Xin hỏi, như vậy tôi có được chỉnh lý bổ sung 300m2 đất thổ cư trên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ? Rất mong được giải đáp

Xin cảm ơn !

Người gửi: Minh Đạt.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Luật Minh Khuê.

Có được sửa đổi giấy tờ từ đất lúa sang đất thổ cư không ?

Tư vấn pháp luật đất dai trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Luật Minh Khuê, đối với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013.

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với từng loại đất theo quy định của pháp luật đất đai ?

Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đia 2013.

Nội dung phân tích:

Trường hợp của bạn là chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013.

Để được điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận sử dụng đất; bạn phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

"Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định."

Thẩm quyền giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể tại điểm a Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013:

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ nộp thuế khi xây dựng nhà ở tư nhân theo quy định mới 2020 ?

"Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

>> Xem thêm:  Có thể chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở (đất thổ cư) hay không ?

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền."

Như vậy, để được chuyển 300m2 đất nói trên thành đất thổ cư, bạn phải nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến Phòng Tài nguyên môi trường huyện (quận). Cơ quan này sẽ xem xét, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của bạn; nếu phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của Nhà nước và được duyệt, bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tài chính cần thiết. Sau thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, bạn sẽ được Ủy ban nhân dân huyện (quận) ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cũng như cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính liên quan.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Luật Minh Khuê.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

>> Xem thêm:  Được đền bù đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 có được đền bù thêm không?