THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 298/CT-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH CHỐNG HẠN, ĐẢM BẢO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆPVÀ PHÒNG, CHỐNG CHÁY RỪNG

Những tháng đầu năm 2010 tình hìnhthời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng khô hanh kéo dài, nhiệt độcao hơn trung bình nhiều năm, hạn hán, xâm nhập mặn, sâu bệnh xảy ra ở hầu hếtcác địa phương, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất nông nghiệp và tiềm ẩn nguy cơcháy rừng cao. Từ Trung ương đến địa phương đã triển khai nhiều biện pháp đốiphó với tình hình bất lợi của thời tiết, nhưng khả năng thiếu nước phục vụ sảnxuất và sinh hoạt, dịch bệnh và nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn ở mức cao.

Trước tình hình trên, Thủ tướngChính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương triển khai ngay một số biện pháp cấp bách như sau:

1. Tiếp tục triển khai các biệnpháp chống hạn đảm bảo sản xuất

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 2101/CT-TTg ngày 16/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 3818/CT-BNN-TL ngày 23/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cácbiện pháp phòng chống hạn, khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất vụĐông Xuân.

- Chỉ đạo rà soát và bổ sung phươngán phòng, chống hạn, hướng dẫn các đơn vị chuyên môn lập kế hoạch vận hành củatừng hệ thống thủy lợi, thực hiện các biện pháp tích nước, tiết kiệm nước,triệt để chống thất thoát và sử dụng lãng phí nguồn nước. Căn cứ vào tình hìnhcụ thể khả năng cấp nước, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu cây trồng cho phù hợp, đảmbảo canh tác hết diện tích, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tưới nước tiết kiệm,đảm bảo sản xuất thắng lợi vụ Đông - Xuân.

- Ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt,các ngành công nghiệp, dịch vụ và chăn nuôi gia súc. Đối với vùng cao, vùng venbiển thường xảy ra thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô, phải xây dựng phương ánvà giải pháp cung cấp nước, không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, ảnhhưởng đến đời sống của nhân dân.

- Các tỉnh thuộc đồng bằng SôngHồng chỉ đạo lấy nước tập trung khi ngành điện xả tăng nguồn nước từ các hồchứa để canh tác hết diện tích lúa vụ Đông - Xuân đúng thời vụ, tận dụng các aohồ và hệ thống kênh trục lớn để chứa nước chuẩn bị cho tưới dưỡng.

- Các tỉnh miền Trung chỉ đạo thựchiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống hạn, chống xâm nhập mặn; đồng thời tăngcường theo dõi dự báo và phòng trừ kịp thời bệnh rầy nâu và bệnh đạo ôn trêncây lúa vụ Xuân.

- Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Longtheo dõi chặt chẽ tình hình xâm nhập mặn, có biện pháp đề phòng khả năng mặnxâm nhập sâu và kéo dài; áp dụng các biện pháp kỹ thuật về thủy lợi và canh táclúa để hạn chế tác hại của nhiễm mặn; hướng dẫn nông dân chỉ gieo cấy lúa XuânHè ở những nơi có đủ nguồn nước tưới; chuẩn bị tốt mọi điều kiện để triển khaikế hoạch sản xuất lúa Hè Thu theo hướng gieo sạ đồng loạt, tập trung và phòng,tránh rầy.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến củathời tiết để hướng dẫn việc xả nước của các hồ chứa; chỉ đạo quản lý nguồn nướctrong các hệ thống công trình thủy lợi, ao, đầm, vùng trũng; thường xuyên kiểmtra, đánh giá cân đối nguồn nước, đảm bảo cung cấp đủ nước cho canh tác nôngnghiệp, chú trọng cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp và dịch vụ.

- Hướng dẫn nông dân kỹ thuật thâmcanh lúa theo hướng sử dụng tiết kiệm nước để đối phó hiệu quả với tình trạngnắng nóng và khô hạn kéo dài; chỉ đạo ngành bảo vệ thực vật theo dõi sát vàhướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên lúa và rau màu, đặc biệt bệnh lùn sọc đenphương Nam hại lúa, ngô là bệnh lạ mới xuất hiện ở nước ta.

- Chỉ đạo chặt chẽ các địa phươngphía Bắc về các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên lúa Đông - Xuântrong điều kiện thời tiết nóng ấm, nhất là rầy nâu, bệnh vàng lùn sọc đen; chỉđạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong việc gieo cấy lúa Xuân - Hè và Hè -Thu, nhất là về cơ cấu giống, thời vụ và các biện pháp kỹ thuật để phòng chốngdịch bệnh, đảm bảo canh tác năng suất.

c) Bộ Công Thương phối hợp với BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam lên kếhoạch phát điện kết hợp xả nước từ các hồ thủy điện, bổ sung nước cho hạ lưu,đảm bảo đủ nguồn cho các công trình thủy lợi lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông- Xuân, Hè - Thu, nhất là cấp đủ nước cho giai đoạn tưới dưỡng lúa của vùngđồng bằng sông Hồng; thực hiện các biện pháp bảo đảm cung cấp điện cho các nhucầu phát triển kinh tế xã hội; đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đạichúng phổ biến, tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt là trongcác tháng mùa khô.

2. Các biện pháp cấp bách phòng,chống cháy rừng

a) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Chỉ thị số 270/CT-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 về việctriển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời triểnkhai nghiêm túc, quyết liệt một số biện pháp sau:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấpvà các cơ quan chức năng thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về công tácphòng cháy, chữa cháy rừng. Nếu để xảy ra cháy rừng tại địa phương nào thìtrách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó, trước hết là chínhquyền cấp xã.

- Các địa phương duy trì hoạt độngcủa Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháyrừng để tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; tăng cườngcông tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về phòngcháy, chữa cháy rừng và xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy,chữa cháy rừng ở các cộng đồng dân cư.

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm theodõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguy hiểm cho phòng, chống cháy rừng, tổ chứccảnh báo nguy cơ cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng, thông báo kịp thời cho các cơquan có thẩm quyền để huy động lực lượng, phương tiện triển khai chống cháyhiệu quả.

- Thực hiện cảnh báo nguy cơ cháyrừng trong thời kỳ khô hanh; chính quyền cấp thôn, cấp xã tăng cường quản lýcác hoạt động canh tác nương rẫy, quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm, khu vựchạn chế đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọngđiểm, có nguy cơ cháy rừng cao.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương, chỉ đạo khẩn trương thựchiện việc giao đất, giao khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài cho hộ gia đình nôngdân và các tổ chức, đảm bảo rừng có chủ quản lý cụ thể để làm tốt chức năngphòng, chống cháy rừng.

c) Đài truyền hình Việt Nam, Đàitiếng nói Việt Nam phối hợp với cơ quan chuyên ngành thực hiện tốt công táctuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước vềphòng cháy, chữa cháy rừng; đưa tin kịp thời về diễn biến của thời tiết hanhkhô, thường xuyên cảnh báo và dự báo nguy cơ cháy rừng để chính quyền và nhândân biết, phòng ngừa.

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, CôngThương, Tài nguyên Môi trường, Quốc phòng, Công an và các Bộ, ngành, cơ quanliên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm thực hiện nghiêm túcnội dung Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải