Trả lời

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm y tế 2008

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014

Thông tư số 37/2014/TT-BYT của Bộ Y tế : Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

2. Nội dung tư vấn và giải quyết tình huống:

Tại Điều 26 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định: Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Trường hợp người tham gia BHYT phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.  Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu được ghi trong thẻ BHYT.
Nếu bạn muốn chuyển bạn cần làm các thủ tục sau:

- Đơn đề nghị của người tham gia

- VB đề nghị của đơn vị

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan/đơn vị quản lý, photo các giấy tờ chứng minh việc thay đổi nơi cư trú

- Thẻ BHYT

Và gửi bảo hiểm xã hội nơi bạn muốn chuyển đến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi