Trong khi đó luật của công ty ai vi phạm điều gì đều có biên bản nhưng đối với em từ ngày làm đến giờ chưa vi phạm vì điều gì. Nhưng công ty vẫn buộc em vi phạm và đổi vị trí làm việc cố tình buộc em phải thôi việc để công ty không bồi thường hợp đồng lao động.

 Vậy em có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng không? công ty có phải bồi thường hợp đồng không?

Xin cảm ơn!

Người gửi:  Xuân Trường

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  1900.6162

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lí: Bộ luật lao động năm 2012

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;...

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;...

Như vậy, người sử dụng lao động chỉ được chuyển ngưởi lao động làm công việc khác khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Trường hợp này, công ty chyển bạn đi làm công việc khác không thuộc một trong các lí do trên do đó việc làm của công ty là trái quy định của pháp luật và bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, khi đơn phương chấm dứt bạn phải báo trước 3 ngày.

Trong thời gian làm việc tại công ty nếu bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì khi thôi việc bạn không được hưởng trợ cấp thôi việc tuy nhiên bạn có thể làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo luạt bảo hiểm xã hội. Nếu bạn không tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng trợ cấp thôi việc theo điều 48 "mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương"

Trương hợp bạn không muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn chỉ có thể yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ sắp xếp công việc đúng theo hợp đồng cho bạn và đưa ra một thời hạn nhất định. Nếu hết thời hạn công ty không thực hiện thì bạn gửi đơn lên phòng lao động thương binh và xã hội huyện yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết. Sau 5 ngày nếu hòa giải viên lao động không giải quyết hoặc hòa giải không thành thì bạn gửi đơn yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở yêu cầu giải quyết.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại