Nhưng em hỏi bác chủ nhà nơi em trọ thì bác ấy bảo không được giảm gì hết và các ấy cũng không rõ thông tin này . Vậy luật sư cho em hỏi, điều kiện để được hỗ trợ tiền điện trong đợt giãn cách xã hội này là gì và từ trước đến này thì nhà nước ta quy định như thế nào về giá điện. Em xin cảm ơn luật sư và mong sớm nhận được phản hồi !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung phân tích

1. Chính sách về giá điện theo quy định pháp luật

- Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý, tiết kiệm tài nguyên năng lượng, sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo không gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động điện lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở nông thôn, miền núi, hải đảo. Giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực.

- Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và có hiệu quả.

- Thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý đối với các nhóm khách hàng; Nhà nước hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

- Bảo đảm quyền tự quyết định giá mua, bán điện trong khung giá, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Nhà nước quy định của các đối tượng mua bán điện trên thị trường điện lực.

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện.

2. Căn cứ lập và điều chỉnh giá điện theo quy định pháp luật

- Chính sách giá điện.

- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thu nhập của người dân trong từng thời kỳ.

- Quan hệ cung cầu về điện.

- Các chi phí sản xuất, kinh doanh điện và lợi nhuận hợp lý của đơn vị điện lực.

- Cấp độ phát triển của thị trường điện lực.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của đơn vị điện lực

3. Giá điện và các loại phí theo quy định pháp luật

3.1 Phê duyệt giá điện và phí

- Bộ Công Thương có trách nhiệm quy định phương pháp, trình tự lập và thẩm định khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường điện lực sau khi lấy ý kiến của Bộ Tài chính.

- Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm phê duyệt:

+ Phí điều độ vận hành hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường điện lực sau khi lấy ý kiến của Bộ Tài chính;

+ Khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện trừ trường hợp quy định tại Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

3.2 Giá điện hai thành phần

Áp dụng giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng. Bộ Công Thương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình thực hiện và đối tượng áp dụng

3.3. Giá phát điện và giá bán buôn điện

- Giá phát điện và giá bán buôn điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn do bên mua điện và bên bán điện thỏa thuận theo phương pháp do Bộ Công Thương hướng dẫn, nhưng không được vượt quá khung giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong quá trình đàm phán, trường hợp chưa thỏa thuận được về giá phát điện, giá bán buôn điện để ký hợp đồng mua bán điện có thời hạn, Bộ Công Thương quyết định mức giá tạm thời để áp dụng cho đến khi bên mua điện và bên bán điện thỏa thuận được mức giá chính thức.

- Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Mức hỗ trợ giảm tiền điện dùng cho mục đích sinh hoạt tại địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ chị 16/CT-TTg

Do dịch bệnh Covid-19 nên nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do ảnh hưởng của việc giãn cách nên đời sống của đại bộ phận người dân trong vùng giãn cách gặp nhiều khó khăn. Bộ Công Thương và EVN đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng đồng ý cho thực hiện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện  cho mục đích sinh hoạt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận huyện thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 453/BC-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 báo cáo đề xuất hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ tại Phiếu ghi ý kiến Thành viên Chính phủ kèm theo văn bản số 2041/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ như sau

- Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ về thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như sau:“Thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 453/BC-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 nêu trên. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất” (Điều 1).

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và nhiều địa phương trên cả nước đang phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Để chung tay với cả nước hỗ trợ một phần khó khăn cho nhân dân các địa phương đang giãn cách, Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng cho phép hỗ trợ giảm tiền điện đợt 4. Ngày 31.7.2021, Thủ tướng cũng đã đồng ý giảm giá tiền điện đợt 4 cho một số khác hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đối tượng thứ nhất là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ở các tỉnh, thành, quận, huyện tại thời điểm ngày 30.7.2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với mức hỗ trợ:

- Văn bản số 453/BC-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Công thương về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như:

4.1 Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt

- Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện: các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

- Mức hỗ trợ giảm giá điện:

- Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng.

- Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

- Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là hai (02) tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 năm 2021.

- Danh sách các địa phương được giảm tiền điện tại điểm a khoản 1 do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực.

4.2. Các cơ sở cách ly người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người cách ly

Do dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp số lượng người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 tăng cao nên các cơ sở cách ly tập trung trên cả nước hiện nay đều tiếp nhận tất cả các đối tượng là người Việt Nam có áp dụng thu chi phí và không thu chi phí. Vì vậy, để hỗ trợ cho các cơ sở thuộc tuyến đầu chống dịch Covid, bên cạnh các cơ sở cách ly ly y tế không thu chi phí đã được giảm tiền điện theo hướng dẫn tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ Công Thương, các cơ sở cách ly y tế người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người đang cách ly y tế sẽ được giảm 100% tiền điện. 

Cụ thể như sau:

- Đối tượng: các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau:

+ Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ.

+ Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện khác.

- Mức hỗ trợ: giảm 100% tiền điện cho các đối tượng tại nêu tại điểm a khoản 2.

- Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: bẩy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

- Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 được giảm tiền điện tại điểm a khoản 2 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực”.

Đây là đợt hỗ trợ tiền điện thứ tư vì COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay, ở lần hỗ trợ này, hộ gia đình tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (tính đến ngày 30.7), được giảm 10%, nếu dùng trên 200 kWh một tháng. Với hộ dùng dưới 200 kWh một tháng, giảm 15% tiền điện. Mức giảm áp dụng cho số tiền trước thuế VAT và trong 2 tháng (cho kỳ hoá đơn tháng 8 và tháng 9/2021); Các cơ sở cách ly người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người cách ly sẽ được miễn 100% tiền điện trong 7 tháng, từ kỳ hoá đơn tháng 6 đến hết năm 2021. Các đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ. Trước đó, ngày 02/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho cơ sở lưu trú du lịch phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí, mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện.

Như vậy trong trường hợp này bạn là sinh viên thuê phòng trọ thì vẫn dùng điện chung với chủ nhà trọ và thuộc các đối tượng sử dụng điện sinh hoạt nên bạn sẽ được giảm tiền điện theo mức hỗ trợ của Chính Phủ, bạn có thể trao đổi thêm chủ nhà về vấn đề này để được giảm một phần chi phí nhỏ trong đợt dịch bệnh này. Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê