Cty mình thành lập từ T6/2014 đến giờ hoạt động cũng bình thường (chưa lỗ cũng chưa lãi). Nhưng giờ do cách quản lý điều hành của giám đốc không hiệu quả, không được lòng các cổ đông. gây lên nhiều tranh cãi, căng thẳng trong nội bộ. Vậy cho mình hỏi nếu giờ một trong 3 cổ đông không muốn tiếp tục hoạt động và muốn rút cổ phần thì có được không? Nếu 2 cổ đông còn lại không đồng ý rút cổ phần thì cổ đông muốn rút xử lý ntn? Theo luật có đúng không? Rất mong Luật sư giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn ! 

Trả lời

I.Cơ sở pháp lý

- Luật doanh nghiệp 2014

II. Nội dung phân tích

Theo quy định tại Điều 115 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

...

Theo điểm d khoản 1 điều 110 luật doanh nghiệp 2014 quy đinh về công ty cổ phần: "Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này"

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

 Khoản 3 Điều 119 quy định: "Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó"

Khoản 1 điều 126 quy định: "Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng". 

Vậy, hiện nay, vẫn trong thời hạn 3 năm, nếu hai cổ đông kia phản đối việc một cổ đông chuyển nhượng vốn thì vốn của cổ đông đó buộc phải chuyển nhượng cho hai cổ đông sáng lập còn lại. Và nếu muốn chuyển nhượng ra cho người không phải là cổ đông sáng lập thì phải được sự đồng ý của hai cổ đông đó.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?