Sau khi chồng dì mất một thời gian thì mẹ chồng dì đột ngột qua đời, không để lại di chúc. Hiện nay, các anh chị em bên phía nhà chồng dì tôi đang tranh chấp nhau về phần đất mà mẹ chồng dì tôi để lại. Xin hỏi luật sư, phần đất đó có được chia ra hay không?

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: Văn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

Di sản thừa kế

Tư vấn pháp luật về chia thừa kế gọi: 1900.0159

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2005

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm, án phí phúc thẩm

Phân tích nội dung

Do bạn không nêu rõ tài sản đang tranh chấp hiện tại đang đứng tên của ai? Của vợ chồng dì bạn hay của mẹ chồng dì. Trường hợp đây là tài sản của vợ chồng dì bạn thì các anh, chị em bên phía nhà chồng sẽ không có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế. Trường hợp đây là tài sản của mẹ chồng dì thì sẽ được giải quyết như sau:

Điểm a khoản 1 Điều 675 BLDS 2005 quy định:

"Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;"

Như vậy, trong trường hợp này, phần di sản mà mẹ chồng của dì bạn để lại là quyền sử dụng đất sẽ được chia thừa kế theo quy định của pháp luật. Điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 676 và Điều 677 BLDS 2005 quy định:

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

>> Xem thêm:  Năm 2020, xây nhà lấn, chiếm đất công có bị phạt không ?

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Điều 677. Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống."

Trong trường hợp này, do chồng của dì bạn chết trước mẹ chồng của dì bạn thì theo quy định tại Điều 677 BLDS, con của dì bạn sẽ được thừa kế thế vị phần di sản mà chồng của dì bạn được hưởng nếu còn sống. Như vậy, phần di sản mà mẹ chồng của dì bạn để lại sẽ được chia đều cho 5 gồm: 4 người con còn lại của bà và con của dì bạn.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất khi không có giấy tờ chứng minh ?