BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/CT-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰCHIỆN NHỮNG NỘI DUNG BỘ TRƯỞNG ĐÃ NÊU TẠI PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤNNGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2012

Để triển khai thực hiện những nộidung Bộ trưởng đã nêu tại phiên chất vấn và trả lời chấtvấn ngày 12 tháng 11 năm 2012, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai một sviệc cụ thể như sau:

1. Về vấn đề thủy điện

a) Tổng cục Năng lượng chtrì phối hợp với các đơn vị, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Tiếp tục rà soát quy hoạch thủyđiện của cả nước và từng địa phương nhất là thủy điện vừa và nhỏ để có báo cáosơ bộ tại kỳ họp th5 và báo cáo tổng thể tại kỳ họp thứ 6Quốc hội khóa XIII, trong đó khẳng định với Quốc hội những dự án loại bỏ khỏi quyhoạch.

- Phối hợp với các địa phương để ràsoát việc thực hiện các quyết định về di dân, tái định cư tại các dự án thủyđiện từ đó xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án thủy điện, kể cả các dự ánthủy điện đã được đưa vào vận hành từ những năm trước đây nhưng hiện còn khókhăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

- Kiểm tra, ràsoát việc trồng rừng thay thế cho diện tích rừng bị mất do các dự án thủy điện.

b) Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trườngcông nghiệp chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địaphương và các chủ dự án công trình thủy điện:

- Hoàn thành việc kiểm định an toànđập và cắm mốc giới hồ thủy điện trong năm 2013.

- Tiếp tục phốihợp với các cơ quan của Bộ Xây dựng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, Viện Vật lýđịa cu…theo dõi và xử lý các côngviệc liên quan đến dự án thủy điện Sông Tranh 2.

2. Về quản lý thtrường:

a) Cục Quản lý thị trường chủ trì,phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khaimột scông việc sau đây:

- Có biện phápngăn chặn ngay, chấm dứt cơ bản tình trạng vận chuyển, kinh doanh mũ bảo hiểm xemáy không bảo đảm chất lượng trên thị trường trong năm 2013.

- Có biện pháp ngăn chặn việc pha chế, kinh doanh xăng dầu kém cht lượng, tạo chuyểnbiến cơ bản trong năm 2013.

- Triển khai các hoạt động kiểm tra,kiểm soát để tạo bước chuyển rõ rệt và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, ngăn chặn việc nhập lậu gà, gia cm và các Ioạithực phẩm không bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm,kiên quyết đấu tranh với các hành vi nhập lậu và kinh doanh hàng nhái, hànggiả, hàng kém chất lượng.

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án triểnkhai thành lập một số đội cơ động thuộc quyền điều hànhcủa Cục Quản lý thị trường để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn liên tỉnh.

- Tiếp tục hoàn chỉnh các quy địnhliên quan đến vấn đề quản lý thị trường: lực lượng, các phương tiện tác nghiệp,vấn đề xử phạt đối với những hành vivi phạm, trong đó có vấn đề nâng cao đạo đức nghề nghiệp của lực lượng tham giaquản lý thị trường...

b) Cục Hóa chất phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc việc xây dựng và trìnhChính phủ ban hành Nghị định về sản xuất, kinh doanh phân bón, trong đó quyđịnh rõ việc xử lý đối với các hành vi vi phạm các quy định về sản xuất và kinhdoanh phân bón.

c) Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợpvới các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạmđối với chất lượng sản phẩm.

3. Vụ Thị trường trong nuớc chủ trì,phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Tiến hành đánh giá việc thực hiệnNghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanhxăng dầu và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung báo cáo Chính phủ trongđầu tháng 12 năm 2012.

- Đôn đốc Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn sm trình dự thảo Quyết định thay thếQuyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủtướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khaithực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”trên phạm vi cả nước, tiếp tục thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nôngthôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Phi hợp vớiCục Xúc tiến thương mại và Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn trong vai trò định hướng và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia vàoxây dựng thương hiệu cho hàng nông sản của Việt Nam.

4. Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị có liên quan, các Sở Công Thương, các doanh nghiệp, hiệphội ngành hàng đôn đốc việc tiếp tục triển khai khẩn trương và quyết liệt cácbiện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

5. Vụ Xuất nhập khẩu chủ trì, phốihợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Quản lý chặt việc nhập khẩu các mặthàng không thiết yếu để góp phần kiềm chế nhập siêu.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất cácbiện pháp phù hp để thực hiện quy định ân hạn 275 ngàychưa phải nộp thuế nhập khẩu được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của Luật Quản lýthuế vừa được Quc hội thông qua, tạođiều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất, nhậpkhẩu.

- Phối hợp với các Bộ, các ngànhnghiên cứu các giải pháp căn cơ để rút ngắn hơn lộ trình cân bằng cán cân xuấtnhập khẩu, có thể cân bằng được trong thời gian trước năm 2020.

6. Cục Điều tiết điện lực chủ trì,phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Đôn đốc đểhoàn chỉnh văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướngdẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Thông tư hướng dẫnNghị định.

7. Cục Xúc tiến thương mại chủ trì,phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng cáchoạt động nhằm khẳng định vị thế, thương hiệu gạo Việt Nam trên trường quốc tếđể nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam nói riêng, các mặt hàng nông sản nói chung.

8. Cục Quản lý cạnh tranh phi hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục đấu tranh chống phân biệt đốixử đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường ngoài nước

9. Các Vụ Thị trường ngoài nước:

- Tích cực tìm kiếm các thị trườngmới cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam ngoài những thị trường truyền thống.

- Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan trao đổi với phía Trung Quốc để có thể ký được thỏa thuận về hợp tácthương mại, tăng cường xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc, chậmnhất cuối năm 2012 hoặc đu năm 2013.

10. Giao Vụ Kế hoạch phối hợp vi Văn phòng Bộ đôn đốc, kiểm tra việc triểnkhai thực hiện Chỉ thị này, định kbáo cáoLãnh đạo Bộ trong Hội nghị giao ban hàng tháng./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
-
Các Cục, Vụ, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
-
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
-
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
-
Đăng MOIT;
-
Lưu: VT, KH (2b).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng