THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 424/CT-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

CHỈ THỊ

TĂNGCƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG CÁC THÁNG MÙA KHÔ NĂM 2010

Những năm qua, Chính phủ đã tậptrung chỉ đạo đầu tư phát triển nguồn và lưới điện, nhằm đảm bảo cung cấp đủđiện cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đấtnước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu điện cho sinhhoạt của nhân dân; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong mấy năm gần đây,mỗi năm đưa vào vận hành từ 2000 MW đến gần 3.000 MW công suất các loại nguồnđiện, đưa tổng công suất nguồn điện hiện nay của Việt Nam lên trên 18.400 MW.Năm 2009 đã khắc phục được tình trạng thiếu hụt điện năng trong các tháng mùakhô của một số năm trước, về cơ bản đã đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, tình hình khô hạnnghiêm trọng diễn ra từ nửa cuối năm 2009 trên cả nước đã ảnh hưởng lớn đếnviệc tích nước các hồ thủy điện. Hầu hết các hồ thủy diện không tích được đếnmức nước dâng bình thường theo yêu cầu, tổng sản lượng thủy điện thiếu hụt dokhông tích được đầy các hồ thủy điện lên đến gần một tỷ kWh. Theo dự báo, từnay đến cuối mùa khô năm 2010, tình hình thiên tai, thời tiết tiếp tục có nhiềudiễn biến phức tạp, khô hạn có thể kéo dài, mùa mưa có thể đến muộn hơn, điềunày sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm đủ nước cho sản xuất nông nghiệp và đủđiện cho các nhu cầu xã hội.

Nền kinh tế đang phục hồi vàtăng trưởng trở lại, đòi hỏi nhu cầu điện lớn, trong 3 tháng đầu năm 2010, nhu cầuđiện tăng gần 22%; dự báo năm 2010, nhu cầu điện có thể tăng đến 18% làm choviệc cung ứng điện càng khó khăn, có khả năng xẩy ra thiếu hụt điện năng nghiêmtrọng vào mùa khô năm 2010, nếu không có các giải pháp cấp bách, kịp thời.

Để đảm bảo cung cấp điện cho sảnxuất và sinh hoạt của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Công thương:

a) Chỉ đạo Tập đoàn Điện lựcViệt Nam và các đơn vị có liên quan thường xuyên đánh giá tình hình cung cấpđiện: cân bằng công suất, điện năng của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điệnba miền Bắc, Trung, Nam, có tính đến khả năng truyền tải của đường dây liên kếtgiữa các miền; đánh giá tình hình tiêu thụ và tỷ lệ công suất dự phòng của hệthống điện, tình hình khí tượng thủy văn từng miền…, để đề ra các giải phápcung cấp điện tối ưu.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng các kế hoạch cụ thểđảm bảo điều hòa phụ tải hợp lý trong trường hợp mất cân đối cung cầu điện.

c) Thường xuyên kiểm tra, đônđốc các Tập đoàn, các Tổng công ty là chủ đầu tư các dự án điện đẩy nhanh tiếnđộ, đảm bảo đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ, đảm bảo tuyệt đối an toànvà chất lượng công trình.

d) Phối hợp với Bộ Thông tin vàTruyền thông, các ngành, các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền về tiếtkiệm điện trong mùa khô năm 2010.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

a) Phối hợp với các đơn vị củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sử dụng có hiệu quả các nguồn nướccho phát điện và cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

b) Phối hợp chặt chẽ với Trungtâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia, cập nhật các dự báo về thời tiết và nguồnnước để chủ động đề ra các phương án vận hành hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồnnước để phát điện.

c) Huy động hợp lý công suất,điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độclập, các nguồn điện dự phòng của khách hàng và tăng cường nhập khẩu điện.

d) Khẩn trương hoàn thành thínghiệm, chạy thử thách để đưa vận hành tin cậy các tổ máy phát điện:

- Các tổ máy nhiệt điện: QuảngNinh 1, Hải Phòng 1.

- Các tổ máy thủy điện: tổ máy 2thủy điện Pleikrong, tổ máy 3 thủy điện Sê San 4.

đ) Khẩn trương đưa vào vận hànhtrong đầu quý II các tổ máy của thủy điện Bản Vẽ.

e) Tiếp tục trưng dụng các tổmáy nhiệt điện than trong thời gian thử nghiệm hoặc nghiệm thu.

g) Tăng cường ứng trực, rút ngắnthời gian sửa chữa, bố trí lại lịch sửa chữa các tổ máy hiện có để tăng sảnlượng điện phát trong mùa khô.

h) Thường xuyên báo cáo về tìnhhình cung cấp điện lên các cấp có thẩm quyền.

3. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

a) Làm việc với các đối tác đểđảm bảo cung cấp đủ khí theo hợp đồng cho sản xuất điện, nhất là trong cáctháng mùa khô năm 2010.

b) Phối hợp chặt chẽ với Tậpđoàn Điện lực Việt Nam trong việc cung cấp và tiêu thụ khí cho sản xuất điện;bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để không đưa ra sửa chữa, bảo dưỡng giàn khaithác khí và và các tổ máy phát điện của Tập đoàn trong mùa khô năm 2010.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tích cực triển khai các biệnpháp tiết kiệm điện theo chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 củaThủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan do các cơ quan có thẩm quyền củaNhà nước ban hành.

b) Ban hành chỉ thị về việc tiếtkiệm điện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên địa bàn.

Bộ Công thương chủ trì theo dõi,đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Thủ tướngChính phủ./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than - Khoáng sản VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải