Chủ nghĩa tư bản công ty (corporate capitalism) là quan điểm hiện đại về các nền kinh tế phát triển ở phương Tây với đặc điểm nổi bật là các công ty lớn chiếm lĩnh phần lớn khu vực sản xuất và có sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền quản lý. Hậu quả là quyền lực kinh tế chuyển từ giai cấp tư sản sang cho một nhóm nhỏ các nhà quản lý chuyên nghiệp. Do những giới hạn mà thị trường vốn đặt ra cho họ ngày càng trở nên không có hiệu quả, nên họ theo đuổi những chính sách chống lại các quy tắc đạo đức truyền thống của chủ nghĩa tư bản.