ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2010

CHỈ THỊ

Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn

năm 2010 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

_______________

Tình hình thời tiết, khí hậu các năm gần đây ngày càng biến đổi bất thường, diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang tác động xấu đến nước ta, thiên tai xảy ra nhiều hơn, thường xuyên hơn với cường độ mạnh hơn, gây nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản.

Riêng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong những tháng đầu năm 2010, tình trạng hạn hán, nắng nóng kéo dài, triều cường, xâm nhập mặn vào sâu trong nội địa, gây nhiều khó khăn và thiệt hại đối với hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt, bão, thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh nhất là vào thời điểm mưa bão 6 tháng cuối năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc sau:

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 324/QĐ-UBND , ngày 10/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh Sóc Trăng. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão và công tác tìm kiếm, cứu nạn năm 2009 và các năm trước. Trên cơ sở đó, rà soát lại các phương án, kế hoạch chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời, hiệu quả trước, trong và sau thiên tai. Xác định phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, nhất là trong mùa mưa bão.

b) Kiện toàn bộ máy, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn các ngành, các cấp; đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin liên lạc, truyền thông như phát thanh, truyền thanh thông báo, cảnh báo thiên tai; củng cố, thành lập mới các đội xung kích tuần tra, cứu hộ ở cơ sở; chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại vật tư, phương tiện sẵn sàng đối phó khi thiên tai xảy ra, chậm nhất đến ngày 30/6/2010 phải hoàn thành các nội dung công việc trên.

Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các ngành, các cấp phải thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, báo cáo trong mùa mưa bão.

c) Tiếp tục quán triệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện phương châm “4 tại chỗ” là “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ” trong công tác phòng, chống lụt, bão. Các huyện có hệ thống đê biển, đê sông tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố hư hỏng công trình. Riêng các huyện Vĩnh Châu, Long Phú, Trần Đề, Cù Lao Dung và Kế Sách phải huy động lực lượng gia cố những nơi xung yếu của hệ thống đê Cù lao sông Hậu, các tuyến đê ven biển, ven sông lớn trước ngày 30/7/2010. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương có trách nhiệm:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương.

b) Kiểm tra và có kế hoạch tu bổ, sửa chữa bờ vùng, bờ bao bảo vệ vụ lúa Hè Thu và Thu Đông; các ao, vuông nuôi trồng thủy sản, vườn cây ăn trái, khu dân cư, công trình phúc lợi xã hội.

c) Có kế hoạch đảm bảo nguồn nước sạch cho nhân dân ở những nơi có nguồn nước bị ô nhiễm hoặc thiếu nước sinh hoạt.

d) Xây dựng phương án sơ tán dân ở các xã cù lao, các hộ đang sống ngoài đê sông, đê biển đến nơi an toàn khi có bão, triều cường.

e) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chặt chẽ lịch thời vụ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Tăng cường công tác quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi; tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống công trình đê sông, đê biển, cống dưới đê, nhất là khu vực xung yếu; tiến hành sửa chữa, bồi trúc kịp thời, bảo vệ an toàn công trình; xây dựng, bổ sung quy trình vận hành các hệ thống công trình phù hợp với từng dự án để phát huy tối đa năng lực ngăn mặn, tiêu úng, phòng lũ, góp phần bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân trong mùa mưa bão.

b) Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án, biện pháp phòng tránh thiên tai; kiểm tra chặt chẽ trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh và thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu thuyền.

4. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản tin dự báo về bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, triều cường theo Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ ban hành kèm theo Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg , ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão tỉnh và cung cấp trực tiếp qua Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để truyền đạt thông tin nhanh nhất, phục vụ công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch vận động, tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường, xử lý và khắc phục những tình huống xấu do sự cố môi trường gây ra như bão, lụt, động đất, sóng thần. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát các phương án, kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phòng chống giông, lốc xoáy kết hợp mưa, lũ và tham gia cứu hộ đê, đập, các công trình phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn; chỉ đạo ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm quân đội là lực lượng nòng cốt trong công tác này.

7. Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai; chỉ đạo các lực lượng của ngành phối hợp với lực lượng quân đội, các ngành, các địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

8. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuẩn bị dự trữ đầy đủ cơ số thuốc phòng chống bão lụt, cơ số thuốc, hóa chất phòng, chống dịch và nguồn nhân lực để thực hiện; có kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm cùng các phương tiện bảo đảm cứu trợ khác cho các bệnh viện theo Chỉ thị của Bộ Y tế; tiến hành phân bổ và hướng dẫn sử dụng chu đáo các phương tiện cứu hộ cho cộng đồng dân cư các vùng trọng điểm; tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng phòng, chống dịch bệnh cho người và gia súc khi thiên tai xảy ra; nhanh chóng khống chế, dập tắt, không để lây lan các ổ dịch trong mùa mưa bão. 

9. Sở Giao thông Vận tải có kế hoạch đảm bảo thông suốt các tuyến đường trọng điểm; chuẩn bị phương tiện, nhân lực sẵn sàng sửa chữa kịp thời hệ thống đường giao thông khi có sự cố và các phương tiện vận tải để hỗ trợ di tản, cứu hộ khi cần thiết; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn, trang thiết bị cứu sinh tại các bến tàu, đò, phà trên sông, nhất là ở những nơi sông lớn, cửa biển.

10. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi sát tình hình để kịp thời có kế hoạch trợ giúp nhân dân vùng bị thiên tai; phối hợp cùng Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt đối với các hộ thuộc diện chính sách; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cứu trợ ở các địa phương, đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh huyện có phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Ưu tiên chuyển nhanh, kịp thời các văn bản về phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai các cấp. Phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Sóc Trăng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các thông tin dự báo, các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng tránh thiên tai để người dân chủ động tham gia thực hiện. 

12. Điện lực Sóc Trăng có trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các biện pháp bảo vệ và bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. 

13. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp các Sở, ban ngành có liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại do lũ, bão gây ra; kịp thời đề xuất mức hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với các vùng, hộ dân bị ảnh hưởng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

14. Các cấp, các ngành ngoài việc làm tốt công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ cơ sở vật chất của ngành và địa phương, phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, lụt gây ra theo sự điều động của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh. Duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, báo cáo theo quy định.

Giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão tỉnh kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thành Hiệp