Em xin cảm ơn ! 

 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Chỉ tiêu tuyển sinh sĩ quan dự bị ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi.Về vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam 

>> Xem thêm:  Điều kiện tham gia sĩ quan dự bị từ sinh viên mới nhất năm 2020 ?

Thông tư số 14/2003/TT-BQP hướng dẫn Nghị định số 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam 

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 26/2002/NĐ-CP về các đối tượng thuộc diện tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị thì:

"Điều 5.

1. Những đối tượng sau đây thuộc diện tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị:

a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ và hạ sĩ quan dự bị hạng 1;

b) Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên.

2. Những người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này, có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời thì có thể được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng đối tượng được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định."

Để cụ thể cho quy định trên, tại mục 2.2 Thông tư số 14/2003/TT-BQP quy định cụ thể về tiêu chuẩn của đối tượng thuộc diện tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị như sau:

"2.2. Đối tượng, tiêu chuẩn cụ thể:

>> Xem thêm:  Xin mẫu đơn tình nguyện đi nghĩa vụ công an nhân dân ? Điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội

a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan dự bị hạng 1 đã giữ chức vụ phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và chức vụ tương đương, trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học, nếu thiếu có thể lấy đến tốt nghiệp trung học cơ sở, với người dân tộc thiểu số lấy đến tốt nghiệp tiểu học; tuổi đời không quá 30;

b) Cán bộ, công chức và những người hưởng chế độ như cán bộ, công chức (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) đang công tác ở các cơ quan đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) trở lên, có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học, với người dân tộc thiểu số lấy đến tốt nghiệp trung học cơ sở; tuổi đời không quá 35;

c) Những người tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội, tuổi đời không quá 35;

d) Sinh viên khi tốt nghiệp đại học có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tuổi đời không quá 30."

Dựa trên những quy định trên, bạn chuẩn bị tốt nghiệp đại học, đã là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nếu trình độ chuyên môn của bạn phù hợp với yêu cầu của Quân đội, và hiện tuổi đời không quá 30 thì bạn hoàn toàn thuộc đối tượng để được đào tạo sĩ quan dự bị.

Và theo quy định của Điều 3 Thông tư trên thì:

"3. Tuyển chọn, xét duyệt và gọi người đi đào tạo sĩ quan dự bị

3.1. Cán bộ công chức, những người tốt nghiệp đại học trở lên, hạ sĩ quan dự bị hạng 1 đang công tác hoặc thường trú tại địa phương do cơ quan quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi là huyện) tổ chức tuyển chọn theo kế hoạch và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên; sau khi quân khu thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định gọi từng người đi đào tạo sĩ quan dự bị. Kinh phí tuyển chọn do ngân sách huyện chi cho quốc phòng bảo đảm.

3.2. Sinh viên khi tốt nghiệp đại học do các học viện, trường đại học tuyển chọn theo kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Quốc phòng ra quyết định gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường đại học tổ chức giao lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến từng sinh viên. Kinh phí tuyển chọn do ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm."

Vì trường đại học bạn chuẩn bị tốt nghiệp là trường hệ dân lập nên không có chỉ tiêu trực tiếp theo mục 3.2 như trên. Vì vậy, trường hợp này bạn về cơ quan quân sự quận, huyện, thị xã đăng ký được đào tạo sĩ quan dự bị. Sau đó, khi xét duyệt các điều kiện, Chủ tịc UBND cấp huyện sẽ có quyết định cho bạn tham gia đào tạo sĩ quan dự bị hay không.

>> Xem thêm:  Thời gian nhập ngũ là bao lâu ?

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc. Cảm ơn bạn đã tin tưởng vào công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật Dân sự.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự ?