UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2012

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ PHÒNG, CHỐNG CÁCHÀNH VI SAI PHẠM VỀ PHÁO

Những tháng cuối năm, nhất là trong dịp trước,trong và sau Tết nguyên đán, thị trường hàng hoá sẽ sôi động, sức mua của nhândân trên thị trường sẽ tăng cao, theo đó là diễn biến phức tạp về buôn lậu,hàng giả, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và đốtpháo.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1126/CĐ-TTg ngày 03/8/2012 về việc “tăngcường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại”; Công điện số 1878/CĐ-TTg ngày 09/11/2012 về việc “Tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo”; đồng thờiđể đảm bảo môi trường thông thoáng cho việc lưu thông hàng hóa hợp pháp trênthị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm, lễ hội của nhân dân trong dịp tết, kiểmsoát được những diễn biến phức tạp nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban chỉ đạo 127 tỉnh, Ban chỉ đạo phòng,chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sửdụng trái phép các loại pháo tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, phát huy vaitrò, trách nhiệm của từng thành viên đối với lĩnh vực, địa bàn phụ trách trongthực hiện nhiệm vụ theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng,cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buônlậu, hàng giả, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ,sử dụng các loại pháo.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉđạo của UBND tỉnh và Trưởng ban chỉ đạo 127 tỉnh tại các Công văn: số 757/UBND-KTTH ngày 20/8/2012 về việc “tăng cường công tác chống buôn lậu, hànggiả và gian lận thương mại; công văn số 988/UBND-KTTH ngày 16/10/2012 về việc“tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất,chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan”; công văn số 276/UBND-KTTH ngày 11/4/2012 vềviệc “tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại khu vựcbiên giới và vận chuyển hàng hoá vào nội địa” và công văn số 171/BCĐ ngày30/11/2012 về việc “tăng cường công tác kiểm tra, xử lý buôn bán,vận chuyển và sử dụng pháo trái phép”.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hảiquan, các ngành chức năng khác có lực lượng làm nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu,biên giới tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người qua lạivà hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới đảm bảo đúng quy định củapháp luật, vừa tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho họat động xuất nhậpcảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa nhưng đồng thời cũng phải kiên quyết, xử lýnghiêm minh những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, tiếp tay, vận chuyển hànglậu và buôn lậu, đặt biệt là các mặt hàng cấm như ma tuý, tiền giả, pháo cácloại, đồ chơi bạo lực, gia cầm nhập lậu,….; tăng cường kiểm tra, tổ chức trựcthường xuyên ở khu vực biên giới, những nơi có đường mòn, lối tắt, đặt biệt lànhững khu vực thường xảy ra buôn lậu, vận chuyển hàng lậu qua biên giới; khôngđể hình thành các tụ điểm buôn lậu trên khu vực biên giới.

3. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năngtăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi sảnxuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, chứa chấp hàng lậu, hàng giả, lâm sản tráiphép, đặc biệt là việc buôn bán, vận chuyển ma tuý, tiền giả, các loại pháo; xửlý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; đối với những vụviệc đủ căn cứ xử lý hình sự, cần nhanh chóng xử lý, chuyển cơ quan chức năngtruy tố trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục chung.

4. Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thịtrường chủ động phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra,kiểm soát thị trường từ nay đến tết Nguyên đán, chú trọng việc kiểm tra, xử lýnghiêm các đối tượng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, chứa chấp các loại pháo,đồ chơi bạo lực, văn hóa phẩm ngoài luồng, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinhan toàn thực phẩm, vi phạm sở hữu trí tuệ, quy chế ghi nhãn mác hàng hóa vàviệc chấp hành các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, ... đặcbiệt đối với các mặt hàng phục vụ tết nhằm ổn định thị trường, lưu thông hànghoá hợp pháp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân địa phương.

5. Cục Thuế chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc cấpphát hóa đơn cho các đối tượng kinh doanh, đặc biệt là cho các hộ kinh doanh cáthể khi phát hành hóa đơn bán hàng thông thường phải trên cơ sở hàng hóa có nguồngốc hợp pháp, áp đơn giá tính thuế sát với khung giá quy định, ngăn chặn cóhiệu quả việc lợi dụng hoá đơn bán hàng để hợp thức hoá cho hàng lậu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông,phối hợp, chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình phối hợp với các cơ quanchức năng tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cácquy định của pháp luật trong công tác chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, viphạm sở hữu trí tuệ, các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển,tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, ... để người dânbiết và chấp hành;

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơnxây dựng các chuyên đề và tăng thời lượng phát sóng nhằm tuyên truyền sâu rộngtới các tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật trongcông tác chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, cácquy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phépcác loại pháo; phản ánh kịp thời các đối tượng vi phạm, các vụ bịcác lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý để giáo dục, răn đe chung.

Sở Văn hoá-thể thao và du lịch phối hợp với cácsở, ngành chức năng, UBND các huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xâydựng hệ thống Pano, áp phích để tuyên truyền cổ động về công tác chống buônlậu, gian lận thương mại; phòng chống các hành vi vi phạm về pháo

7. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với BanThường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biếncho giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên biết để thực hiện nghiêm túc cácquy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép cácloại pháo; Chỉ đạo các trường học lấy tiêu chí không vi phạm các quy định vềchủ trương cấm pháo làm tiêu chuẩn để đánh giá thi đua; Tổ chức ký cam kết chohọc sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên không mua bán, vận chuyển và đốt pháo.

8. UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạocác đơn vị chức năng trực thuộc và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năngcủa tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng chống buôn lậu, hàngcấm, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, phòng chống các hành vi sai phạmvề pháo và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. UBND xã, phường, thị trấn phốihợp với các đoàn thể cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhất lànhân dân ở khu vực Biên giới không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượngbuôn lậu, không tham gia vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sản xuất và sử dụngtrái phép các loại pháo; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy địnhvề cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loạipháo.

9. Sở Y tế (cơ quan Thường trựcBan chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm) phối hợp với các cơ quan chức năng, tăngcường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất làđối với các thực phẩm nhập khẩu.

10. Thường trực các Ban chỉ đạo 127 tỉnh, Banchỉ đạo phòng chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loạipháo tỉnhcó trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cácnhiệm vụ trên đây, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiệntheo quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Ban chỉ đạo,các sở ngành chức năng, UBND các huyện thành phố khẩn trương, nghiêm túc tổchức triển khai thực hiện./.

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành