Khi nghỉ việc chủ tịch rút giấy vào đảng của chú em, toàn bộ hồ sơ giữ lại hết. Đến năm 1999 ra quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trong quyết định chỉ ghi xét đề nghị của trưởng phòng tổ chức hành chính huyện, chú em được hưởng 5 tháng lương ngoài ra không còn gì khác. Chú em đã làm đơn gửi nhiều nơi nhưng không được giải quyết! luật sư tư vấn giúp em

- quyết định cho nghỉ việc như vậy là đúng hay không ?

- bây giờ chú em có thể liên hệ với cơ quan nào để được giúp đỡ ?

Mong luật sư giúp đỡ, em chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự  công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn trực tuyến gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

I. Cơ sở pháp lý: 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Nghị định số 24/CP quy định về việc ban hành về điều lệ tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhân viên chức nhà nước ngày 8 tháng 11 năm 1962 

Luật Khiếu nại tố cáo năm 2011 

 Luật Tố tụng hành chính năm 2015  

II. Nội dung phân tích:

 Nghị định số 24/CP quy định về việc ban hành về điều lệ tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhân viên chức nhà nước ngày 8 tháng 11 năm 1962 là văn bản có hiệu lực vào thời điểm chú của bạn bị buộc thôi việc. Nghị định  ghi nhận:

"Điều 14. – Công nhân, viên chức Nhà nước bị buộc thôi việc trong những trường hợp sau đây:

a) Khi công nhân, viên chức bị phạt giam về tội có liên quan đến công tác của mình trong xí nghiệp, cơ quan.

b) Khi công nhân, viên chức bị phạt giam trên sáu tháng về tội không có liên quan đến công tác của mình, hoặc tuy bị phạt giam dưới sáu tháng về tội không có liên quan đến công tác của mình, nhưng kèm theo phạt giam còn bị phạt tước quyền công dân hay là cấm không được làm nghề cũ trong một thời gian.

Điều 15. – Xí nghiệp, cơ quan có quyền cho công nhân, viên chức thôi việc trong các trường hợp sau đây:

a) Khi công nhân, viên chức phạm kỷ luật lao động một cách nghiêm trọng hoặc phạm những sai lầm nghiêm trọng khác, tuy đã được giáo dục nhiều lần nhưng không chịu sửa chữa;

>> Xem thêm:  Hình thức kỷ luật sa thải và buộc thôi việc khác nhau ở điểm nào ?

b) Khi công nhân, viên chức không nhận sự điều động của xí nghiệp, cơ quan;

c) Khi công nhân, viên chức làm giấy tờ giả mạo hoặc khai man lý lịch để được tuyển dụng. Nếu việc giả mạo hoặc khai man có tính chất nghiêm trọng, thì đương sự còn có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các trường hợp cho thôi việc nói trên đây phải được đưa ra Hội đồng kỷ luật của xí nghiệp, cơ quan xét. Khi quyết định cho công nhân, viên chức thôi việc vì kỷ luật, xí nghiệp, cơ quan sở quan phải báo cho Ủy ban hành chính biết.

Điều 16. – Khi xí nghiệp, cơ quan nào vì hoàn cảnh đặc biệt mà phải giải thể hoặc phải giảm bớt biên chế, thì đối với số công nhân, viên chức thừa ra, xí nghiệp, cơ quan ấy phải cố gắng sắp xếp công việc cho những người đó đúng với khả năng của đương sự và có lợi ích thật sự. Nếu xí nghiệp, cơ quan không sắp xếp được, thì phải báo cáo kịp thời cho Ủy ban hành chính địa phương, hoặc cơ quan chủ quản ở trung ương để giải quyết theo phương hướng:

1. đưa những người đủ khả năng làm việc hợp với yêu cầu đến những nơi cần người.

2. chuyển đi sản xuất (khai hoang).

Trước khi quyết định cho công nhân, viên chức thôi việc vì cơ quan giải thể hoặc giảm biên chế, xí nghiệp, cơ quan sở quan phải hỏi ý kiến Ban chấp hành công đoàn của xí nghiệp, cơ quan và phải được sự thỏa thuận của Ủy ban hành chính địa phương; đối với công nhân viên chức là Ủy viên Ban chấp hành công đoàn, thì phải được sự thỏa thuận của Ban chấp hành công đoàn.

Khi cho thôi việc, xí nghiệp, cơ quan phải báo cho người đương sự biết trước 30 ngày. Công nhân, viên chức thôi việc trong trường hợp này, nếu có đủ điều kiện, được ưu tiên xét tuyển vào học các trường, lớp đào tạo cán bộ, công nhân hoặc được ưu tiên tuyển lại khi Nhà nước cần tuyển thêm người."

Đối chiếu với quy định trên có thể thấy việc chủ tịch UBND đã cho thôi việc chú của bạn mà không có lý do là sai quy định pháp luật.

Luật Khiếu nại tố cáo năm 2011 quy định về thời hiệu khiếu nại như sau:

>> Xem thêm:  So sánh sự khác nhau giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp mất việc làm ?

"Điều 9. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại."

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015:

"Điều 116. Thời hiệu khởi kiện

1. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

2. Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp được quy định như sau:

a) 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

b) 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;

c) Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

>> Xem thêm:  Chế độ trợ cấp thôi việc đối với Lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ?

3. Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:

a) 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

b) 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

4. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

5. Các quy định của Bộ luật dân sự về cách xác định thời hạn, thời hiệu được áp dụng trong tố tụng hành chính."

Như vậy, thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính và cả thời hiệu khởi kiện hành chính đã hết nên bây giờ nếu chú của bạn muốn giải quyết vấn đề về hồ sơ của mình thì chú của bạn có thể gửi đơn đến chính người đã quyết định cho mình thôi việc để người đó xem xét giải quyết.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Cho thôi việc cán bộ và chi trả bảo hiểm ?  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại  số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định kỷ luật

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính việc cộng nối thời gian hưởng bảo hiểm xã hội ?