UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2005

CHỈ THỊ

Về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2005.

_______________________

Từ đầu năm đến nay tình hình thời tiết, khí hậu thuỷ văn có nhiều diễn biến bất thường, lốc xoáy đã xảy ra liên tiếp nhiều nơi ở các địa bàn huyện Nam Đông, A Lưới và Phong Điền, Hương Trà, gây thiệt hại về người và tài sản; nhiều cơn bão đã xuất hiện trên biển Đông ở vĩ độ thấp. Năm 2005 là tròn chu kỳ 60 năm tính từ năm Ất Dậu (1945) - năm đã xảy ra lũ đặc biệt lớn gây vỡ đê ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ làm chết nhiều người, mất mùa, cùng với các nguyên nhân khác đã gây ra nạn đói lớn, 20 năm xảy ra cơn bão số 8 (10/1985) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhân dân ở tỉnh ta.

Để chủ động trong công tác phòng, chống bụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) với phương châm ''chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả''; đối phó với mọi tình huống thời tiết bất lợi có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước; thực hiện Chỉ thị số 12/2005/CT-TTg ngày 8 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống bụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2005, UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống bụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành; xây dựng và hoàn chỉnh phương án phòng chống lụt, bão của từng cấp, từng ngành, nhất là cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đầm phá ven biển, vùng trung điểm lũ lụt, vùng đang có nguy cơ bị sạt lỡ, tổ chức diễn tập công tác phòng chống lụt bão ở những vùng xung yếu. Củng cố hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống dự báo, cảnh báo; thực hiện tốt chế độ trực chỉ huy trong mùa mưa bão. Mỗi đơn vị cơ sở ở các vùng xung yếu phải có đủ các phương tiện và lực lượng túc trực ngày đêm, sẵn sàng ứng cứu khi có lụt, bão xảy ra.

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. Khi có lụt, bão xảy ra, các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh theo chức năng của ngành vừa tổ chức phòng chống bụt bão trong ngành, vừa phải huy động lực lượng của ngành để ứng cứu kịp thời, hạn chế thiệt hại cho nhân dân.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác chỉ đạo, xây dựng phương án khả thi phòng, chống bụt, bão và TKCN trên địa bàn; huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và TKCN theo phương châm ''bốn tại chỗ'' (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ); chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra để mỗi gia đình phải dự phòng lương thực, thực phẩm, chất đốt trong mùa mưa lụt, đề phòng lũ lớn kéo dài.

Có phương án sẵn sàng sơ tán người và tài sản ra khởi khu vực nguy hiểm dọc theo triền sông, vùng ven biển đang bị xâm thực sạt lở, các khu vực có nguy cơ bị lũ quét và trượt lở đất khi có bão lụt xảy ra đến nơi an toàn. Có giải pháp khẩn cấp để đối phó bão, lũ, triều cường cùng xảy ra dồn dập, liên tiếp với sức tàn phá lớn.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Thường trực công tác tìm kiếm, cứu nạn, có trách nhiệm tranh thủ sự chỉ đạo của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để hợp đồng với các lực lượng của Trung tâm cứu hộ miền Trung, Vùng 2 Hải quân. . . ; kết hợp với BCH Bộ đội Biên phòng, Công an Tỉnh, Sở giao thông vận tải và các ngành, địa phương liên quan để chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng để ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp xảy ra trong mùa mưa bão.

5. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm tổ chức khắc phục những hư hỏng nhỏ ở các hồ chứa trước mùa mưa bão; kiểm tra phương án PCLB các hồ chứa trong việc đảm bảo thông tin liên lạc, vật tư dự trữ phòng chống lụt bão, tổ chức lực lượng ứng cứu...; chỉ đạo việc cất giữ, bảo quản các loại hạt giống cho vụ sản xuất Đông Xuân 2005-2006, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ.

6. Sở Thuỷ Sản phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo tổ chức thu hoạch thuỷ sản, hải sản nuôi trồng; tháo dở nò, đáy, sáo, lồng nuôi cá,... trước khi lụt, bão xảy ra, để tránh thiệt hại. Tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng các cột báo bão ven đầm phá đã được giao, để phát tín hiệu cảnh báo cho ngư dân ven đầm phá khi có lệnh của BCH phòng, chống bụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh. Tuyệt đối không cho dân ngủ lại trên thuyền và nhà tạm tại các hồ nuôi thuỷ sản khi có bão, bụt xảy ra.

7. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an Tỉnh có phương án sẵn sàng khắc phục nhanh các điểm giao thông đường bộ xung yếu bị ách tắc do lụt bão, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên và Công ty Quản lý, Sửa chữa đường bộ Thừa Thiên Huế triển khai phương án phòng chống lụt bão của từng Công ty, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành chức năng của Tỉnh để xử lý có hiệu quả khi có bụt, bão xảy ra, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm giao thông.

8. Các Sở Thuỷ Sản, Giao thông vận tải, BCH BĐ Biên phòng, UBND TP Huế và các huyện vùng đầm phá tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 39/CT-TTG ngày 18/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển, hoạt động vận chuyển khách du lịch, khách nội địa, hàng hoá trên sông, bến thuyền, bến đò ngang trên sàng, đầm, trong đó tập trung kiểm tra công tác đăng kiểm kỹ thuật và bảo đảm phao cứu sinh đầy đủ đối với từng thuyền. Tổ chức kiểm tra các khu neo đậu thuyền, các khu vực tránh bão trong đần phá, để bảo đảm cho tàu thuyền đánh cá neo đậu an toàn khi cớ lụt, bão xảy ra. .

9. Sở Thương mại, Sở Y tế, Công ty Lương thực phải chỉ đạo dự trữ một số lượng hàng cần thiết như gạo, xăng dầu, thuốc chữa bệnh. . . cho 2 huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, đề phòng bị tắt đường dài ngày do bụt, bão gây ra.

10. Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế xây dựng phương án phòng chống lụt bão, bảo vệ các công trình di tích và phân công lực lượng bảo vệ công trình cụ thể, hạn chế tối đa thiệt hại khi có tình huống thời tiết bất lợi xảy ra.

11. Bưu điện Tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Huế, Đài phát thanh truyền hình Tỉnh, các đài, trạm tryền thanh thành phố và các huyện đảm bảo thông tin thông suốt, thông báo kịp thời, đầy đủ và nhắc lại nhiều lần trong ngày thông tin dự báo lụt, bão và nội dung chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống bụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Phối hợp với các cơ quan chuyên ngành để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng chống bụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, để người dân nâng cao kiến thức, chủ động phòng tránh thiên tai.

12. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế theo dõi chặt chẽ các diễn biến bụt, bão, thiên tai để dự báo, cảnh báo và thông báo kịp thời cho lãnh đại Tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân biết để chủ động phòng chống lụt, bão, thiên tai có hiệu quả.

Yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành, các Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp khẩn trương thực hiện. Các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm - cứu nạn Tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc báo cáo tình hình về UBND Tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện