Xin hỏi luật sư phần tài sản đó có phải là tài sản chung không và cách chia tài sản như thế nào? Mong công ty tư vấn và giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin cảm ơn!

Người gửi: Trần Vũ

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật hôn nhân của Công ty Luật Minh Khuê


Chia tài sản sau khi ly hôn?
 

Trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Khuê. Với yêu cầu của bạn Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Trước tiên về phần tài sản chung 790 triệu đồng thì theo qui định tại điều 59 Luật hôn nhân và gia đình: Khi ly hôn, vợ và chồng được quyền thỏa thuận về việc chia tài sản chung và tài sản riêng vợ chồng. Nếu bố, mẹ của bạn không thỏa thuận được thì Tòa án có thẩm quyền sẽ giải quyết theo hướng: 790 triệu đồng được xác định là tài sản chung nên sẽ được chia đôi nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.

"Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này."

Còn về phần tài sản ông nội bạn để lại:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì một phần tài sản ở quê do ông nội bạn để lại là phần tài sản mà gia đình bạn được hưởng theo thừa kế.

+) Trường hợp thứ nhất: Nếu phần tài sản ông nội bạn để lại là phần thừa kế chung cho cả bố và mẹ bạn thì phần tài sản đó thuộc tài sản chung của 2 người theo điều 33 luật hôn nhân và gia đình 2014

"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung."

Từ đó phần tài sản mà ông nội bạn để lại sẽ được chia cho bố và mẹ bạn theo qui định tại điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

+) Trường hợp thứ hai: Nếu bố bạn chứng minh được phần tài sản của ông bạn để lại là phần thừa kế riêng mà bố bạn được hưởng thì phần tài sản đó là phần tài sản riêng của bố bạn nếu bố bạn không nhập tài sản riêng đó vào phần tài sản chung, được xác định theo điều 43 luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

"Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

Và việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản đó được xác định theo điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

"Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ."

>> Xem thêm:  Chị L có phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con riêng của chồng không?

Vì bố và mẹ còn sống và các anh chị em của bạn đã thành niên nên khi ly hôn, phần tài sản chung và riêng của bố, mẹ bạn chỉ được chia cho hai người theo pháp luật hôn nhân và gia đình đối với vợ chồng chứ chưa thể áp dụng chia theo thừa kế cho các con. Nên sẽ không đề cập đến việc chia tài sản của con riêng hay con chung giữa hai người trong trường hợp này.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê