Cán bộ phường làm giấy đăng kí kết hôn theo sổ hộ khẩu. Năm 2005, chị vợ đi làm lại giấy chứng minh thư  và có thủ tục mua bán nhà đất, sau khi kiểm tra lại giấy dăng ký kết hôn và chứng minh thư thì chị phát hiên ra hai con số không khớp nhau nên thủ tuc mua bán nhà đất không được thực hiện. Hỏi: Thủ tục để cải chính giấy đăng ký kết hôn để sửa đối số chứng minh thư sao cho đúng ? (Câu hỏi được biên tập từ việc trả lời trực tiếp của tổng đài tư vấn luật 1900.6162.)

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Trả lời

Trường hợp số chứng minh nhân dân của chị được ghi trong Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn không khớp với số trên chứng minh nhân dân, chị  không cần xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn mà yêu cầu Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn nơi chị đăng kí kết hôn làm thủ tục điều chỉnh nội dung này trong Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 25/12/2005 về Đăng kí và quản lý hộ tịch. Cụ thể như sau:

Điều 39. Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

1. Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.

Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu lại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

2. Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.

>> Xem thêm:  Chưa ly hôn đã tổ chức đám cưới với người khác thì xử lý thế nào ? Quyền nuôi con sau khi ly hôn ?

3. Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh”

Như vậy, chị phải xuất trình chứng minh nhân dân của mình và bản chính Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn để Uỷ ban nhân dân căn cứ vào các giấy tờ đó thực hiện việc điều chỉnh theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

---------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thủ tục ly hôn;

2. Dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực Hôn nhân gia đình;

3. Dịch vụ tư vấn pháp luật: Lĩnh vực hôn nhân gia đình;

4. Luật sư Bảo vệ trong các vụ án Hôn nhân và gia đình;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

5. Luật sư đại diện tranh tụng lĩnh vực Hôn nhân - Gia đình;

6. Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự - hôn nhân - gia đình;

>> Xem thêm:  Tư vấn phân chia tài sản thừa kế khi có hai vợ?