Thanh tra, kiểm tra định kỳ: Thanh tra, kiểm tra định kỳ sẽ được Cơ quan quản lý thông báo trước cho công ty để công ty được kiểm tra chuẩn bị về việc thanh tra trước khi tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra, kiểm tra đột xuất: Thanh tra, kiểm tra đột xuất có thể là do phát hiện những sản phẩm không đạt chất lượng hoặc không tuân thủ qui chế khi lưu hành trên thị trường hoặc do các khiếu nại của khách hàng. Việc thanh tra phải được thông báo 48 tiếng trước khi tiến hành thanh tra. Trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan thẩm quyền có quyền thanh tra mà không cần báo trước.

Điều 36 quyết định số 48 /2007/QĐ-BYT Về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm” quy định nội dung việc thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm:

1. Tuân thủ việc chấp hành pháp luật về chất lượng mỹ phẩm:

a) Điều kiện sản xuất sản phẩm mỹ phẩm: Việc tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam á (CGMP-ASEAN) hoặc tương đương được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN thừa nhận;

b) Ghi nhãn mỹ phẩm;

c) Các nội dung liên quan trong hồ sơ Thông tin sản phẩm (PIF) theo qui định về Hồ sơ thông tin sản phẩm của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN;

d) Thông tin, quảng cáo mỹ phẩm;

2. Xem xét, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về chất lượng mỹ phẩm.

>> Xem thêm:  Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần

>> Xem thêm:  Tư vấn nộp thuế đối với cửa hàng bán quần áo ?