Thưa Luật sư, cháu đã từng theo học 1 trường đại học nhưng sau đó cháu thi lại và đỗ vào trường khác. Cháu nộp đơn xin thôi học tại trường và trong thời gian theo học cháu có học và hoàn thành môn Giáo dục quốc phòng.Theo cháu được biết thì chứng chỉ quốc phòng được dùng trong tất cả các trường đại học trên toàn quốc. Vì thế, cháu có đến trường làm thủ tục xin bảng điểm chứng nhận kết quả môn giáo dục quốc phòng để nộp sang trường mới sẽ được miễn học không phải học lại. Nhưng khi cháu về trường cũ thì thầy cô không cấp cho cháu bảng điểm và nói rằng nhà trường không có nhiệm vụ cấp cho chúng cháu. Bây giờ cháu không biết làm thế nào để lấy được bảng điểm.

Luật sư cho cháu hỏi thì có đúng là chúng cháu có quyền được lấy lại bảng điểm khi đã hoàn thành bộ môn này không ạ? Và có thông tư, nghị quyết hay văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này không ạ?

Cháu xin cảm ơn luật sư.!

>>  Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Đào tạo chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong co sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các đối tượng được miễn học giáo dục quốc phòng, bao gồm:

"Điều 4. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN

1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉGDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nướcngoài."

Theo quy định trên thì nếu bạn có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đại học nên bạn được miễn các học phần quân sự do trường ĐHBKHN tổ chức.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã hoàn thành chương trình học Giáo dục quốc phòng tại trường cũ. Tuy nhiên, bạn không nói là bạn học giáo dục quốc phòng tại trường hay tại trung tâm giáo dục quốc phòng liên kết với trường bạn. 

Trường hợp 1: Trường bạn có trung tâm GDQP-AN, tổ chức quản lý và thực hiện toàn diện môn học GDQP-AN cho sinh viên. 

Trong trường hợp này thì thẩm quyền cấp chứng chỉ và quản lý chứng chỉ được quy định tại khoản 2 Điều 14 quy định ban hành kèm thông tư 40 như sau:

"Thủ trưởng các trường được phép tổ chức dạy, học GDQP-AN thì được phép cấp chứng chỉ GDQP-AN". Như vậy, trong trường hợp này trường cũ của bạn sẽ phải cấp chứng chỉ GDQP-AN cho bạn.

Trường hợp 2: Trường bạn không có trung tâm GDQP-AN, tổ chức khoa, bộ môn và thực hiện theo quy định về liên kết GDQP-AN của các cơ sở giáo dục đại học hiện hành.

Ở trường hợp này thì thẩm quyền cấp chứng chỉ và quản lý chứng chỉ được quy định tại khoản 1 Điều 14 quy định ban hành kèm thông tư 40  như sau:

"Giám đốc trung tâm GDQP-AN: cấp chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên theo quy định về liên kết GDQP-AN của các cơ sở giáo dục đại học hiện hành". 

Như vậy, trường cũ của bạn không có nghĩa vụ cấp chứng chỉ GDQP-AN  mà Giám đốc trung tâm GDQP-AN sẽ cấp chứng chỉ cho bạn. Bạn cần đến trung tâm GDQP-AN đó để yêu cầu cấp chứng chỉ GDQP-AN. Ngoài ra, để được cấp chứng chỉ GDQP-AN bạn còn phải đảm bảo  điểm trung bình chung môn học đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ, bạn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

2. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng, an ninh là một điều kiện xét tốt nghiệp ĐH, CĐ

Dự thảo nêu rõ, giáo dục quốc phòng, an ninh là chương trình chính khóa trong các trường của hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh...

Dự thảo yêu cầu, tại các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục có cấp học trung học phổ thông, thực hiện dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh như các môn học khác.

Tại các trường trung cấp chuyên nghiệp bố trí dạy, học trong năm thứ nhất theo phân phối chương trình chung của nhà trường hoặc dạy học tập trung trong một thời gian phù hợp do nhà trường tự chủ hoặc liên kết giảng dạy với các trường khác.

Các trường đại học, cao đẳng thực hiện kế hoạch phân luồng, đào tạo tổ chức đưa sinh viên vào học tập, rèn luyện tại trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên hoặc trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc các trường quân sự.

Một số trường đại học, cao đẳng khác không thuộc quy định đưa sinh viên vào học tập, rèn luyện tại trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh thực hiện tổ chức dạy, học theo kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch học tập, rèn luyện giáo dục quốc phòng - an ninh được thực hiện trong năm học thứ nhất hoặc năm thứ hai.

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên được cấp Chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh để xác nhận kết quả học tập. Sinh viên được cấp chứng chỉ khi điểm trung bình chung các học phần đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

 

3. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn giáo dục quốc phòng và an ninh

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, các đối tượng được miễn học GDQP&AN bao gồm:

"Điều 4. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN

1. Đối tượng được miễn học môn họcGDQP&AN:

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉGDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nướcngoài."

=> Theo quy định trên thì bạn đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đại học nên bạn được miễn các học phần quân sự do trường ĐHBKHN tổ chức.

 

4. Mẫu giấy chứng nhận và quản lý giấy chứng nhận hoàn thành chương trình

Theo Điều 5 Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh:

"Điều 5. Mẫu giấy chứng nhận và quản lý giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên phạm vi cả nước.

2. Quản lý giấy chứng nhận

a) Giám đốc Học viện Quốc phòng quyết định việc in, cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1;

b) Giám đốc Học viện Chính trị, hiệu trưởng trường quân sự quân khu quyết định việc in, cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2;

c) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bảo đảm giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2, 3, 4, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư của thành phố Hà Nội; Hiệu trưởng trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 của thành phố Hà Nội;

d) Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh bảo đảm giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, 4, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn;

đ) Người đứng đầu cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh quy định tại các Khoản 3, 4, 5 Điều 3 Nghị định này quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo thẩm quyền;

e) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 tại xã và cơ quan tổ chức.

3. Điều kiện cấp, cấp lại, hủy bỏ, thu hồi giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về văn bằng, chứng chỉ."

=> Như vậy, theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP thì mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định áp dụng thống nhất cho các đối tượng trên phạm vi cả nước.

Do đó khi bạn đưa lên ban quân sự trường Đại học bách khoa Hà Nội thì bị từ chối vì "Chứng chỉ không hợp lệ" và các thầy không miễn các học phần quân sự cho bạn thì việc làm đó không đúng quy định. Cho nên bạn có quyền viết đơn yêu cầu giải quyết về việc bạn đã hoàn thành các học phần giáo dục quốc phòng - an ninh gửi lên trường Đại học bách khoa Hà Nội.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn rõ hơn về các trường hợp hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật hiện hành.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!