Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT

2. Luật sư tư vấn:

Khoản 3 Điều 16 Quy định về phòng học bộ môn ban hành kèm theoQuyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT quy định chức năng của viên chức làm công tác thiết bị dạy học trong quản lý và hoạt động của phòng học bộ môn như sau:

Điều 16. Quản lý và hoạt động của phòng học bộ môn

3. Viên chức làm công tác thiết bị dạy học là người trực tiếp quản lý hoạt động của phòng học bộ môn và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Căn cứ theo Điều 17 Quy định về phòng học bộ môn ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT, thì viên chức làm công tác thiết bị dạy học cần đáp ứng yêu cầu và có các nhiệm vụ, trách nhiệm sau:

Điều 17. Yêu cầu đối với viên chức làm công tác thiết bị dạy học

1. Viên chức làm công tác thiết bị dạy học phải có trình độ chuyên môn về thực hành thí nghiệm, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Viên chức làm công tác thiết bị dạy học có trách nhiệm:

a) Cùng tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn chuẩn bị thiết bị dạy học, hỗ trợ hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị thực hành, thí nghiệm;

b) Cập nhật sổ sách, mô tả, phân loại, sắp xếp khoa học và hệ thống các thiết bị dạy học theo chương trình môn học;

c) Có kế hoạch kiểm tra định kỳ trang thiết bị dạy học, các yêu cầu đảm bảo kỹ thuật, an toàn sử dụng trong phòng học bộ môn để duy tu, bảo dưỡng hoặc đề xuất sửa chữa, mua sắm bổ sung;

d) Tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

3. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách phòng học bộ môn có trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ như viên chức làm công tác thiết bị dạy học.

Tiêu chuẩn đạo đức của nhà giáo

Theo quy định tại Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT thì tiêu chuẩn về đạo dức nhà giáo như sau:

 • Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.
 • Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.
 • Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
 • Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

Các yêu cầu cơ bản trong bối cảnh mới cần đảm bảo đạo đức nhà giáo

Về phẩm chất chính trị

 • Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
 • Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Về lối sống, tác phong

 • Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 • Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.
 • Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.
 • Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.
 • Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.
 • Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng.

Về giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

 • Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.
 • Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.
 • Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.
 • Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.
 • Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.
 • Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.
 • Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.
 • Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.
 • Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.
 • Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

Nếu không có các thiết bị phòng thí nghiệm, mọi kiến thức nằm trên trang sách chỉ là lý thuyết suông. Thực hành khiến cho kỹ năng làm việc và tư duy của con người ngày càng phát triển. Ngoài ra, bạn nên biết rõ các thông tin quan trọng về dụng cụ thí nghiệm trước khi thực hiện bất cứ thử nghiệm nào. Bởi vì nếu như bạn không có kiến thức đúng về thiết bị, không biết cách sử dụng và sửa chữa chúng thì chắc chắn sẽ thất bại, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng.
Khoa học có thể rất vui nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Vì bạn phải làm việc trực tiếp với bất cứ loại hoá chất, vật thể có thể làm hại bạn và người xung quanh. Bạn cần phải biết sử dụng dụng cụ phòng thí nghiệm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật mới có thể thu lại được kết quả nghiên cứu đúng đắn vừa đảm bảo an toàn. Đó chính là lý do tại sao thiết bị thí nghiệm quan trọng đến như vậy?

Tại sao trường học phải có dụng cụ phòng thí nghiệm?

- Dùng dụng cụ thí nghiệm để dạy cho học sinh cách tiếp cận mới:

Khoa học khác với bất kỳ môn học nào học sinh học ở trường. Chúng đòi hỏi con người cần phải tiếp cận chúng theo một cách mới mẻ. Nhà trường phải cung cấp cơ hội cho sinh viên tìm hiểu các phương pháp và quy trình khác nhau. Đó là những thông tin quan trọng ở các viện giáo dục kết hợp lớp học hoặc sách giáo khoa giảng dạy với các dụng cụ phòng thí nghiệm hoá học. Các thiết bị thí nghiệm sử dụng trong phòng thí nghiệm giúp việc nâng cao chất lượng học tập giữa các sinh viên. Và nhất là trong việc nuôi dưỡng sự quan tâm sâu sắc trong lĩnh vực này.
Theo nghiên cứu, kiến thức được truyền thụ qua một người hoặc thông qua sách là không hiệu quả. Sở dĩ như vậy là bởi tầm hiểu biết và khả năng học tập theo lựa chọn phương pháp khác nhau. Các dụng cụ thí nghiệm cho phép sinh viên sử dụng dữ liệu thu thập được từ sách, từ thế giới vật chất, để phát triển logic và lý do thực dụng. Học sinh được thực hiện với việc sử dụng các công cụ khác nhau và thử nghiệm với các kỹ thuật khác nhau. Từ đó cải thiện chất lượng nghiên cứu khoa học toàn diện hơn.

- Dụng cụ thí nghiệm dạy học sinh cách lập luận khoa học:

Bên cạnh việc cung cấp trải nghiệm thực hành, thiết bị thí nghiệm còn dạy học sinh cách lập luận khoa học. Thực hiện các thí nghiệm, xem xét chúng chặt chẽ, phát triển lý luận logic và trả lời các nhận xét phân tích. Đây chính là một số kỹ năng giá trị giúp chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp đầy tài năng.

- Dụng cụ thí nghiệm giúp sinh ra lực lượng lao động chất lượng cao:

Phòng thí nghiệm trường học trang bị nhiều thiết bị, dụng cụ đóng vai trò quan trọng trong những tiến bộ và công nghệ trên thế giới. Nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới có sự quan tâm lâu dài đối với khoa học chỉ khi họ tiến hành thí nghiệm đầu tiên. Do đó, trường học phải đầu tư vào các dụng cụ phòng thí nghiệm khoa học tiên tiến để sinh ra lực lượng lao động khoa học và công nghệ có tay nghề cao. Điều đó đảm bảo đất nước có một tương lai vĩ đại trong lĩnh vực khoa học y tế và phát triển công nghệ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê