Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê. Vướng mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Luật sư tư vấn:

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con được quy định như sau:

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Làm thế nào để xác định khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh? Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH có hướng dẫn:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Như thông tin bạn cung cấp, bạn dự sinh vào ngày 26 tháng 9 năm 2018. Khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được xác định như sau:

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?

TH1: Nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội hết tháng 9 năm 2018, thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 11 tháng (từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018 trừ tháng 4/2018 bạn không đóng).

TH2: Nếu bạn không đóng bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2018, thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn vẫn đóng được 11 tháng bhxh (nếu bạn đóng cả tháng 8 năm 2018).

Do vậy, trong cả hai trường hợp trên, bạn đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Về việc đóng bảo hiểm xã hội liên tục hay ngắt quãng:

Theo quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản tại Điều 31 chỉ đề cập đến việc phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh mà không đề cập đến việc phải đóng bảo hiểm xã hội liên tục thì mới được hưởng chế độ thai sản. Như vậy, chỉ cần bạn đảm bảo khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh còn việc đóng bảo hiểm xã hội liên tục hay ngắt quãng không ảnh hưởng đến việc bạn hưởng chế độ thai sản.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Công ty chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì phải đền bù thế nào khi người lao động bị tai nạn lao động?