Ms. Nguyễn Thị Phượng tham gia làm việc trực tiếp thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực Đất đai, Hôn nhân và Dân sự của Công ty Luật TNHH Minh Khuê.

Lĩnh vực hỗ trợ chính: Hỗ trợ pháp luật về Đất đai, Hôn nhân và Dân sự.

Quá trình đào tạo:

Cử nhân ngành luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Thời gian đào tạo năm 2013 - 2017.

Chuyên viên tư vấn - Nguyễn Phượng - Phòng Hỗ trợ khách hàng

Hiện tại đang tham gia lớp đào tạo nghề Luật sư tại Học viên Tư pháp với mục tiêu trở thành Luật sư tranh tụng.

Kinh nghiệm thực tiền:

Từ tháng 9/2017 đến 4/2018: Làm việc tại Công ty TNHH tư vấn Luật Việt Phong

Công việc: Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong những lĩnh vực doanh nghiệp, hôn nhân - gia đình, đất đai, hình sự, dân sự... Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; đơn thư kiến nghị, tố cáo trong lĩnh vực hình sự; các văn bản dân sự.

Từ tháng 5/2018 đến nay: Làm việc tại Công ty Luật TNHH Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Công ty luật Minh Khuê công bố biểu trưng (logo) ?

Vị trí: Chuyên viên tại phòng Hỗ trợ khách hàng

Công việc: Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực: Đất đai, Hôn nhân - Gia đình và Dân sự. 

Tôi mong muốn nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho Công ty Luật TNHH Minh Khuê trong việc đưa pháp luật đến cho người dân một cách thân thiện với chất lượng tốt nhất.

Trân trọng ./.

Nguyễn Thị Phượng

Phòng Hỗ trợ Khách hàng

>> Xem thêm:  Ms. Nguyễn Thanh Mai - Cộng tác viên - Công ty Luật TNHH Minh Khuê