Ngoài ra, ông A có tài sản riêng là 200 triệu đồng. Ông A và bà B có hai người con là C và D. Trước khi chết, ông A có lập di chúc để lại cho C và D mối người 100 triệu đồng, và truất quyền hưởng di sản thừa kế của bà B. Trong trường hợp này, di sản thừa kế được phân chia như thế nào?

Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi:

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Thủ tục phân chia tài sản thừa kế theo du chúc ?

Thủ tục phân chia tài sản thừa kế theo du chúc, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng, thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

-Bộ luật dân sự năm 2005;

-Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Giải quyết vấn đề:

- Vì 200 triệu là tài sản riêng của ông A, do đó, ông có quyề định đoạt toàn bộ số tài sản đó bằng cách chia theo di chúc cho 2 con là C và D.

- Tuy nhiên. 1 tỷ đồng là tài sản chung của 2 vợ chồng ông A và bà B, sau khi ông A mất sẽ phải chia theo pháp luật.

+ Theo khoản 1, điều 66, Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

"Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản".

Với những thông tin mà bạn cung cấp, có thể hiểu rằng, phần di sản chung của ông A trong khối tài sản chung vợ chồng chưa chỉ định ai là người thừa kế, tức là trong di chúc không đề cập đến phần di sản này, và ông B đã truất quyền hưởng di sản của vợ mình là bà B.

+ Theo điểm a, khoản 2, điều 675, Bộ luật dân sự 2005, phần di sản không được định đoạt trong di chúc sẽ chia thừa kế theo pháp luật.

+ Căn cứ khoản 2, điều 66, Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

"Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế".

Do đó, bà B theo nguyên tắc sẽ hưởng 1/2 giá trị tài sản trong khối tài sản chung vợ chồng, tức 500 triệu đồng.

Phần di sản còn lại của ông A sẽ chia theo pháp luật, tức chia đều cho 3 người ở hàng thừa kế thứ nhất là B,C,D (theo điểm a, khoản 1, điều 676, Bộ luật dân sự 2005). Tuy nhiên, bà B bị truất quyền hưởng di sản (nếu có đầy đủ giấy tờ hoặc chứng cứ chứng minh) do đó, phần di sản 500 triệu còn lại của ông A sẽ chỉ chia đôi cho C và D mỗi người 250 triệu đồng.

Vậy sau khi chia toàn bộ di sản, C và D mỗi người có 350 triệu, và bà B giữ phần tài sản của mình trong khối tài sản chung vợ chồng là 500 triệu.

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty Luật Minh Khuê.