Chỉ thị

CHỈ THỊ

CỦA BỘGIÁO DỤC SỐ 39-TC NGÀY 10-12-1969
VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CHO
CÁC THẦY GIÁO MIỀN XUÔI LÊN CÔNG TÁC MIỀN NÚI

Ban bí thư Trung ươngĐảng đã ra chỉ thị số 169/CT-TW ngày 14-2-1969 về công tác giáo dục 3 năm 1968 - 1970: trong chỉ thị nêu rõ:"Cần chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và điều kiện ăn ở đi lại củagiáo viên, nhất là đối với cô giáo".

Để góp phần tích cựcvào việc phát triển sự nghiệp giáo dụcmiền núi. Bộ Giao thông vận tải đã ra thông tư số 58./KV-BVT ngày 22-10-1969 vềviệc quy định chế độ ưu tiên được mua véđi tàu, xe, ca nô, không phải xếp hàng, cho các giáo viên miền xuôi lên giảngdạy ở miền núi.

Để thực hiện nghiêmtúc các thông tư, chỉ thị trên đây đồng thời tạo điều kiện cho các thầy giáomiền xuôi lên công tác miền núi, các thầy giáo ở tỉnh miền núi này sang côngtác ở tỉnh miền núi khác, các thầy giáo là người dân tộc miền núi trong dịp hèđi tham quan ở nhà máy thành phố miền xuôi. Bộ lưu ý các Sở, ty giáo dục tích cực giải quyết phương tiện đilại cho anh chị em giáo viên như sau:

1- Hàng năm vào thời gian nghỉ hè, nghỉ đông mở lớp bồidưõng hoặc cần tập trung đi tham quanmiền xuôi, khai giảng năm học mới, các Sở, Ty giáo dục, nhất là Sở, Ty giáo dụcmiền núi phải tranh thủ có kế hoạch cụ thể trình Uỷ ban hành chính tỉnh, Tỉnhuỷ. Mặt khác, để công tác được thuận lợi, trước hết phải mời các ngành nghe phổbiến tinh thần chỉ thị 169 và thông tư của Bộ Giao thông vận tải, làm cho cácngành các cấp và cả trong quần chúng nhân dân quán triệt tinh thần chính sáchđối vơí thầy giáo, mọi người ủng hộ đồng tình.

2- Các Sở, Ty giáodục và Phòng giáo dục huyện hàng nămphải bàn bạc quan hệ trực tiếp với các Sở, Ty Giao thông, Phòng giao thông huyện, thị xã và các cơ sở vận tải ô tô, canô, nhà ga sở tại để có biện pháp tích cực nhất. Thí dụ: Nên tập trung đi hoặcvề phép trong một thời gian nhất định trong một tuyến giao thông của tỉnh,huyện bằng những chuyến xe dành riêng cho giáo dục; nên cử trưởng đoàn tập hợp các giáo viên ở một địa điểm ở từngtuyến một(Hà Nội đi các tỉnh, tỉnh đi các huyện) và mua vé xe hoặc hợp đồngtừng chuyến xe đi trả phép đúng hạn.

3- Nội dung tinh thần chế độ ưu tiên trong một năm:

- Lần đi và về nghỉ phép (hè hoặc đông).

- Lần đi và về các địa điểm học bồi dưỡng.

- Lần đi và về địa điểm nhà trường để khai giảng năm họcmới.

- Lần đi và về địa điểm chấm thi hoặc tham quan.

4- Những thủ tục cần thiết để xét được ưu tiên:

- Công lệnh riêng từng người (hoặc giấy đi đường).

- Giấy giới thiệu (loại giấy riêng khác loại thường dùng) doBộ, Sở, Ty, Phòng giáo dục, trường đạihọc sư phạm và trường rung học sư phạm cấp. Trên trang đầu giấy giới thiệu cóđóng một dấu màu đỏ "Phát triển văn hoá giáo dục miền núi". Nếu cho cha, mẹ,vợ con, hoặc một người cùng đi, thì cũngđược dành ưu tiên nhưng phải ghi rõ tên, số lượng và mối quan hệ với người cầmgiấy giới thiệu.

5- Các cơ quan cấp giấy giới thiệu và người giữ giấy giớithiệu phải rất thận trọng, phải sử dụng cho đúng tránh tình trạng cảm tình chongười nhà, người quen dùng bừa bãi sai nguyên tắc quy định hoặc bảo quản giấy giới thiệukhông chặt chẽ để có người lợidụng. Nếu bị phát hiện thì cơ quan vàđương sự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đây là một trong những chính sách đối với thầy giáo lên côngtác miền núi, không những chỉ giải quyết bớt khó khăn cho việc đi lại từ trướctới nay của thầy giáo chưa làm được, mà còn có ý nghĩa chính trị rất lớn đối với việc phát triển sự nghiệpgiáo dục miền núi. Nhận được chỉ thị này các Sở, Ty giáo dục cần khẩn trương thực hiện ngay từđầu năm học 1969 - 1970, trong quá trình có những khó khăn cần báo cáo về Bộ đểtiếp tục bổ sung

BỘ, TY.....
GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /UT

Mẫu giấy giới thiệu

GIẤY GIỚITHIỆU

(Ưutiên thầy giáo miền xuôi lên giảng dạy miền núi)

Bộ, Ty........ giáodục giới thiệu ông bà..........

Chức vụ........................................... đến liênhệ với các cơ quan giao thông vận tải để được mua vé tàu, xe, ca nô không phảixếp hàng.

Đi vềviệc...........................................................

Mong quý cơ quan hết sức giúp đỡ.

Người nhà đi theo ................................

Giấy có giá trị đến hết ngày....tháng....... năm 19...

Ngày tháng năm 199...

Thủtrưởng cơ quan

Lời dặn: Mỗi Sở, Ty phòng giáo dục miền núi đều phải in một loại giấy giới thiệu riêng này, tuyếtđối không dùng giấy giới thiệu thông thường. Phải in ti-pô theo cỡ giấy thốngnhất là dài 15 cm, rộng 1cm. Trên trang đầu giấy giới thiệu chừa ra phần giấytrắng đóng một dấu màu đỏ hình chữ nhật (dài 5 cm,,rộng 1,5cm)