- Tôi đăng ký 20% Còn lại 2 người mỗi người đăng ký 5%. Sau khi công ty có giấy phép kinh doanh, ông giám đốc thông báo bằng email số tài khoản VNĐ và USD của công ty để mọi người góp vốn vào. Nhưng trong tài khoản công ty đến ngày giải thể chỉ có 261 triệu VNĐ do tôi đóng vào 260 triệu đồng và ông Giám đốc đóng 1 triệu khi mở tài khoản. Những người còn lại không ai đóng tiền Do có sự khuất tất trong công việc làm nội bộ mất đoàn kết dẫn đến tan rã. Khi chuẩn bị giải thể công ty, tôi yêu cầu ông giám đốc công khai tài chính trả tiền lại cho tôi thì ông này gởi cho tôi một bảng kê chi đủ thứ hết tiền trong tài khoản. Gần đây tôi tiếp tục yêu cầu làm rõ vấn đề tài chính thì ông Giám đốc đưa ra thêm 1 bảng kê khác chi hơn 800 triệu đồng không hề có chứng từ (trong đó chi cho ông Việt kiều Đức 500 triệu làm gì không biết) và cho rằng vì hiện nay ông Việt kiều Đức đã bỏ về Đức nên tôi phải đền thêm 192 triệu vì trách nhiệm chung.

Thưa quý công ty việc làm của ông Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty là như thế đúng hay sai? Tôi có thể thưa ra tòa để đòi tiền của mình lại không? Những ngày gần đây ông Giám đốc (cũ) liên tục nhắn tin đe dọa trừng trị tôi theo quy định pháp luật. Tôi rất lo lắng vì vốn liếng tôi không còn mà nếu phải đền thêm thì tôi không có tiền ?

Rất mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

 

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi được giải đáp như sau:

Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc việc thực hiện góp vốn của công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

5. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. 

Theo quy định tại điều này sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, nếu công ty của bạn có thành viên không góp hoặc không góp đủ số vốn đã cam kết thì công ty phải tiến hành đăng kí điều chỉnh lại vốn điều lệ. Các thành vên  chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết sẽ chịu trách nhiệm tương ứng với sổ phần vốn đã cam kết góp cho đến ngày công ty thực hiện thủ tục đăng kí thay đổi vốn điều lệ. Đối với trường hợp của bạn, công ty đã thành lập từ lâu, tuy nhiên các thành viên không thực hiện việc góp vốn, công ty cũng không thực hiện việc điều chỉnh vốn của công ty, nên tất cả các thành viên công ty đều phải thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh của công ty từ khi thành lập cho đến bây giờ tương ứng với số phần vốn góp mà mỗi thành viên đã cam kết góp vào công ty.

>> Xem thêm:  Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 (hai) thành viên trở lên

Nếu công ty bạn muốn giải thể,trươc tiên doanh nghiệp phải đảm bảo đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, Đồng thời công ty phải không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Trình tự giải thể doanh nghiệp - được quy định tại Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

1. Doanh nghệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

2. Doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp kèm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiêpk đến Phòng đăng kí kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp .

3. Phòng đăng kí kinh doanh gửi thông tun về việc doanh nghiệp đăng kí giải thể cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể doanh nghiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin của Phòng đăng kí kinh doanh.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

5. Tiến hành thủ tục trả lại con dấu, giấy chứng nhận đăng kí mẫu dấu cho cơ quan công an.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp về khởi kiện đòi lại vốn góp, gọi:   1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2020

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập công ty