Nhưng vì một số lý do chúng tôi vẫn chưa liên hệ đăng ký lại sổ đỏ với cơ quan có thẩm quyền để vợ chồng cùng đứng tên trên sổ đỏ. Luật sư cho tôi hỏi:

1. Nếu như vậy về mặt pháp luật tôi đã có quyền gì trong việc mua bán đất của gia đình chưa?

2. Nếu không đăng ký lại sổ đỏ mà chỉ có văn bản thỏa thuận giữa hai vợ chồng thì có giá trị pháp lý không?

3. Nếu chồng tôi giấu tôi bán hoặc cho tặng thì tôi có khởi kiện được không?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư. Cảm ơn Luật sư!

Người gửi: Hương

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của công ty luật Minh Khuê.

Chưa đăng ký sổ đỏ đứng tên vợ chồng mà chỉ có thỏa thuận thì có giá trị không?

Luật sư tư vấn pháp luật  đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

>> Xem thêm:  Đã kết hôn có được một mình đứng tên trên sổ đỏ?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê, thắc mắc của bạn sẽ được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13

- Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 (văn bản mới: Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015)

2. Nội dung tư vấn:

Vấn đề nhập tài sản riêng của vợ chồng vào khối tài sản chung được quy định tại Điều 46 Luật Hôn nhân gia đình như sau:

“Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Do mảnh đất đã được thỏa thuận sáp nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng và thỏa thuận đó đã được công chứng nên mảnh đất đó đã trở thành tài sản chung của vợ chồng và việc định đoạt tài sản chung đó được quy định tại Điều 35 Luật Hôn nhân gia đình như sau:

“Điều 35. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung

1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”

Các câu hỏi của bạn được giải đáp như sau:

>> Xem thêm:  Chưa đăng ký kết hôn có được đứng tên đồng sở hữu trên sổ đỏ không ?

1. Theo quy định tại Điều 35 ở trên thì việc định đoạt đất là bất động sản phải được cả 2 vợ chồng thỏa thuận bằng văn bản, tức là nếu muốn bán đất trên thì phải được sự đồng ý của bạn.

2. Do đã có thỏa thuận nhập khối tài sản riêng vào tài sản chung hợp pháp theo quy định tại Điều 46 ở trên nên dù không đăng ký lại sổ đỏ thì văn bản thỏa thuận nhập đất đó vào tài sản chung vẫn có giá trị pháp lý.

3. Do việc định đoạt tài sản chung phải được sự đồng ý của cả 2 vợ chồng nên nếu chồng bạn giấu bạn bán hoặc cho tặng thì việc bán, cho tặng đó là không hợp pháp và bạn có quyền kiện đòi đất đó, vấn đề này được quy định tại khoản 7 Điều 25 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án

7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất, về tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.…”

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Có thể đổi sổ đỏ sang sổ hồng không ? Đăng ký ở đâu ?