UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 1998

CHỈ THỊ

VỀ TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG TOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Theo dự báo, mùa hè năm 1998, ngành điện sẽ gặp nhiều khó khăn: Nguồn nước ở các nhà máy thủy điện không về nhiều, một số nguồn điện mới chưa kịp đưa vào vận hành đúng kế hoạch. Tổng công ty điện lực Việt Nam đã cố gắng huy động tối đa nguồn điện có thể đáp ứng nhu cầu phụ tải đang ngày một tăng, kể cả việc huy động các cụm điêden, ký hợp đồng mua điện ở các nhà máy điện của các đơn vị ngoài ngành.

Để góp phần hạn chế tình trạng thiếu điện, UBND thành phố Hà Nội chỉ thị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân Thủ đô thực hiện triệt để tiết kiệm điện với các nội dung sau:

I. ĐỐI VỚI UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân chủ trương tiết kiệm điện của UBND thành phố Hà Nội.

- Cùng với ngành điện tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng điện, xử lý vi phạm hàng lang lưới điện, ngăn chặn việc sử dụng điện lãng phí, lấy cắp điện và thiết bị điện.

II. ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP, CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ LÀM DỊCH VỤ THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ:

- Lập kế hoạch giảm suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm.

- Sử dụng điện năng tiết kiệm với biểu đồ dùng điện hợp lý: nâng cao công suất sử dụng giờ thấp điểm, hạn chế công suất sử dụng giờ cao điểm.

- Đối với các cơ sở có điêden dự phòng, yêu cầu phát điêden vào giờ cao điểm để giảm việc sử dụng điện lưới.

- Hết giờ làm việc phải kiểm tra và thực hiện cắt hệ thống điều hòa, quạt, bình nóng lạnh, đèn chiếu sáng, chỉ để một bộ phận tối thiểu thật cần thiết.

- Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị chịu trách nhiệm việc đóng cắt điện của hệ thống chiếu sáng công cộng thành pbố từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

III. ĐỐI VỚI CÁC HỘ DÙNG ĐIỆN SINH HOẠT:

- Triệt để tiết kiệm điện, tận dụng các nguồn năng lượng khác để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

- Hạn chế việc dùng điện để đun nấu, giặt là, điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh.

- Không sử dụng điện sinh hoạt để sản xuất và hàn trong giờ cao điểm từ 18 giờ đến 22 giờ.

IV. ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI:

- Xây dựng phương án chống qúa tải đường dây, trạm biến áp và các thiết bị điện, đặc biệt là những khu vực trọng điểm quan trọng.

- Thực hiện có hiệu qủa biện pháp kỹ thuật, quản lý để vận hành lưới an toàn, liên tục, tiết kiệm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng điện lãng phí và hành vi lấy cắp điện.

- Lập phương án huy động nguồn điêzen của khách hàng dùng điện.

- Hướng dẫn, kiểm tra các khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải đã đăng ký với ngành điện.

- Làm nhiệm vụ thường trực giúp UBND thành phố Hà Nội trong việc thực hiện cuộc vận động tiết kiệm điện, hàng tháng báo cáo kết qủa về UBND thành phố.

Tiết kiệm điện là một trong những nội dung đã được quy định trong pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Nhà nước, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân Thủ đô cần quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu và tự giác thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này. Các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố cần có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và kịp thời nội dung của chỉ thị này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phan Văn Vượng