Mẫu số 10
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ

1. Mặt trước:

Chứng nhận đăng ký xe ô tô (Mẫu số 10)

2. Mặt sau:

Chứng nhận đăng ký xe ô tô (Mẫu số 10)

Ghi chú:

Ký hiệu trong mẫu:

 

Ở TRUNG ƯƠNG

Ở ĐỊA PHƯƠNG

(1)

BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG

(2)

Ministry of Public Security

Tên địa phương + Province’s Public security

(Tên địa phương + city's Public securtity)

(3)

CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐB-ĐS

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

(4)

Railway and Road Traffic Police Department

The traffic police Division

(5)

HÀ NỘI

TÊN ĐỊA PHƯƠNG

(6)

CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

Chứng nhận đăng ký xe ô tô kích thước 85,6 x 53,98 mm được in trên nền giấy màu xanh, hoa văn hình Công an hiệu