1. Cơ sở pháp lý

- Thông tư 32/2011/TT-BTC 

- Thông tư 39/2014/TT-BTC 

- Công văn 2806/TCT-CS ngày 18/07/2018

2. Nội dung

Khoản 1 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như sau:

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế tóan phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

Khoản 1 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc số dòng trên hóa đơn nhiều hơn một trang hóa đơn thì xử lý như sau:

"Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Hóa đơn điện tử cũng là một hình thức hóa đơn theo quy định tại khoản 3 Điều 3 thông tư 39/2014/TT-BTC, cho nên khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy cũng được thực hiện theo quy định tại thông tư 39/2014/TT_BTC nêu trên. Cụ thể, trường hợp chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được thể hiện nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có thể hiện:

- Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động)

- Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn chưa có giá trị sử dụng có bị xử phạt không?

- Cùng mẫu và ký hiện hóa đơn như trang đầu

-  Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu "tiep theo trang truoc - X/Y" (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó)

(Công văn 2806/TCT-CS).

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập bởi Công ty Luật Minh Khuê. Trường hợp có vướng mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình kê khai, bạn vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.6162  bấm phím lẻ số 5 để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.