BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 57/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

Chương trình trao đổi văn hóagiữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộnghòa nhân dân Băng-la-đét có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

CHƯƠNG TRÌNH

TRAOĐỔI VĂN HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN BĂNG-LA-ĐÉT GIAI ĐOẠN 2004-2007

1. Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét(dưới đây gọi tắt là “hai Bên”), với mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị vàphát triển hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao,báo chí và căn cứ theo Hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét, ký tạiĐắc-ca ngày 10 tháng 3 năm 1997, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triểnhợp tác lâu dài trên lĩnh vực văn hóa thông qua Chương trình trao đổi văn hóanày.

I. TRAO ĐỔI GIÁO DỤC VÀ HỌCTHUẬT

2. Hai Bên sẽ trao đổi dữliệu, tài liệu, tạp chí xuất bản định kỳ và các xuất bản phẩm trên lĩnh vựcgiáo dục.

3. Hai Bên sẽ khuyếnkhích hợp tác giữa các trường đại học và các học viện sau đại học giữa hai nướccũng như nghiên cứu chung và các hội thảo trao đổi thông tin và xuất bản phẩm.

4. Hai Bên sẽ khuyếnkhích trao đổi các giáo sư, giáo viên, sinh viên và kỹ thuật viên giữa hai nướcđể học tập tại các Viện Đại học, tiến hành các hoạt động nghiên cứu và giảngdạy.

5. Hai Bên sẽ khuyếnkhích việc học ngôn ngữ, văn học, lịch sử… của mỗi nước.

6. Hai Bên sẽ trao đổicác suất học bổng cho nghiên cứu cao cấp, giáo dục kỹ thuật, dạy nghề và côngnghệ thông tin. Các chi tiết sẽ được quyết định qua kênh ngoại giao.

7. Hai Bên sẽ mở rộng hợptác song phương trên các lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, dạy nghề và công nghệthông tin.

II. TRAO ĐỔI VĂN HÓA VÀ NGHỆTHUẬT

8. Hai Bên sẽ khuyếnkhích tổ chức các triển lãm tranh, đồ thủ công mỹ nghệ, sách và ảnh tại mỗinước trong thời gian 1 hoặc 2 tuần. Các chi tiết sẽ được quyết định sau khi đàmphán giữa hai Bên.

9. Hai Bên sẽ khuyếnkhích các chuyến viếng thăm của các chuyên gia văn hóa với mục đích trao đổikinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn. Các chi tiết sẽ được quyết địnhthông qua đàm phám giữa hai Bên.

10. Hai Bên sẽ thông báocho nhau về các chương trình văn hóa và nghệ thuật của mỗi nước và khuyến khíchcác chuyến viếng thăm của các nghệ sĩ và nhà văn.

11. HaiHa``H Bên sẽ khuyến kích hợp tác giữa các viện bảotàng, các thư viện và các cơ quan lưu trữ của hai nước.

12. Hai Bên sẽ khuyếnkích trao đổi các đoàn văn hóa nghệ thuật biểu diễn, giới thiệu văn hóa dângian.

13. Hai Bên sẽ khuyếnkích việc dịch các tác phẩm văn học từ ngôn ngữ của mỗi nước.

III. THANH NIÊN, THỂ THAO VÀDU LỊCH

14. Hai Bên sẽ khuyếnkhích sự tham gia của mỗi Bên trong những sự kiện thanh niên quốc tế được tổchức tại nước mình. Các chi tiết sẽ được những cơ quan hữu quan quyết định.

15. Hai Bên sẽ thúc đẩytăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau qua trao đổi các đoàn đại biểuthanh niên và chương trình thanh niên, bao gồm những khóa đào tạo và khảo sáthọc tập cho thanh niên và những viên chức làm công tác phát triển thanh niên.Các chi tiết sẽ được quyết định thông qua đàm phán giữa hai Bên.

16. Hai Bên sẽ khuyếnkhích hợp tác giữa những đội thể thao và cơ quan, tổ chức thể thao của hai nước.

17. Hai Bên sẽ khuyếnkhích hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Hai Bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trựctiếp giữa các cơ quan du lịch tương ứng của hai nước.

IV. BÁO CHÍ, PHÁT THANH,TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN

18. Hai Bên sẽ khuyếnkhích các tổ chức phát thanh truyền hình của mình trao đổi các chương trìnhphát sóng. Việc trao đổi về nguyên tắc có tính chất cho - tặng. Các chi tiết sẽđược quyết định thông qua đàm phán.

19. Hai Bên sẽ khuyếnkhích hợp tác giữa các đài phát thanh, truyền hình và cơ quan thông tin của hainước.

20. Hai Bên sẽ khuyếnkhích trao đổi các tạp chí định kỳ, sách và xuất bản phẩm thuộc lĩnh vực báochí.

21. Hai Bên sẽ thông báocho nhau các chương trình văn hóa nghệ thuật song phương và quốc tế và khuyếnkhích các chuyến thăm lẫn nhau của các nghệ sỹ, nhà báo, nhà trí thức, nhà sángtác và viên chức thông tin báo chí công cộng.

V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG VÀ ĐIỀUKHOẢN TÀI CHÍNH

22. Chương trình này sẽkhông loại trừ các hoạt động và các chuyến viếng thăm khác đã được hai Bên đề nghịvà thỏa thuận từ trước thông qua kênh chính thức.

23. Các hoạt động và traođổi văn hóa sẽ được thực hiện trong phạm vi khả năng tài chính của hai Bên.

24. Mọi sự sắp xếp giữaBên cử đoàn và Bên đón đoàn sẽ được thảo luận và nhất trí trong từng trường hợpcụ thể, thông thường được áp dụng theo các điều khoản sau:

A. Bên cử đoàn sẽ thông báo choBên đón đoàn các thông tin về chuyến công tác của các cá nhân và các nhóm, tốithiểu 2 tháng trước khi đoàn khởi hành. Bên đón đoàn sẽ khẳng định trong vòngmột tháng tính từ thời điểm được thông báo.

B. Bên cử đoàn sẽ chịu chi phíđi về trên hành trình quốc tế cho người và hàng triển lãm, Bên đón đoàn sẽ chịuchi phí ăn, ở, đi lại trong nước và dịch vụ y tế trong trường hợp khẩn cấp.

25. Chương trình này đượcký tại Đắc-ca ngày 22 tháng 3 năm 2004, thành 2 bản, mỗi bản bằng tiếng Việt,tiếng Bang-la và tiếng Anh. Các văn bản đều có giá trị như nhau. Tuy nhiên,trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được sử dụnglàm căn cứ. Chương trình này có hiệu lực từ ngày ký tới ngày 31 tháng 12 năm2007. Trong trường hợp không thể gia hạn Chương trình này trước ngày nêu trên,Chương trình này sẽ có hiệu lực cho đến khi một chương trình mới về trao đổivăn hóa được ký kết.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN BĂNG-LA-ĐÉT
THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
Mu-đa-bi Hô-sên Châu-hu-ri

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN
Lê Tiến Thọ