Năm 2006, tôi được chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng lao động giảng dạy môn tiếng anh tại một trường tiểu học trong đó có quy đinh về việc trả lương. Theo đó tôi được UBND huyện đóng tiền bảo hiểm cho cả năm học và trả lương 3 tháng hè, 9 tháng còn lại tôi nhận lương từ nguồn ngân sách của trường nơi tôi công tác. Hỏi:

1. Hợp đồng lao động giữa tôi và UBND Huyện Quỳnh lưu có được xem là hp đồng với huyện không hay chỉ là hợp đồng với trường?

2. Năm 2012 tôi được UBND huyện ký lại một hợp đồng mới có thời hạn 12 tháng (từ 1/10/2012 đến 1/10/2013). Trong đó qui định mức lương theo hệ số 1.58 và được hưởng từ nguồn ngân sách của huyện. Nhưng đến tháng 1/2015, phòng GD&ĐT huyện và UBND huyện đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với tôi mà không có bất cứ thông bao chính thức nào. Hơn nữa từ ngày 1/11/2013 sau khi đã hết hạn hợp đồng thì giữa tôi và UBND huyện, phòng GD&ĐT vẫn chưa kí lại hợp đồng. Hỏi:

a. UBND huyện và phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu có vi phạm luật lao động không?

b. Và hợp đồng lao động của tôi có đuợc xem là hợp đồng lao động không xác định thời hạn không?

3.Bản thân tôi là con thương binh 61% . Vậy tôi có được đặc cách xét tuyển biên chế hay không? 

Xin trân trọng cảm ơn!

Người gửi: Q.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của công ty luật Minh Khuê.

Có là hợp đồng làm việc không xác định thời hạn ?

Luật sư tư vấn lao độnggọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý;

- Bộ luật Lao động năm 2012.

- Luật Viên chức năm 2010

-Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

2. Nội dung tư vấn: 

1. Dựa trên những thông tin bạn cung cấp thì trường tiểu học nơi bạn công tác là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ nên cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng.Do đó, hợp đồng mà bạn ký kết với chủ tịch UBND huyện là hợp đồng ký với huyện.

2. Năm 2012 là thời điểm luật viên chức 2010 đã có hiệu lực. Theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định:

"Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật". 

Như vậy, do bạn được ký hợp đồng để làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và hưởng lương từ nguồn ngân sách của huyện nên bạn phải là viên chức. 

Khoản 2 Điều 28 Luật Viên chức có quy định:

"Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức".

Do trước khi hết hạn hợp đồng vào ngày 01/10/2013, người đứng đầu trường tiểu học bạn đang công tác để quyết định ký kết tiếp hay chấm dứt hợp đồng lao động và thời gian làm việc sau đó của bạn tại đơn vị là không có hợp đồng nên hành vi đó là vi phạm Luật Viên chức 2010.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Viên chức 2010 quy định:

"Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này". 

Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2012 tại Điều 16 thì hợp đồng lao động có thời hạn trên 3 tháng phải được giao kết bằng văn bản. Vì bạn không ký kết hợp đồng mới bằng văn bản với trường nên hợp đồng của bạn không được coi là hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

3. Việc đặc cách xét tuyển viên chức được quy định tại Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP như sau:

"Điều 14. Xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Mục 4 Chương này đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

c) Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

2. Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách quy định tại Điều này."

Như vậy, con thương binh không nằm trong diện được đặc cách xét tuyển.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê