UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 03/1998/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 199

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người già, người tàn tật, người nghèo khó tại các trung tâm và ngay tại địa bàn dân cư. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh nhất là tại Thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc và tại các thị trấn, người lang thang xin ăn, kể cả trẻ em bị bố mẹ sai khiến hành nghề ăn xin ước tính có đến gần 300 người. Đây là vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

Người lang thang xin ăn nói trên bao gồm nhiều thành phần, lứa tuổi, hoàn cảnh ... khác nhau. Phần lớn do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vì thiên tai, hoạn nạn, một số không ít bị bệnh tật, già yếu, không nơi nương tựa. Nhưng cũng có một bộ phận xem đây là một nghề để kiếm sống, thậm chí tổ chức, xúi giục người khác đi xin ăn cho mình, bất chấp đạo lý, luật pháp. Cho dù với lý do nào, thì người lang thang, xin ăn đã làm ảnh hưởng đến tính ưu việt của chế độ ta, đến mỹ quan đô thị và an toàn xã hội.

Để giải quyết có hiệu quả vấn đề này, UBND tỉnh Chỉ thị :

1. UBND các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh phải xem đây là vấn đề xã hội cần được quan tâm giải quyết với nhiều biện pháp đồng bộ, phải tạo được dư luận xã hội không chấp nhận ăn xin là một nghề để kiếm sống. Đồng thời tiếp tục phát huy nghĩa cử nhân ái, tấm lòng vì con người, tiếp tục giúp người nghèo khó sao cho đúng người, đúng chỗ, khắc phục tình trạng người đi ăn xin ở các đô thị như hiện nay.

2. Giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố điều tra nắm đối tượng, xây dựng đề án, kế hoạch xử lý vấn đề người lang thang xin ăn; Xây dựng mô hình những tổ, đội công tác xã hội, tổ chức chức lực lượng cán sự xã hội và có chương trình huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng này tham gia giải quyết, giúp đỡ người lang thang xin ăn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần chỉ đạo Trung tâm bảo trợ xã hội chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất để thường xuyên tiếp nhận, giúp đỡ người lang thang ăn xin được đưa vào trung tâm.

3. Giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành chức năng nắm đối tượng, tìm giải pháp giúp đỡ, giáo dục tại chỗ. Trường hợp người lang thang xin ăn không có nơi cư trú, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận, xử lý; Đối với những người mắc bệnh phong, tâm thần, Sở Y tế tiếp nhận, chuyển trại phong Di Linh hoặc đưa đi bệnh viện tâm thần điều trị.

4. Các nhà nghỉ, nhà trọ có chứa người lang thang ăn xin chịu trách nhiệm nhắc nhỡ họ về chủ trương này của tỉnh và chấp hành nghiêm chỉnh qui chế đăng ký tạm trú, tạm vắng. Ngành công an cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành qui chế tạm trú, tạm vắng, trục xuất những người còn sức lao động nhưng đi ăn xin về quê quán.

5. Ngành văn hoá - Thông tin - Thể thao, các cơ quan thông tin đại chúng mở đợt tuyên truyền về chủ trương trên đây của tỉnh để nhân dân biết và ủng hộ, giảm việc cho tiền trực tiếp những người lang thang ăn xin và hướng dẫn các "Địa chỉ nhân đạo" để những nhà hảo tâm đóng góp, giúp đỡ hữu ích hơn.

6. Từ nay đến tết nguyên đán, tập trung giải quyết ngay tình trạng người lang thang ăn xin ở thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết tốt tình trạng người ăn xin ở các địa bàn này, đồng thời có kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Chỉ thị này được triển khai rộng rãi trong nhân dân, trong quá trình thực hiện có những vấn đề gì vướng mắc cần báo cáo kịp thời để UBND tỉnh giải quyết./.

(Đã ký)