CHỈ THỊ

CHỈ THỊ

CỦA NGÂN HÀNGNHÀ NƯỚC SỐ 05/2008/CT-NHNN NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2008

VỀ MỘT SỐBIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

KINH DOANHCỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Hiện nay, hoạtđộng toàn ngành ngân hàng thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạmphát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.Tuy nhiên, từ giữa tháng 9 năm 2008 cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng ở Mỹdiễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế và hoạt động củacác tổ chức tín dụng Việt Nam. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinhdoanh trong những tháng cuối năm 2008 và đầu năm 2009, Thống đốc Ngân hàng Nhànước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Theo dõi chặtchẽ diễn biến và dự báo về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng ởMỹ đối với nền kinh tế, thị trường tài chính thế giới và khả năng tác động đốivới nền kinh tế, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng Việt Nam để chủ độngthực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra.

2. Xây dựng phươngán hoạt động kinh doanh, tiếp tục mở rộng huy động vốn và tăng trưởng tín dụngđối với nền kinh tế với lãi suất hợp lý, đồng thời phải đảm bảo khả năng thanhtoán cho các nhu cầu chi trả, nhất là dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm2009.

3. Kiểm soát chặtchẽ chất lượng tín dụng; trong đó, tiến hành phân tích, đánh giá, phân loại cáckhoản cho vay kinh doanh bất động sản để có giải pháp phù hợp đối với từng đốitượng vay vốn; tiếp tục tăng tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu, nông nghiệpnông thôn, các dự án trọng điểm quốc gia, các nhu cầu vốn sản xuất có hiệu quả,chú trọng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mà các khoản cho vayđó đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật và khả năng cân đối vốncủa tổ chức tín dụng.

4. Chấp hànhđúng quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụngtại Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước và Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy địnhvề các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèmtheo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN , Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN ngày06/9/2005 ban hành Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động củaQuỹ tín dụng nhân dân cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liênquan.

5. Rà soát, chỉnhsửa và hoàn thiện các quy trình nội bộ về hoạt động tín dụng, kinh doanh tiềntệ, ngoại hối, thanh toán, chuyển tiền, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợpvới các quy định của pháp luật có liên quan. Đánh giá các rủi ro có thể xảy ratrong từng quy trình nghiệp vụ để triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, xửlý rủi ro.

6. Báo cáo kịpthời các khó khăn, vướng mắc về hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam để xem xét giải quyết; thực hiện việc cung cấp thông tin và báo cáo vềtiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng theo đúng thời hạn và đảm bảo chínhxác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7. Tổ chức thựchiện:

a) Chỉ thị này cóhiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b) Chánh Vănphòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàngNhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịutrách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

c) Văn phòng chủtrì, phối hợp với các Vụ liên quan kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thịnày, định kỳ hàng tuần theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thống đốcNgân hàng Nhà nước./.

THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

Trần Minh Tuấn