THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 580/CT-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

CHỈ THỊ

VỀCÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2009

Theo dự báo, tình hình thiêntai, bão, lũ năm 2009 có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động triển khai cácbiện pháp phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhấtthiệt hại về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, cơquan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốtmột số việc sau đây:

1. Củng cố, kiện toàn các Banchỉ đạo, chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địaphương. Triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược phòng, chống vàgiảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, chủ động lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống thiêntai vào các đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả cácngành, lĩnh vực và địa phương. Tổ chức bổ túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệmvề phòng, chống thiên tai, lụt bão cho cán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnhvực này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Có kế hoạch huy động lựclượng, sẵn sàng thực hiện việc sơ tán dân ra khỏi những vùng nguy hiểm: vùngcửa sông, ven biển, vùng thường xuyên bị ngập lũ, vùng có nguy cơ cao sạt lởđất khi có bão, lũ. Quy hoạch sắp xếp lại dân cư, di dời những hộ dân đang sốngở vùng nguy hiểm đến nơi định cư an toàn. Bố trí lãnh đạo, lực lượng chuyên môntheo dõi, kiểm tra đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai,lụt, bão ở những vùng trọng điểm. Chủ động bố trí thiết bị, phương tiện và dựphòng lương thực, thuốc men đến cấp thôn, xã và kinh phí dự phòng đến cấp huyệntheo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là những vùng thường bị chia cắt khi cóbão, lũ xảy ra. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước trênđịa bàn, lập kế hoạch chi tiết cứu hộ đập khi có sự cố.

b) Các tỉnh, thành phố có đê chỉđạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiến độ tu bổ nâng cấp hệ thống đê sông, xâydựng kè và các công trình bảo vệ đê đảm bảo hoàn thành trước mùa bão, lũ. Lậpphương án chi tiết huy động lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ đê khi xảy rasự cố. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam hoàn thành kếhoạch tu bổ nâng cấp những vị trí đê biển xung yếu.

c) Các tỉnh, thành phố ven biểntiếp tục tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền đánh bắt hải sản theo phân cấp;phối hợp với Bộ đội Biên phòng kiểm tra chặt chẽ việc trang bị thiết bị thôngtin liên lạc, phao cứu sinh và thiết bị đảm bảo an toàn cho ngư dân; khi cóbão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, phối hợp với Bộ đội Biên phòng ven biển,Đài thông tin Duyên hải nắm chắc số lượng tàu thuyền và ngư dân đang hoạt độngtrên biển của địa phương mình để hướng dẫn di chuyển phòng, tránh an toàn.

d) Các tỉnh miền núi triển khaicác biện pháp cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; trang bị phương tiệnthông tin liên lạc tới các thôn, bản để truyền tin cảnh báo và triển khai tìmkiếm cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Chủ động lập kế hoạch di chuyểnnhững hộ dân đang sinh sống ở những vừng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lởđất đến nơi an toàn.

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt,bão Trung ương:

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìmkiếm Cứu nạn thành lập các đoàn đi kiểm tra việc triển khai công tác phòng,chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của các địa phương, đặc biệt làkiểm tra việc chuẩn bị, bố trí vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phươngchâm 4 tại chỗ. Tổ chức tập huấn về kỹ thuật chuyên môn phòng, chống lụt, bãocho cán bộ cấp huyện.

4. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứunạn:

Chủ động kiểm tra về số lượngchủng loại, phương tiện, vật tư phục vụ tìm kiếm, cứu nạn hiện có ở các trungtâm vùng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trình Thủ tướng Chính phủxuất, cấp trang bị kịp thời các phương tiện, dụng cụ thiết yếu cho các Bộ,ngành và địa phương trước mùa mưa bão. Tiếp tục triển khai các dự án mua sắm,đóng mới phương tiện phục vụ tìm kiếm cứu nạn để bổ sung đủ số lượng cho dự trữquốc gia. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức luyệntập các phương án tìm kiếm cứu nạn.

5. Bộ Quốc phòng:

Chỉ đạo các đơn vị bộ đội chuẩnbị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ: ứng cứu các tìnhhuống khẩn cấp về lụt, bão, thực hiện tìm kiếm, cứu nạn và tham gia cứu hộ đê,đập khi có sự cố xảy ra; Bộ đội Biên phòng ven biển kiểm tra chặt chẽ việctrang bị các thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện đảm bảo an toàn cho tàuthuyền và ngư dân hoạt động trên biển theo quy định; thực hiện nhiệm vụ phânlũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội; giúpđỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão bảo đảm quân đội là lựclượng chủ lực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai.

