UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

CHỈ THỊ

Về mở đợt cao điểm vận động quần chúng phòng, chống tội phạm,

đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009.

___________________

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu -2009. Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND Thành phố Huế, các huyện; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, duy trì chế độ trực lãnh đạo, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực bảo vệ cơ quan và tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng thường trực; phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, địa bàn, tuyến trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm hoạt động phá hoại gây cháy, nổ, trộm cắp, lừa đảo, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản…Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở cấp mình, ngành mình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Sửu -2009.

2. Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục cán bộ công nhân viên chức và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động trong nước, nước ngoài nhằm không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm tập trung thực hiện công tác đảm bảo ANTT; vận động quần chúng nhân dân, cán bộ công nhân viên chức tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng, trật tự đô thị; phối hợp quản lý chặt chẽ các loại đối tượng ngay tại địa bàn cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của địa phương. 

3. Sở Tư pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, và các văn bản về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 406/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ.

4. Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu đề xuất, xử lý kịp thời tình hình nổi lên, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến ANTT trong dịp Tết; chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn TTATGT. Huy động lực lượng, phương tiện, biện pháp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, nắm chắc tình hình diễn biến hoạt động của các loại đối tượng. Chủ động tấn công trấn áp tội phạm hình sự nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm hoạt động có tính chất băng, ổ, nhóm, bọn tội phạm giết người, cướp của, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy, tội phạm hoạt động liên tỉnh; tích cực lập hồ sơ đưa các đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã.

- Tích cực phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm đối với các trường hợp tư thương nâng giá, ép giá, giữ vững ổn định giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATXH, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chế độ đăng ký tạm trú, tạm vắng, công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy; chấp hành nghiêm Chỉ thị 406/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 07/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trong dịp Tết; Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán Bar, nhà hàng Karaoke, vũ trường không để xảy ra tình trạng sử dụng thuốc lắc, ma túy. Đẩy mạnh công tác quản lý TTATGT, TTCC, TTĐT làm giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng, không để xảy ra tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, “cơm nhốt”, “cơm tù”, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo BCH Quân sự thành phố Huế, các huyện, các Đồn Biên phòng, các đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh, Công an thành phố Huế, các huyện và các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ các điểm vui chơi công cộng trong dịp Tết; tổ chức trực tự vệ, trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn biên giới, đất liền, biển đảo.

6. Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn có kế hoạch triển khai cụ thể và phổ biến sâu rộng Chỉ thị này đến cán bộ, nhân dân để chấp hành nghiêm túc.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể quần chúng chỉ đạo cấp hội, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp nói trên khẩn trương triển khai thực hiện; kết thúc đợt cao điểm tấn công tội phạm, có báo cáo tổng kết gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng Công an tỉnh 27 Trần Cao Vân –thành phố Huế) trước ngày 15/2/2009 để tổng hợp chung.

Giao trách nhiệm Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/02/2009.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện