Người gửi : Nguyễn Thị Liễu
 
 
Trả lời:
Chào bạn, rất cám ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty, câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
Chơi họ thực chất là một hợp đồng vay tài sản nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi một số người nhất định. Chính vì vậy mà trong thời gian chơi họ giữa chủ họ và các thành viên phải có sự thỏa thuận với nhau rõ về vấn đề này. Tại
nghị định 144/2006/ND–CP hướng dẫn về họ, bụi, tiêu, phường thì:
Nộp thay phần họ của thành viên trong trường hợp có thoả thuận nếu đến kỳ mở họ mà có thành viên không góp phần họ. (khoản 4 điều 15 Nghị định).
Điều 29. Trách nhiệm của chủ họ do không giao các phần họ cho thành viên được lĩnh họ
Trong trường hợp chủ họ đã thu các phần họ của các thành viên nhưng không giao cho thành viên được lĩnh họ thì theo yêu cầu của thành viên có quyền lĩnh họ, chủ họ phải giao các phần họ đã thu được cho thành viên đó và bồi thường thiệt hại nếu có.
Chủ họ phải trả lãi đối với các phần họ giao chậm theo mức lãi do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận hoặc không thoả thuận được thì áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian giao chậm tại thời điểm giao các phần họ.
Điều 30. Trách nhiệm của thành viên do không góp họ
1. Trong trường hợp thành viên không góp phần họ khi đến kỳ mở họ thì thành viên đó phải thanh toán đủ phần họ còn thiếu tương ứng với thời gian chưa thanh toán cho đến thời điểm kết thúc họ và bồi thường thiệt hại nếu có.
2. Trong trường hợp thành viên không góp phần họ, chủ họ đã góp các phần họ thay cho thành viên đó thì thành viên phải trả cho chủ họ các phần họ chậm trả và khoản lãi đối với các phần họ chậm trả. Mức lãi do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận hoặc không thoả thuận được thì áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm trả các phần họ.
Các thành viên trong bát họ phải thương lượng thỏa thuận với nhau, nếu thực sự các bạn không giải quyết được vấn đề này thì có thể làm đơn khởi kiện tại Tòa án dân sự theo quy định của
bộ luật Tố Tụng dân sự.
Trân trọng./.
BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ
-------------------------------------------------------------