6. Bộ Công an có nhiệm vụ đảmbảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra; chỉ đạocác lực lượng của ngành phối hợp với quân đội và chính quyền địa phương thựchiện việc sơ tán dân khẩn cấp khỏi những vùng nguy hiểm, tham gia cứu hộ, cứunạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc,các địa phương thực hiện tốt các nội dung: lập quy trình vận hành cho các hồchứa, tham gia cắt giảm lũ cho hạ du, xây dựng các phương án đảm bảo an toàncho các công trình đê điều, hồ đập; quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền, đặcbiệt là khi có bão, áp thấp nhiệt đới, tiếp tục thực hiện đăng ký, đăng kiểm vàchỉ đạo các địa phương tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền đánh bắt hải sảntheo phân cấp; đẩy nhanh tiến độ thi công các khu neo đậu tránh trú bão cho tàuthuyền đã được bố trí vốn, phổ biến cho các địa phương kỹ thuật neo đậu tàuthuyền trong các khu tránh trú bão, không để tàu thuyền bị chìm trong khi neođậu.

8. Bộ Giao thông vận tải:

Chuẩn bị phương tiện, lực lượngđảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống khi xảy ra thiên tai, lụt,bão; bố trí vật tư dự phòng ở những vùng trọng điểm trên các tuyến giao thôngchính, quan trọng để kịp thời ứng cứu và thay thế khi cầu, đường, bến cảng… bịthiên tai làm hư hỏng; xây dựng các phương án phân luồng giao thông cho từngđịa bàn cụ thể; chuẩn bị phương tiện sẵn sàng phục vụ việc sơ tán dân khi thựchiện phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô HàNội; tham gia khắc phục các sự cố lớn về đê điều, hồ đập khi có lệnh.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủyvăn quốc gia tổ chức tốt công tác dự báo, phát các bản tin dự báo, cảnh báo vềáp thấp nhiệt đới, bão, lũ; dự báo lưu lượng lũ về các hồ chứa để chỉ đạo vậnhành phòng, chống lũ có hiệu quả; phối hợp với Viện Vật lý địa cầu tiếp nhậnthông tin về động đất, sóng thần, cảnh báo kịp thời cho các Bộ, ngành và địaphương để triển khai các biện pháp phòng tránh.

10. Bộ Thông tin và Truyềnthông:

Có phương án đảm bảo mạng thôngtin phục vụ phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tìnhhuống, đặc biệt là các đường truyền kết nối giữa các Bộ, ngành và địa phươngvới hệ thống các Đài thông tin duyên hải, hệ thống thông tin của Bộ đội Biênphòng phục vụ công tác nắm tàu thuyền trên biển và thực hiện tìm kiếm cứu nạn;bố trí mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng,chống thiên tai.

11. Bộ Công Thương:

Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực ViệtNam phối hợp với chính quyền địa phương có hồ thủy điện hoàn thiện quy trìnhvận hành các hồ chứa, đảm bảo tham gia điều tiết phòng lũ cho hạ lưu và an toàncho công trình; thực hiện dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt làmì ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, xăng dầu sẵn sàng cung cấp cho vùngbị thiên tai, lụt, bão khi có yêu cầu.

12. Đài Truyền hình Việt Nam, ĐàiTiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ vớiTrung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trungương và các cơ quan liên quan thực hiện đưa tin chính xác, kịp thời về tìnhhình diễn biến của thiên tai, lụt, bão và những chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương đến các Bộ, ngành và địaphương; tiếp tục thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức, nâng cao nhậnthức của cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng, tránh.

13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính cân đối, bố trí ngân sách dự phòng để hỗ trợ các Bộ, ngành và địaphương nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt, bão; ưu tiên nguồn vốnkế hoạch cho các dự án cấp bách phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứunạn.

14. Các Bộ, ngành theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng,chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai,lụt, bão trong phạm vi Bộ, ngành mình; đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lựclượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia việc phòng, chống thiên tai,lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BanChỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếmcứu nạn.

15. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão TW;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu Văn thư, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải