.