Tôi không đồng ý với sự điều chuyển của công ty thì tôi có được từ chối không ? Và nếu không tuân theo sự sắp xếp của công ty thì tôi có bị buộc thôi việc không?

TRẢ LỜI:

Trước hết, thay mặt bộ phận tư vấn pháp luật công ty Luật Minh Khuê cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi đã tìm hiểu và tư vấn như sau:

1. Vấn đề chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng

Công việc của người lao động được xác định và thỏa thuận rõ ràng với người lao động trong hợp đồng lao động. Như vậy, khi làm việc người lao động có quyền và nghĩa vụ thực hiện đúng công việc đã thỏa thuận. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, người lao động có quyền chuyển công việc sang làm một công việc khác so với hợp đồng lao động.Vấn đề này được ghi nhận tại Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012:

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.
3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
Theo quy định của pháp luật thì việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:
Thứ nhất, các trường hợp người lao động được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động chỉ được chuyển người lao động sang làm công việc khác trong các trường hợp sau:
- Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

- Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Sự cố điện, nước;

- Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động phải được người sử dụng lao động quy định rõ trong nội quy lao động

2. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Thứ ba, thời gian điều chuyển tạm thời là không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục để người lao động làm công việc đó thì phải có sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

Thứ tư, người sử dụng phải thông báo trước ít nhất 03 ngày làm việc thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động

Thứ năm, mức lương của công việc mới, lương của người lao động được trả theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Vì vậy, với trường hợp của bạn, công ty X do khó khăn nên có thể thuộc trường hợp " do nhu cầu sản xuất kinh doanh" để chuyển người lao động sang một công việc khác so với hợp đồng. Nếu vì lý do này và người sử dụng lao động có quy định cụ thể ở trong nội quy của công ty thì người sử dụng lao động hoàn toàn có quyền chuyển bạn sang vị trí công việc khác. Tuy nhiên thời gian điều chuyển tạm thời là không quá 60 ngày ( khoảng 2 tháng ) nên việc yêu cầu bạn chuyển sang làm công việc khác trong vòng 6 tháng là không đúng với quy định của pháp luật.

2. Có thể từ chối sự điều chuyển của người sử dụng lao động sang làm công việc khác không?

- Nếu người sử dụng lao động có đủ lý do và tuân theo đúng các thủ tục về chuyển người lao động sang làm một công việc khác so với hợp đồng thì người sử dụng lao động hoàn toàn có thể chuyển bạn sang làm công việc khác.

Việc không tuân thủ theo sự phân công của công ty thì có thể xảy ra các nguy cơ sau:

Thứ nhất, bạn có thể bị kỉ luật lao động nếu việc chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng được quy định nội quy của công ty, theo đó bạn sẽ bị kỉ luật do "điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động" ( Điều 118 Bộ luật lao động năm 2012).

Thứ hai, bạn có thể bị đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như người sử dụng lao động đã chuyển bạn sang công việc mới nhưng bạn không thực hiện thì người sử dụng có thể dựa vào lý do không hoàn thành công việc hay không có mặt tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động năm 2012.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê